LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Žemo intensyvumo lazerio stimuliacijos ir kiaušidžių dydžio įtaka superovuliacijai ir embrionų išeigai

Show simple item record

dc.contributor.author Palubinskas, Giedrius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:11:51Z
dc.date.available 2017-08-21T08:11:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60368
dc.description.abstract Darbo tikslas – įvertinti pieninių karvių kiaušidžių dydžio reikšmę prognozuojant superovuliacijos rezultatus ir ŽILŠ stimuliacijos in vivo įtaką karvių reprodukcinei funkcijai. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti ŽILŠ stimuliacijos in vivo įtaką pieninių karvių reprodukcijos rodikliams. 2. Nustatyti ŽILŠ stimuliacijos in vivo poveikį kiaušidžių dydžiui po superovuliacijos, geltonkūnių ir folikulų skaičiui bei embrionų išeigai. 3. Įvertinti sąsajas tarp kiaušidžių dydžio, jų padėties kūno pusės atžvilgiu prieš superovuliaciją ir superovuliacijos rezultatų. 4. Nustatyti ŽILŠ stimuliacijos įtaką embrionų išsivystymui ir jų kokybei. Atliktais tyrimais buvo pagrįstas požiūris, kad stimuliacija ŽILŠ yra perspektyvus ir ekologiškas gydymo ir profilaktikos metodas. Pirmą kartą Lietuvoje ir pasaulyje in vivo buvo įvertinta ŽILŠ stimuliacijos įtaka pieninių galvijų reprodukcinei funkcijai, bei įrodytas teigiamas jos poveikis superovuliacijos efektyvumui ir transplantacijai tinkamų embrionų išeigai. Tyrimo metu sukurtas inovatyvus superovuliacijos efektyvumo ir embrionų išeigos prognozavimo metodas, kuris pagal kiaušidžių dydį prieš superovuliaciją leis embrionų transplantacijos specialistams sumažinti superovuliacijos nenuspėjamumą. Visa tai turės didžiulę praktinę ūkinę naudą: sumažėjus superovuliacijos nenuspėjamumui ir padidėjus transplantacijai tinkamų embrionų išeigai bus ženkliai sumažinti embrionų transplantacijos kaštai, todėl šis metodas dar intensyviau ir plačiau bus naudojamas pasaulyje, kaip pažangus, spartus ir ekonomiškai naudingas produktyvių galvijų veisimo būdas.
dc.description.abstract Aim: to assess the importance of the size of dairy cow ovaries in the prognostication of superovulation results and the impact of LIL stimulation in vivo on the reproductive function of cows. Objectives: 1. To investigate the effect of LIL stimulation in vivo on the indices of reproduction of dairy cows. 2. To establish the effect of LIL stimulation in vivo on the size of ovaries after superovulation, yield of corpora lutea (CL), follicles and embryos. 3. To assess the links between the ovary size, topographical position of ovaries before superovulation and the result of superovulation. 4. To determine the effect of LIL stimulation on the development and quality of embryos. The undertaken investigation has supported the approach that LIL stimulation is a promising and ecological technique of treatment and prevention. It was the first time in Lithuania and worldwide that the effect of LIL stimulation in vivo on the reproductive function of dairy cattle was assessed and its favourable effect on the effectiveness of superovulation and yield of transferable embryos was proved. The innovative method for the prognostication of the effectiveness of superovulation and embryo yield according to ovary size before superovulation will allow embryo transfer experts to reduce non-prognosticability of superovulation. All this will bring about a huge practical economic benefit, as with decrease in non-prognosticability of superovulation and increase in the yield of transferable embryos, the costs of embryo transplantation will be markedly cut back, therefore this method will be more intensely and widely applied worldwide as an advanced, rapid and economical technique of breeding productive cattle.
dc.language.iso lit
dc.subject Superovuliacijos atsakas
dc.subject Embrionų transplantacija
dc.subject Žemo intensyvumo lazerio stimuliacija
dc.subject Superovulatory response
dc.subject Embryo transfer
dc.subject Low-level laser irradiation
dc.title Žemo intensyvumo lazerio stimuliacijos ir kiaušidžių dydžio įtaka superovuliacijai ir embrionų išeigai
dc.title.alternative Effect of low–level laser irradiation and ovaries size on the superovulatory response and embryo yield
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account