LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Natūralių antimikrobinių baltymų koncentracijos kitimo tyrimai sveikų ir sergančių mastitu karvių piene

Show simple item record

dc.contributor.author Musayeva, Kristina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:11:52Z
dc.date.available 2017-08-21T08:11:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60399
dc.description.abstract Darbo tikslas – ištirti natūralių antimikrobinių baltymų koncentracijos dinamiką sveikų ir sergančių mastitu karvių piene, bei pritaikyti optimalius metodus šioms medžiagoms aptikti bei įvertinti. Darbo uždaviniai: 1. Pagal somatinių ląstelių skaičių piene ir mikrobiologinių tyrimų duo-menų analizę įvertinti karvių tešmens ketvirčių sveikumą; 2. Nustatyti LF, IgG, alfa-LA, beta-LG ir GSA koncentraciją sveikų ir sergančių mastitu tešmens ketvirčių piene; 3. Nustatyti LF, IgG, alfa-LA, beta-LG ir GSA kiekių kitimą įvairiais laktacijos tarpsniais, pirmos, antros ir trečios laktacijų karvių piene; 4. Įvertinti sezonų (pavasario, vasaros ir rudens) įtaką tiriamųjų antimikrobinių baltymų kiekiams piene; 5. Įvertinti tiriamųjų veiksnių įtakas LF, IgG, alfa-LA, beta-LG ir GSA pritaikius vienfaktorinę analizę ir daugiafaktorinės analizės linijinius modelius; 6. Įvertinti LF, IgG, alfa-LA, beta-LG, GSA ir tešmens sveikumo, laktacijos tarpsnių ir skaičiaus, bei sezonų fenotipinius ryšius. Atliktais tyrimais įvertinti pagrindinių antimikrobinių baltymų kiekiai sveikų ir sergančių mastitu holšteinizuotų Lietuvos juodmargių karvių piene. Pirmą kartą Lietuvoje alfa-laktalbuminų, beta-laktoglobulinų ir galvijų serumo albuminų karvių piene tyrimams pritaikytas atvirkštinės fazės (angl. RP – reverse phase) efektyviosios skysčių chromatografijos metodas, o laktoferino ir imunoglobulino G nustatymui – daugiasluoksnis imunofermentinės analizės metodas (angl. sandwich ELISA). Pirmą kartą taikant mišrių tiesinių modelių multivariacinę analizę įvertinta karvių tešmens ketvirčių sveikumo, laktacijų skaičiaus, laktacijos tarpsnių, bei sezonų įtaka laktoferino, imunoglobulino G, alfa-laktalbumino, beta-laktoglobulino ir galvijų serumo albumino kiekiams piene. Pirmą kartą Lietuvoje įvertintos natūralių antimikrobinių baltymų ir tirtųjų požymių fenotipinės koreliacijos. Nustatytas karvių tešmens ketvirčių sveikumo ryšys su natūralių antimikrobinių baltymų kiekiu, rodo šių baltymų aktyvų dalyvavimą tešmens apsaugos mechanizme. Reikšminga laktacijos ir sezonų įtaka parodo, gyvulio organizmo jautrią reakciją į fiziologinius ir aplinkos pasikeitimus. Atlikta analizė, leidžia geriau suprasti antimikrobinių baltymų svarbą karvių tešmens apsaugos procesuose bei suteikia naujų duomenų sprendžiant visame pasaulyje aktualią problemą, susijusią su mastitais ir jų gydymu išvengiant nereikalingo antimikrobinių medžiagų (antibiotikų) vartojimo. Laktoferino ir imunoglobulino G rodikliai kartu su somatinių ląstelių skaičiumi piene galėtų būti vertinami nustatant subklinikinius mastitus ir tešmens atsparumą infekcijoms
dc.description.abstract To achieve the objective, the goals were as follows: 1. To evaluate the functional status (health) of the cow udder quarters by somatic cell count and microbiological analysis of milk; 2. To estimate the concentration of LF, IgG, alpha-LA, beta-LG and BSA in the milk of udder quarters of healthy cows and cows with mastitis; 3. To analyze the change of LF, IgG, alpha-LA, beta-LG and BSA con-centrations in the milk of cows during different lactation stages of first, second and third lactations; 4. To estimate the seasonal (spring, summer and autumn) effects on the content of analysed antimicrobial proteins in milk; 5. To investigate influence of analysed factors on LF, IgG, alpha-LA, beta-LG and BSA by applying dispersion analysis (ANOVA) and linear statitical models; 6. To evaluate the relationship between antimicrobial proteins and udder health, stage and number of lactations and seasons. The present study was focused on analysis of the dynamics of natural antimicrobial proteins in the milk of the Lithuanian Black-and-White cross-breed with Holstein dairy cows. For the first time in Lithuania, the reverse phase high performance liquid chromatography (RPHPLC) was applied for detection and evaluation of alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin and bovine serum albumin and sandwich enzyme linked immunosorbent assay for lactoferrin and immunoglobulin G. In addition, for the first time the relationship between these antimicrobial proteins and udder health, stage and number of lactations, and seasons was established by statitical modelling and the coefficients of phenotypical correlation were calculated. The estimated relationship between antimicrobial proteins content and udder quarters health indicates active participation of these proteins in the udder protection mechanism. Gaining more insight in the self-defence mechanism of the udder may help to develop alternative protocols to enhance udder protection and to better identify cows at risk. The established significant effect of lactation and seasons indicates that the animal body is very sensitive to the physiological and environmental changes. In terms of mastitis, it can be concluded that lactoferrin and immunoglobulin G in milk is elevated during subclinical mastitis. This suggest that lactoferrin and immunoglobulin G concentration together with the somatic cell count in milk might be a useful tool in mastitis detection and for evaluation of innate resistance against intramammary infections.
dc.language.iso lit
dc.subject Baltymai
dc.subject Karvės
dc.subject Pienas
dc.subject Mastitas
dc.subject Protein
dc.subject Cows
dc.subject Milk
dc.subject Mastitis
dc.title Natūralių antimikrobinių baltymų koncentracijos kitimo tyrimai sveikų ir sergančių mastitu karvių piene
dc.title.alternative Natural antimicrobial protein concentrations in the milk of healthy cows and cows with mastitis
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account