LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Slaugytojų vertybių pokytis ir jų sąsajos su gyvenimo kokybe

Show simple item record

dc.contributor.author Blaževičienė, Aurelija
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:09:49Z
dc.date.available 2017-08-21T08:09:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60397
dc.description.abstract Darbo tikslas – įvertinti slaugos personalo vertybių pokytį ir jų sąsajas su gyvenimo kokybe 1960 – 2004 m. darbo kohortose Uždaviniai: 1. Nustatyti slaugos personalo, priklausančio įvairioms slaugytojų kohortoms, dominuojančias vertybes. 2. Įvertinti slaugos personalo vertybių pokyčius nuo 1960 iki 2004 metų. 3. Įvertinti slaugos personalo, priklausančio įvairioms darbo kohortoms, gyvenimo kokybę. 4. Nustatyti ryšį tarp dominuojančių profesinių vertybių ir slaugytojų gyvenimo kokybės 5. Nustatyti ir palyginti socialinio kapitalo lygį ir jo sąsajas su gyvenimo kokybe įvairiose slaugytojų kohortose
dc.description.abstract The aim of this study is to assess the values changes and their relations with the quality of life among nursing personnel cohorts during 1960 – 2004. Objectives: 1. To determine the dominant values among nursing personnel of different working cohorts. 2. To assess the changes of values among nursing personnel during the 1960 – 2004. 3. To evaluate the quality of life within the different cohorts of nursing personnel. 4. To determine the relation between dominant professional values and the quality of life of nurses. 5. to determine sharing level of expressiveness social capital and its relation to the quality of life within different work cohorts.
dc.language.iso lit
dc.subject Vertybės
dc.subject Gyvenimo kokybė
dc.subject Socialinis kapitalas
dc.subject Slaugytojos
dc.subject Generacijos
dc.subject Value
dc.subject Quality of life
dc.subject Social capital
dc.subject Nursing
dc.subject Generations
dc.title Slaugytojų vertybių pokytis ir jų sąsajos su gyvenimo kokybe
dc.title.alternative The cahnges of nursing values and their relations with quality of life
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account