LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Impedanso kardiografijos pokyčiai anorektalinės patologijos pacientams, operuojamiems litotomijos arba lenktinio peilio padėtyje, taikant spinalinę nejautrą mažomis vietinių anestetikų dozėmis

Show simple item record

dc.contributor.author Borodičienė, Jurgita
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:44Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60361
dc.description.abstract Mažosios proktologinės operacijos dažniausiai priskiriamos dienos chirurgijai, kur svarbu adekvati anestezija, greitas paciento atsigavimas po operacijos bei optimalus paciento saugumas. Todėl svarbu perioperaciniu laikotarpiu įvertinti centrinės kraujotakos pokyčius. Taip pat svarbu prognozuoti nepalankias kraujotakos reakcijas, kurias gali lemti paciento kūno padėties pokyčiai, ir parengti rekomendacijas, kaip parinkti mažiausiai kraujotaką trikdančią padėtį didelės rizikos pacientams. Darbo tikslas: sprendžiant mokslinę – medicininę problemą, gauti naujas mokslines žinias apie impedanso kardiografijos pokyčius, kurie leistų numatyti nepalankių kraujotakos reakcijų vystymąsi perioperaciniu laikotarpiu anorektalinės patologijos pacientams, operuojamiems litotomijos arba lenktinio peilio padėtyje, taikant spinalinę nejautrą mažomis vietinių anestetikų dozėmis. Atlikę tyrimą nustatėme, kad vyresnio amžiaus pacientams su lydinčiąja patologija, ypač širdies ir kraujagyslių ligomis, nuolat vartojantiems kardiovaskulinę sistemą veikiančius medikamentus, širdies minutinis tūris, sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas, širdies ir sistolinio tūrio indeksai, išlieka pastovūs ar kinta nežymiai litotomijos padėtyje, šiuos pacientus anorektalinės operacijos metu rekomenduojama guldyti į šią padėtį.
dc.description.abstract Minor anorectal surgery is one of the most common fields of ambulatory surgery. It is important to ensure adequate anaesthesia, fast recovery and optimal patient’s safety. Therefore, it is important to evaluate changes of haemodynamic parameters before, during and after surgery. It is also important to predict development of adverse cardiovascular reactions, which may be due to changes of patient's body position, and to prepare practical recommendations for selection of optimal patient position producing minimal cardiovascular effects for high risk patients with cardiovascular diseases. The aim of this study was to obtain new scientific knowledge about the impedance cardiography changes, which would allow to predict development of adverse haemodynamic reactions during anorectal surgery in lithotomy or jack-knife position under low dose hyperbaric bupivacaine spinal anaesthesia. According to the results of the study, the lithotomy position is recommended for older patients, for patients with co-morbidities, especially cardiovascular diseases, who are under treatment with drugs effecting cardiovascular system, because the cardiac output, cardiac index and systemic vascular resistance remain stable in this position.
dc.language.iso lit
dc.subject Spinalinė nejautra
dc.subject Paciento padėtis
dc.subject Hemodinamikos pokyčiai
dc.subject Spinal anaesthesia
dc.subject Patient's position
dc.subject Haemodynamic changes
dc.title Impedanso kardiografijos pokyčiai anorektalinės patologijos pacientams, operuojamiems litotomijos arba lenktinio peilio padėtyje, taikant spinalinę nejautrą mažomis vietinių anestetikų dozėmis
dc.title.alternative Impedance cardiography changes during anorectal surgery in the lithotomy or jack – knife position under low – dose spinal anaesthesia
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account