LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Žmogaus papilomos viruso reikšmė gimdos kaklelio karcinomos išsivystymui ir ultragarsinio tyrimo vertė nustatant pažengusio vėžio gydymo veiksmingumą

Show simple item record

dc.contributor.author Vaitkienė, Daiva
dc.date.accessioned 2018-05-24T12:59:51Z
dc.date.available 2018-05-24T12:59:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60417
dc.description.abstract Šio darbo tikslas - įvertinti žmogaus papilomos virusų tipų (ŽPV) reikšmę gimdos kaklelio karcinomos in situ išsivystymui bei gimdos kaklelio intraepitelinių pokyčių atsinaujinimui praėjus penkeriems metams po chirurginio gydymo ir ultragarsinio tyrimo tinkamumą pažengusio gimdos kaklelio vėžio chemospindulinio gydymo veiksmingumui vertinti. Darbo uždaviniai buvo nustatyti mažos, vidutinės ir didelės rizikos žmogaus papilomos virusų tipus sukėlusius karcinomą in situ ir įvertinti jų sąsajas su kitais rizikos veiksniais, įvertinti moterų infekuotumą žmogaus papilomos virusais praėjus penkeriems metams po gimdos kaklelio karcinoma in situ chirurginio gydymo bei ŽPV persistavimo galimas sąsajas su kitais rizikos veiksniais, nustatyti gimdos kaklelio būklę bei žmogaus papilomos virusų tipus susijusius su gimdos kaklelio displazijų atsinaujinimu praėjus penkeriems metams po karcinoma in situ chirurginio gydymo ir nustatyti ultragarsinio tyrimo panaudojimo galimybes, vertinant pažengusio gimdos kaklelio vėžio (FIGO IB2 – IV stadija) chemospindulinio gydymo veiksmingumą. Karcinoma in situ atvejais aptikta 9 skirtingi didelės rizikos ŽPV tipai, o mažos rizikos ŽPV tipų histologinėje karcinomos in situ medžiagoje neaptikta. ŽPV16 tipas buvo dažniausiai aptinkamas viruso tipas visose moterų amžiaus grupėse. Didžiausia skirtingų ŽPV tipų įvairovė stebėta 30-49 metų amžiaus moterims. Nerūkančios pacientės, lyginant su rūkančiomis, operacijos atlikimo metu buvo reikšmingai vyresnės. Pacientėms, kurios nenaudojo apsaugos nuo nėštumo priemonių, rūkė ir keitė lytinius partnerius, dažniau buvo aptikta ŽPV praėjus penkeriems metams po operacijos, tačiau virusų tipų įvairovei šie rizikos veiksniai įtakos neturėjo. Operacijos radikalumas turėjo įtakos ŽPV persistavimui po gydymo. Citologiniai pokyčiai kaklelyje praėjus 5 metams po karcinoma in situ operacinio gydymo turi tiesioginį ryšį su ŽPV aptikimu. Kolposkopinio tyrimo nauda, vertinant gimdos kaklelį po buvusio operacinio gydymo, abejotina. Moterims, sergančioms pažengusia gimdos kaklelio karcinoma, vagininis ultragarsinis tyrimas yra neinvazinis tyrimo metodas tinkamas naudoti atsako į chemospindulinį gydymą vertinimui. Pacientės su įtariamu daliniu atsaku į gydymą – matomu likutiniu naviku pilkos skalės ultragarsiniame tyrime, aukštu kraujotakos indeksu ir mažu rezistentiškumo indeksu – turėtų būti aktyviai ir nuodugniai tiriamos dėl galimo ligos progresavimo ar atsinaujinimo.
dc.description.abstract The aim of this study was to evaluate the significance of human papilloma virus (HPV) types for the development of carcinoma in situ (CIS) and recurrence of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) after surgical treatment, and ultrasound test value for evaluation of radiotherapy treatment efficacy for advanced cervical cancer. Objectives of this study were to determine low, intermediate and high risk HPV types which caused CIS and evaluate their association with other risk factors, to evaluate HPV infection for women five years after cervical CIS surgical treatment and to assess a possible association of HPV persistent infection with other risk factors, to survey the status of cervix and determine HPV types associated with CIN recurrence five years after surgical treatment and to evaluate ultrasound usage in assessing the chemoradiation efficacy in advanced cervical cancer (FIGO IB2 – stage IV). Nine different high risk HPV types were found in the formalin fixed and paraffin embedded histological samples of CIS, no low risk HPV types were detected. HPV16 type was the most common in all age groups. The largest variety of HPV types was found in non-smoking 30-49 age group compared to smokers, who were reliably older at the time of operation. In patients with no use of barrier contraceptives, smokers and in those changing sexual partners, HPV five years after operation was found more frequently, however it did not have an effect on the variety of HPV types. The radical surgery had an effect on persistent HPV infection. Cytological changes five years after CIS surgical treatment have a direct association with HPV detection. Transvaginal ultrasound is non-invasive diagnostic method used to monitor the response of chemoradiation for women with advanced cervical carcinoma. Patients with suspected partial response - visible residual tumour in grey scale, high tumour colour score and low resistance index - should be actively and persistently tested for possible disease progression or recurrence.
dc.language.iso lit
dc.subject Žmogaus papilomos virusinė infekcija
dc.subject CIN3/CIS
dc.subject Gimdos kaklelio vėžys
dc.subject Ultragarsinis tyrimas.
dc.subject Human papillomavirus infection
dc.subject Cervical pathology
dc.subject Cervical carcinoma in situ, cervical cancer, ultrasound.
dc.title Žmogaus papilomos viruso reikšmė gimdos kaklelio karcinomos išsivystymui ir ultragarsinio tyrimo vertė nustatant pažengusio vėžio gydymo veiksmingumą
dc.title.alternative The role of human papillomavirus to the development of cervical carcinoma and the utility of transvaginal ultrasound in the evaluation of cervical cancer treatment efficacy
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account