LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Sinusinio prieširdžio mazgo ir jo inervacijos lyginamoji anatomija

Show simple item record

dc.contributor.author Inokaitis, Hermanas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:06:51Z
dc.date.available 2017-08-21T08:06:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60369
dc.description.abstract Autonominė nervų sistema moduliuoja širdies laidžiosios sistemos aktyvumą, o jos sutrikusi veikla gali būti įvairių aritmijų ar net staigios mirties priežastimi. Sinusinis prieširdžio mazgas yra pagrindinis širdies ritmo vedlys generuojantis elektrinius impulsus. Nuo pat mazgo atradimo jo morfologijai ir neuroanatomijai yra skiriamas didelis dėmesys. Pelės, triušio ir kiaulės širdys dažnai naudojamos kaip kardiofiziologiniai modeliai, tačiau apie jų sinusinio prieširdžio mazgo anatomiją ir inervaciją žinoma nedaug. Iki šiol nebuvo atlikti tyrimai kuriuose vienu metu būtų analizuotas ritmą generuojančių miocitų išsidėstymas ir jų inervacija. Be to nei viename tyrime neanalizuoti tarprūšiniai sinusinio prieširdžio mazgo anatominiai ir neuroanatminiai skirtumai. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti sinusinio prieširdžio mazgo ribas ir inervaciją pelės, triušio ir kiaulės širdyse imunohistocheminiais metodais kartu pažymint ritmą generuojančias ląsteles ir jų inervaciją. Rezultatuose yra analizuojami anatominiai ir neuroanatominiai tarprūšiniai panašumai ir skirtumai. Tyrimas parodė, jog ritmą generuojančios ląstelės yra išsidėstę kur kas plačiau, o jų inervacija sudėtingesnė negu buvo manoma iki šiol. Be to tyrimu pirmą kartą atlikta neuronų esančių mazgo srityje neurocheminė analizė ir padarytas visiškai naujas atradimas – nitrerginiai neuronai, kurie buvo pozityvūs vien tik neuroninei azoto oksido sintazei.
dc.description.abstract Autonomic nervous system modulates cardiac conductive system activity and its abnormal activity may lead to arrhythmias or even sudden death. The sinoatrial node is the primary pacemaking component that generates the electric impulse in heart. Morphology and neuromorphology of sinoatrial node are an object of interest since it was discovered. Hearts of mouse, rabbit and pig are a widely used in cardio physiological experiments. To date there are no studies that analyzed both, the distribution of pacemaker cells and their innervations in these species. Also none of the studies examined interspecific differences of these structures in the aforementioned cardio physiological models. The aim of this study was to identify limits and innervation of sinoatrial node in mouse, rabbit and pig hearts by using a multiple imunohistochemical staining for pacemaker cells and neural components. Results showed interspecific anatomical and neuroanatomical similarities and differences. Study showed that the distribution of pacemaker cells is much wider and the innervation of sinoatrial node cells is more complex than it was considered before. In addition to this, the immunohistochemical analysis of neurons within sinoatrial node was performed for the first time. Finally, a novel finding, nitrergic neurons that were purely positive for neuronal nitric oxide synthase, was observed in this study.
dc.language.iso lit
dc.subject Širdies inervacija
dc.subject Sinusinis prieširdžio mazgas
dc.subject Širdies laidžioji sistema
dc.subject Cardiac innervation
dc.subject Sinoatrial node
dc.subject Cardiac conductive system
dc.title Sinusinio prieširdžio mazgo ir jo inervacijos lyginamoji anatomija
dc.title.alternative Comparative study of sinoatrial node morphology and innervation
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account