LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Kylančiosios aortos dilatacija: aortos biomechanikos ir histologinių rodiklių įvertinimas ir jų tarpusavio sąsajų nustatymas

Show simple item record

dc.contributor.author Biesevičienė, Monika
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:07:47Z
dc.date.available 2017-08-21T08:07:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60400
dc.description.abstract Kylančiosios aortos dilatacija (KAD) yra sunkiai kliniškai diagnozuojama patologija, dažniausiai ilgai būna besimptomė, kol neatsiranda gyvybei pavojingų komplikacijų – aortos atsisluoksniavimas arba plyšimas. Šio darbo tikslas – ištirti kylančiosios aortos dilataciją turinčių pacientų biomechanikos ir histologinius rodiklius ir jų tarpusavio sąsajas, klinikinėje praktikoje pritaikyti naują metodiką – taškelių žymėjimo echokardiografiją – kylančiosios aortos biomechanikai tirti. Atliekant tyrimą siekta įvertinti pacientų, turinčių kylančiosios aortos dilataciją, kylančiosios aortos dydžius, jų sąsajas su įprastine ir taškelių žymėjimo echokardiografija nustatytais biomechanikos rodikliais; įvertinti ir palyginti kylančiosios aortos dydžius, įprastine ir taškelių žymėjimo echokardiografija įvertintus biomechanikos rodiklius esant genotipų deriniams, didinantiems kylančiosios aortos dilatacijos riziką (AKF D/D ar I/D ir MMP-3 5A/5A) ir ma-žinantiems kylančiosios aortos dilatacijos riziką (AKF I/I ir MMP-3 (-1171) 6A6A); įvertinti kylančiosios aortos dydžių sąsajas su įprastine ir taškelių žymėjimo echokardiografija įvertintais biomechanikos bei histologiniais rodikliais; palyginti kylančiosios aortos dilataciją turinčių pacientų, kurių yra normali triburio aortos vožtuvo anatomija arba įgimtas dviburis aortos vožtuvas, kylančiosios aortos dydžius, įprastine bei taškelių žymėjimo echokardiografija įvertintus biomechanikos rodiklius ir histologinius požymius.
dc.description.abstract Aortic dilation is the most frequent pathology of the ascending aorta and a well-known risk factor for dissection. The aim of the study was to evaluate echocardiographic, biomechanical and histological findings of the ascending aorta and to find their interfaces in patients with dilatative pathology of ascending aorta (DPAA). Objectives of the study were: 1. To evaluate diameters of ascending aorta and to explore the associations between biomechanical indices noninvasively measured by 2D and 2D-ST echocardiography in patients with DPAA. 2. To evaluate diameters of ascending aorta and to assess the associations between biomechanical aortic parameters using 2D and 2D-ST echocardiography in individuals with a genotype associated with reduction of DPAA risk (ACE I/I allele and MMP-3 (-1171) 6A6A) and individuals with a genotype known to increase the risk of DPAA (ACE D/D and I/D alleles and MMP-3 5A/5A). 3. To evaluate diameters of ascending aorta and to explore the association between biomechanical aortic indices noninvasively measured using 2D and 2D-ST echocardiography and histology findings in patients with DPAA. 4. To evaluate diameters of ascending aorta and to investigate associations between biomechanical aortic indices noninvasively measured using 2D and 2D-ST echocardiography and histology findings in patients with DPAA with congenital bicuspid or tricuspid aortic valve.
dc.language.iso lit
dc.subject Kylančiosios aortos dilatacija
dc.subject Taškelių žymėjimo echokardiografija
dc.subject Aortos biomechanika
dc.subject Dilatative pathology of ascending aorta
dc.subject Speckle - tracking echocardiogrphy
dc.subject Biomechanics of aorta
dc.title Kylančiosios aortos dilatacija: aortos biomechanikos ir histologinių rodiklių įvertinimas ir jų tarpusavio sąsajų nustatymas
dc.title.alternative Dilatative pathology of ascending aorta: evaluation of aortic biomechanics and histological features and their interfaces
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account