LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Diferencinio mokymo poveikis asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, funkciniams judesiams ir savarankiškumui

Show simple item record

dc.contributor.author Repšaitė, Viktorija
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:52Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60340
dc.description.abstract Galvos smegenų insultas yra viena aktualiausių mūsų laikų medicinos ir socialinių problemų tiek dėl didelio mirtingumo, tiek dėl sunkaus liekamojo neįgalumo. Šiuolaikiniai mokslo laimėjimai rodo, kad, norint optimizuoti judesių valdymo atkūrimą, būtina keisti judėjimo užduotis, aplinką, judėjimo sistemą, funkcinį užduočių lygmenį. Tai aktyvina centrinės nervų sistemos veiklą. Diferencinis mokymas – judesių kartojimo alternatyva. Diferencinis mokymas yra mokymosi samprata, kuri padeda asmeniui rasti individualiai optimalius atlikimo modelius atsižvelgiant į sudėtingus motorinius įgūdžius. Siekiant šio tikslo, mokomasi tam tikru laiku triukšmingoje aplin¬koje. Mokantis atliekami įvairūs skirtingi pratimai. Asmuo įvairiais būdais turi atlikti tam tikrą užduotį, pasirinkęs optimalų variantą. Diferencinis mokymas yra susijęs su pratimų nekartojimu. Todėl yra teigiama, kad taip mokydamasis asmuo gebės lengviau prisitaikyti ir prie nuolat kintamų sąlygų gyvenime. Uždaviniai: 1. Palyginti asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, viršutinių galūnių funkciją, taikant įprastą ergoterapiją, ir ergoterapiją, grįstą diferenciniu mokymu. 2. Palyginti asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, plaštakų raumenų jėgą, taikant įprastą ergoterapiją, ir ergoterapiją, grįstą diferenciniu mokymu. 3. Palyginti asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, savarankiškumą, taikant įprastą ergoterapiją, ir ergoterapiją, grįstą diferenciniu mokymu. Ginamasis teiginys – diferencinis mokymas pagerina asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, įprastos ergoterapijos rezultatus.
dc.description.abstract A stroke is one of the most relevant medical and social problems of modern times because of high associated mortality and severe residual disability. The advances of modern science show that the optimization of the restoration of movement control requires variation in mobility exercises, the environment, and the state of the motor system. This stimulates the activity of the central nervous system. Differential training is an alternative to movement repetition. Differential training is a learning concept that helps a person find individually optimal performance models, taking into consideration the complex motor skills. To achieve this, training is undertaken at a certain time in a noisy environment and involves a variety of exercises. A person has to complete a certain task in various ways, choosing the individually optimal variant. Differential training emphasizes avoiding exercise repetition, which is based on the presumption that in this manner, a person will have better ability to adapt to the continuously changing conditions in real life. The objectives: 1. To compare the function of the upper extremities in post-stroke patients when applying regular and differential training-based occupational therapy. 2. To compare the muscle force in the hands of post-stroke patients when applying regular and differential training-based occupational therapy. 3. To compare the level of independence in post-stroke patients when applying regular and differential training-based occupational therapy. The defended statement – Differential training helps to improve the results of regular occupational therapy in post-stroke patients.
dc.language.iso lit
dc.subject Insultas
dc.subject Poveikis
dc.subject Diferencinis mokymas
dc.subject : stroke
dc.subject Effect
dc.subject Differential training
dc.title Diferencinio mokymo poveikis asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, funkciniams judesiams ir savarankiškumui
dc.title.alternative The effect of differential training on functional movements and independence in patients with stroke
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account