LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Dental implant treatment planning: improvement in clinical and radiological diagnosis

Show simple item record

dc.contributor.author Kubilius, Marius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:08:57Z
dc.date.available 2017-08-21T08:08:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60370
dc.description.abstract Dental implant treatment is among the most successful treatment methods, with the success rate over 90%, but it can involve many complications. The aim of present thesis was to evaluate and upgrade clinical and radiological diagnostic methods’ accuracy/efficacy in endosseous dental implant treatment planning for particular mandibular and maxillary sites determination, vital structures identification. Five studies were performed to achieve below mentioned goals: a) to assess the visibility of the mandibular canal morphology in different jaw dental segments in relation to morphometric and densitometric parameters on digital panoramic radiographs; b) to evaluate the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography in detection of the lingual vascular canals and define their anatomical characteristics in the mandibular bone; c) to evaluate diagnostic accuracy of cone beam computed tomography in detection of the maxillary sinus and surrounding bone anatomical structures; d) to suggest a new clinical and radiological classification system of the jaw bone anatomy in endosseous dental implant treatment planning; e) to assess reliability and validity of the suggested clinical and radiological classification system of the jaw bone anatomy in dental implant treatment planning.
dc.description.abstract Dantų implantacija yra sėkmingas gydymo metodas, kurio sėkmės rodiklis yra apie 90 proc., bet šis metodas yra susijęs su keletu galimų komplikacijų. Šios disertacijos tikslas: įvertinti ir patobulinti klinikinių ir radiologinių diagnostikos metodų, naudojamų endosalinės dantų implantacijos operacijai planuoti, patikimumą / efektyvumą, charakterizuojant konkrečią apatinio arba viršutinio žandikaulio sritį bei identifikuojant svarbius anatominius darinius. Atlikti penki tyrimai siekiant įgyvendinti penkis žemiau pateiktus uždavinius: a) įvertinti apatinio žandikaulio kanalo matomumą skaitmeninėje panoraminėje rentgenogramoje įvairiuose dantiniuose žandikaulio segmentuose, atsižvelgiant į morfometrinius ir densitometrinius rentgenogramos parametrus; b) įvertinti konusinio pluošto kompiuterinės tomografijos diagnostikos efektyvumą diagnozuojant apatinio žandikaulio liežuvinių kraujagyslių kanalus ir jų anatominius ypatumus; c) įvertinti konusinio pluošto kompiuterinės tomografijos diagnostikos efektyvumą tiriant viršutinio žandikaulio sinuso ir aplinkinio kaulo anatomines struktūras; d) sukurti naują klinikinę ir radiologinę žandikaulių anatomijos klasifikaciją, skirtą endosalinės dantų implantacijos operacijai planuoti; e) įvertinti naujos klinikinės ir radiologinės žandikaulių anatomijos klasifikacijos, skirtos endosalinės dantų implantacijos operacijai planuoti, patikimumą ir efektyvumą.
dc.language.iso eng
dc.subject Dental implants
dc.subject Mandible and maxilla
dc.subject Panoramic radiography
dc.subject Cone-beam computed tomogrphy
dc.subject Classification
dc.subject Dantų implantacija
dc.subject Apatinis ir viršutinis žandikaulis
dc.subject Panoraminė rentgenografija
dc.subject Konusinio pluošto kompiuterinė tomografija
dc.subject Klasifikacija
dc.title Dental implant treatment planning: improvement in clinical and radiological diagnosis
dc.title.alternative Dantų implantacijos planavimas: klinikinės ir radiologinės diagnostikos tobulinimas
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account