LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Ultragarsinio tyrimo reikšmė diagnozuojant ankstyvą podagros stadiją bei vertinant ligos eigą

Show simple item record

dc.contributor.author Norkuvienė, Eleonora
dc.date.accessioned 2018-05-24T12:59:51Z
dc.date.available 2018-05-24T12:59:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60419
dc.description.abstract Podagra – dažniausia suaugusiųjų artrito priežastis. Podagros diagnostikos aukso standartas – adatos formos MNU kristalų nustatymas sinovinio skysčio aspirate – susijęs su inter¬ven¬cija, be to netinka kliniškai nematomų uratų kristalų sankaupų audiniuose išplitimui ir gydymo veiksmingumui vertinti. Ligos besimpto¬miams požymiams vizualizuoti tradiciškai iki šiol taikytas rentgenologinis tyrimas, yra per mažai jautrus anksty¬voje ligos stadijoje. Tuo tikslu pastarąjį dešimtmetį aktyviai tyrinėjama naujų vaizdo tyrimų, ypač ultragarso (UG), dėl didelio specifiškumo 2015 m. įtraukto į Europos ly-gos prieš reu¬matą (EULAR) bei Amerikos reu¬ma¬tologų asociacijų pa¬reng¬tą podagros diag¬nos¬tikos algoritmą, vertė podagros diagnostikai. Didžioji dalis UG metodo jautrumo, specifiškumo tyrimų vykdyti tiriant pacientus, kuriems nustatyta vėlyva, išplitusi ligos stadija. Nėra aiški UG nu¬sta¬tomų podagrai būdingų požymių vertė diag¬nozuojant ankstyvą podagrą. Nepakankamai ištyrinėtas klinikinių podagros požymių ir ultragarsu nustatomų podagros požymių ryšys. Vis dar trūksta UG stebėjimo tyrimų, kurie leistų geriau pažinti uratinių sankaupų mažėjimo sąnariuose ir aplinkinėse sąnario struktūrose tempus, taip pat UG tyrimo galimybes pastebėti pokyčius gydymo eigoje. Atlikto tyrimo tikslas buvo nustatyti ultragarsinio tyrimo reikšmę diagnozuojant ankstyvą podagros stadiją ir vertinant ligos eigą. Kelti uždaviniai: 1) nustatyti ir palyginti ultragarsinius podagros požymius ankstyvoje ir vėlyvoje podagros sta¬dijose; 2) nustatyti sąnarių grupes, kurių ultragarsinis vertinimas būtų infor¬matyviausias diagnozuojant ankstyvos stadijos podagrą; 3) įvertinti podagros klinikinių simptomų ir ultragarsinių požymių są¬sajas; 4) įvertinti podagros specifinių ultragarsinių požymių kitimą gydant ura¬tus mažinančiais vaistais, atsižvelgiant į šlapimo rūgšties koncent¬ra¬cijos pokyčius kraujo serume; 5) įvertinti ultragarsu nustatomų skirtingos anatominės srities podagrinių mazgelių pokyčių tarpusavio sąsajas gydant uratus mažinančiais vais¬tais.
dc.description.abstract Gout is considered the most common form of arthritis in adults. The gold standard diagnostic technique for gout is detection of monosodium urate (MSU) crystals in synovial fluid. However, this is an invasive procedure and does not allow for evaluation of either the extent of urate deposition or the response to urate-lowering treatments. X-ray investigation was shown to be not sensitive enough in early disease stage. The use of non-invasive radiologic diagnostic techniques, such as high-resolution ultra¬sound (US) for gout diagnosis, incorporated into the recent 2015 ACR/EULAR gout classification criteria let us visua¬lise the MSU crystal deposits, as well as measure the total body urate burden in the joints and periarticular structures. Ultrasound has shown to be high sensitive and specific in late stage gout while examining multiple joints. Which and how many sites should be investigated for optimal US gout classification in patients with early stage gout remains unclear. Today, despite the great potential of US, there is scarce evidence supporting the ability of ultrasound to monitor changes induced by urate-lowering therapy or inves¬tigating the relationship between the clinical symptoms and spread of US findings in gout. Study aim was to estimate the role of ultrasound in early gout diagnosis and assessment of disease course. The goals were 1) to estimate the ultrasonographic signs in early-stage gout and to compare with late-stage gout; 2) to determine joint groups in which ultrasound findings would be the most informative when confirming the diagnosis of early-stage gout; 3) to investigate the relationship between clinical symptoms and ultra¬sonographic findings in gout. 4) to evaluate the urate-lowering therapy effect on gout-specific ultra¬sound lesions and to explore US sensitivity to change in different groups according to serum uric acid level; 5) to investigate the link between the dynamic of gout-specific ultra¬sound lesions at different joints and tendons under the urate-lowering therapy.
dc.language.iso lit
dc.subject Podagra
dc.subject Ultragarsinė diagnostika
dc.subject Podagrinis mazgelis
dc.subject Ligos eiga
dc.subject Gout
dc.subject Ultrasound
dc.subject Early diagnosis
dc.subject Tophus
dc.subject Disease course
dc.title Ultragarsinio tyrimo reikšmė diagnozuojant ankstyvą podagros stadiją bei vertinant ligos eigą
dc.title.alternative Role of ultrasound in early gout diagnosis and assessment of disease course
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account