LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Vaikų su įgimta idiopatine šleivapėdyste konservatyvaus ir chirurginio gydymo metodų perspektyvinis vertinimas

Show simple item record

dc.contributor.author Gintautienė, Jolita
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:09Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60364
dc.description.abstract Taikant Ponseti metodą, pradinė šleivapėdystės korekcija yra efektyvi ir nesukelia didesnių sunkumų. Tačiau šleivapėdystės gydymas turi būti ilgalaikis. Pagrindiniai sunkumai kyla dėvint pėdų abdukcinius įtvarus, kuomet reikia užtikrinti ilgalaikę pėdos korekciją ir apsaugoti ją nuo recidyvų, kurių dažnis deja yra labai didelis. Ilgalaikis įtvarų dėvėjimo terminas vargina vaikus ir tėvus, sukelia nepasitenkinimą ir mažina norą juos dėvėti. Analizuojant mokslinę literatūrą, stigo studijų, lyginančių skirtingų gydymo metodo efektyvumą. Visa tai yra paskata ieškoti tinkamų sprendimų kaip minimaliai invazyviai apsaugoti pėdas nuo recidyvų jau ankstyvame amžiuje. Todėl buvo iškelta hipotezė, kad ankstyva operacija, blauzdos priekinio raumens sausgyslės transpozicija, gali būti efektyvi ir saugi procedūra, leidžianti pasiekti tokių pat rezultatų kaip ir taikant konservatyvų Ponseti metodą. Be to, taip galima išvengti ilgalaikio įtvarų dėvėjimo ir užtikrinti ilgalaikę pėdos korekciją. Atliktas klinikinis perspektyvinis atsitiktinių imčių tyrimas. Tyrimo tikslas buvo įvertinti blauzdos priekinio raumens sausgyslės ankstyvos transpozicijos įtaką pėdos funkcijai gydant šleivapėdystę. Tyrime dalyvavo 39 vaikai (55 pėdos). 28 pėdos buvo gydytos taikant Ponseti metodą, 27 – atliekant ankstyvą blauzdos priekinio raumens sausgyslės transpoziciją. Buvo vertinti funkciniai, rentgenologiniai parametrai ir gyvenimo kokybė. Tyrimo eigoje buvo stebėta, kad ankstyva operacija yra saugi, padeda išvengti ilgalaikio pėdų abdukcinių įtvarų dėvėjimo, taip pagerindama vaiko gyvenimo kokybę ir leidžia pasiekti panašius gydymo rezultatus kaip ir taikant tradicinį Ponseti metodą.
dc.description.abstract Ponseti method has offered an effective correction of clubfoot without greater difficulties; however, the treatment of clubfoot should be long term. Major difficulties appear while wearing feet abduction braces when long-term foot correction has to be ensured and relapses avoided, the rate of which is very high. Long-term brace wear is tiresome for both children and parents, causes dissatisfaction and reduces the wish to wear them. When we analysed scientific literature, we saw that there was lack of studies comparing the efficiency of different clubfoot treatment methods. Therefore, researchers are stimulated to look for appropriate solutions how to minimally invasively protect feet from relapses at an early age. We proposed a hypothesis that early tibialis anterior tendon transfer might be an effective and safe procedure, allowing achievement of similar outcomes comparable with the conservative Ponseti method, ensuring long-term brace wear avoidance and long-term foot correction. A prospective, randomised study was conducted. The aim of the study was to evaluate the influence of early tibialis anterior tendon transfer applied in the treatment of clubfoot on the foot function. Thirty-nine children (55 clubfeet) were randomly allocated into one of two groups: first (n = 28) (the conservative Ponseti method was applied), and second (n=27) ( an early tibialis anterior tendon transfer was applied). Foot function, radiographic measurements and children quality of life were evaluated. Our study showed, that early tibialis anterior tendon transfer is safe, improves children’s quality of life and allows achieving similar results to those obtained when the Ponseti method is applied without prolonged wearing abduction braces.
dc.language.iso lit
dc.subject Šleivapėdystė
dc.subject Ponseti
dc.subject Transpozicija
dc.subject Clubfoot
dc.subject Ponseti
dc.subject Transfer
dc.title Vaikų su įgimta idiopatine šleivapėdyste konservatyvaus ir chirurginio gydymo metodų perspektyvinis vertinimas
dc.title.alternative Prospective evaluation of conservative and surgical treatment methods in children with congenital idiopathic clubfoot
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account