LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Naminių obelų (malus domestica borkh.) vaisių ir lapų fenolinių junginių sudėties tyrimas

Show simple item record

dc.contributor.author Liaudanskas, Mindaugas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:05:08Z
dc.date.available 2017-08-21T08:05:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60342
dc.description.abstract Atlikti Lietuvoje auginamų 'Aldas', 'Auksis', 'Connel Red', 'Ligol', 'Lodel' ir 'Rajka' veislių obuolių ir obelų lapų fenolinių junginių kokybinės ir kiekinės sudėties tyrimai. Pirmą kartą ištirtas dviejų Lietuvos Respublikoje sukurtų obelų veislių − 'Aldas' ir 'Auksis' vaisių ir lapų fenolinių junginių kokybinės ir kiekinės sudėties įvairavimas. Tyrimų metu nustatyta, kad 'Aldas' veislės obuoliai išsiskiria dideliu fenolinių junginių kiekiu. Šios veislės obuolių ir obelų lapų ėminiuose nustatytas didžiausias suminis fenolinių junginių kiekis. Flavonoidų ir fenolinių rūgščių kiekinės sudėties kitimo dinamikos nustatymas obuolių ir obelų lapų ėminiuose augalo vegetacijos periodo metu pateikė naujų žinių apie Lietuvoje auginamų obelų vaisiuose ir lapuose vykstančių fenolinių junginių biosintezės ir kaupimosi procesų dėsningumus, leido įvertinti fenologinių tarpsnių įtaką obuolių ir obelų lapų kiekinės sudėties įvairavimui. Atlikti nykštukinių, žemaūgių ir pusiaužemaūgių obelų poskiepių įtakos obuolių fenolinių junginių kokybinei ir kiekinei sudėčiai tyrimai. Nustatyta, kad didžiausi fenolinių junginių kiekiai sukaupiami nykštukinių poskiepių P 61 ir P 22 obuolių ėminiuose. Pirmą kartą atlikti obuolių ekstraktų antioksidacinio aktyvumo tyrimai, taikant ESC-ABTS ir ESC-FRAP pokolonėlinius metodus. Nustatyta, kad tarp identifikuotų junginių stipriausią antioksidacinį aktyvumą obuolių ekstraktuose lėmė chlorogeno rūgštis, procianidinas B2 ir ()-epikatechinas.
dc.description.abstract The research of the qualitative and quantitative composition of phenolic compounds of apples and leaves of 'aldas', 'auksis', 'connel red', 'ligol', 'lodel' and 'rajka' apple-trees grown in lithuania was performed. It was determined that the 'aldas' apples distinguished with the highest amounts of phenolic compounds. The highest total amount of phenolic compounds was determined in the samples of fruits and leaves of this cultivar. The determination of alliteration dynamics of quantitative composition of flavonoids and phenolic acids in the samples of fruits and leaves of apples presented novel knowledge about the regularities of biosynthesis and accumulative processes of phenolic compounds in fruits and leaves of apples grown in lithuania during the vegetation period. It also allowed to evaluate the influence of phenological stages to the variation of quantitative composition of apple fruits and leaves. The impact of rootstock on composition of phenolic compounds in apple fruit samples was evaluated. It was determined that the highest amounts of phenolic compounds were accumulated in the apple samples of superdwarf rootstocks p 61 and p 22. For the first time, the research of antioxidant activity of apples was done applying hplc-abts and hplc-frap post-column assays. It was determined that among identified compounds chlorogenic acid, procyanidin b2 and ()-epicatechin possessed the strongest antioxidant activity in the apple fruit extracts.
dc.language.iso lit
dc.subject Obuoliai
dc.subject Fenolinės rūgštys
dc.subject Antioksidacinis aktyvumas
dc.subject Apples
dc.subject Phenolic compounds
dc.subject Antioxidant activity
dc.title Naminių obelų (malus domestica borkh.) vaisių ir lapų fenolinių junginių sudėties tyrimas
dc.title.alternative Analysis of phenolic compounds composition in fruits and leaves of apples (malus domestica borkh.)
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account