LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Lietuvos moksleivių dantų ėduonies paplitimas, intensyvumas ir elgesio bei biologinių rizikos indikatorių analizė vėlyvosios paauglystės laikotarpiu

Show simple item record

dc.contributor.author Žemaitienė, Miglė
dc.date.accessioned 2018-05-24T13:00:16Z
dc.date.available 2018-05-24T13:00:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60411
dc.description.abstract Tikslas: Įvertinti Lietuvos 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių dantų būklę bei išanalizuoti su elgesiu susijusius ir biologinius dantų ėduonies rizikos indikatorius. Uždaviniai: 1. Nustatyti dantų ėduonies paplitimą ir intensyvumą 15 ir 18 metų amžiaus Lietuvos moksleivių populiacijoje pagal lytį ir gyvenamąją vietą. 2. Įvertinti dantų ėduonies židinių aktyvumą 15 ir 18 metų amžiaus Lietuvos moksleivių populiacijoje, atsižvelgiant į lytį ir gyvenamąją vietą, taikant klinikinius diagnostikos kriterijus, atskiriančius aktyvias ir neaktyvias, ertmines ir neertmines ėduonies formas. 3. Nustatyti dantų ėduonies poliarizaciją 15, 18 metų moksleivių amžiaus grupėse pagal lytį ir gyvenamąją vietą, remiantis SIC indeksu. 4. Įvertinti 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių burnos higieną pagal lytį ir gyvenamąją vietą, naudojant apnašų indeksą Silness-Loe ir ištirti sąsajas su dantų ėduonies intensyvumo rodikliais. 5. Išanalizuoti tam tikrus dantų ėduonies rizikos indikatorius ir jų ryšį su dantų ėduonies intensyvumu bei aktyvumu, remiantis binarinės logistinės regresijos modeliu. Dantų ėduonis yra viena labiausiai tarp vaikų ir paauglių paplitusių lėtinių ligų. Daugelį lėtinių ligų sukelia ilgalaikės biologinių, elgesio ir socialinių-ekonominių veiksnių sąveikos. Vėlyvoji paauglystė – svarbus burnos sveikatai gyvenimo periodas. Šiuo periodu susiformuoja mitybos, burnos higienos įpročiai ir įgūdžiai bei motyvacija rūpintis burnos sveikata Užsienio šalyse ir Lietuvoje nedaug atlikta tyrimų vėlyvosios paauglystės periodu apie dantų ėduonies išsivystymą ir jo rizikos veiksnių analizę. Tuo tikslu, epidemiologinio tyrimo metu dešimtyje Lietuvos apskričių buvo ištirtas moksleivių dantų ėduonies paplitimas ir intensyvumas pagal lytį ir gyvenamąją vietą. Lietuvos 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių grupėse dantų ėduonis buvo vertinamas taikant B. Nyvad metodiką, nustatytas dantų paviršių ertminio ir neertminio ėduonies paplitimas ir intensyvumas, padedantis atskirti aktyvų ir neaktyvų ėduonį. Įvertinta, kokią įtaką turi elgesio ir biologiniai rizikos indikatoriai šiose amžiaus grupėse dantų ėduonies intensyvumo pasiskirstymui (poliarizacijai).
dc.description.abstract Aim: To evaluate the oral status of 15- and 18-year-old Lithuanian adolescents and to analyze the behavioral and biological risk indicators of dental caries. Objectives: 1. To determine the prevalence and experience of dental caries in the Lithuanian 15- and 18-year old adolescent population by gender, and place of residence. 2. To evaluate caries activity by gender and place of residence among 15- and 18-year-old Lithuanian schoolchildren according to the clinical diagnostic criteria, capable of differentiating between active and inactive, besides cavitated and non-cavitated caries lesions. 3. To determine the dental caries polarization among 15- and 18-year-old Lithuanian schoolchildren by gender and place of residence according to the SiC index. 4. To evaluate the oral hygiene status of 15- and 18-year-old adolescents according to the gender and place of residence by means of Silness-Loe (PI) index and evaluate relationship with caries experience variables. 5. To analyze certain caries risk indicators and relationship with activity and severity of dental caries by using binary logistic regression model. Dental caries is one of the most prevalent chronic diseases among children and adolescents. The majority of chronic diseases has a multifactorial etiology and develops due to a long-term interaction of biological, behavioral, and socioeconomic factors. Late adolescence is very important for oral health because individual’s eating habits, oral hygiene skills, and motivation are developed during this period. Behavior and attitudes formed during adolescence usually last into adulthood. In Lithuania and worldwide few studies are carried out about development of dental caries and analysis of its risk factors during late adolescence period. For the first time in the 10 counties of Lithuania, caries prevalence and experience by gender and place of residence were determined among schoolchildren. In Lithuania, according to the Nyvad criteria, caries prevalence and experience of cavitated and non-cavitated permanent teeth surfaces enabling the evaluation of both active and inactive caries lesions were assessed in 15- and 18-year-old adolescents. For the first time, it was evaluated what influence of behavioral and biological risk indicators on caries polarization among these age groups was.
dc.language.iso lit
dc.subject Vėlyvoji paauglystė
dc.subject Dantų ėduonis
dc.subject Paplitimas
dc.subject SiC indeksas
dc.subject Dental caries
dc.subject Adolescents
dc.subject Prevalence
dc.subject Significant caries index
dc.title Lietuvos moksleivių dantų ėduonies paplitimas, intensyvumas ir elgesio bei biologinių rizikos indikatorių analizė vėlyvosios paauglystės laikotarpiu
dc.title.alternative Prevalence and experience of dental caries and analysis of behavioural and biological risk indicators among lithuanian schoolchildren in late adolescence
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account