LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Kompetencijomis grįstų rezidentūros studijų programų kokybė Lietuvoje

Show simple item record

dc.contributor.author Vaižgėlienė, Eglė
dc.date.accessioned 2018-05-24T13:00:40Z
dc.date.available 2018-05-24T13:00:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60421
dc.description.abstract Lietuvos sveikatos mokslų universitetui pradėjus vykdyti rezidentūros studijas pagal kompetencijomis grindžiamas metodikas, klinikinio praktinio mokymo kokybės užtikrinimas tapo prioritetine sritimi. Atsirado poreikis įdiegti įrodymais grįstą klinikinės praktikos mokymo kokybės vertinimo sistemą, kuri leistų užtikrinti aukštos kokybės medicinos studijas. (1) Darbe validuota Nyderlandų mokslininkų sukurto EFFECT (Veiksmingo mokymo(si) klinikinėje aplinkoje vertinimas ir atsiliepimai) klausimyno Lietuviška versija. EFFECT klausimynas įdiegtas kartu su visa EFFECT sistema, kuri unikali tuo, jog klinikinio praktinio mokymo kokybės vertinimas neapsiriboja vien klausimynų pildymu ir rezultatų pateikimu. Vienas svarbiausių šios sistemos komponentų yra grįžtamasis ryšys rezidento vadovui (kiekybine ir kokybine forma). (2) Buvo įvertinta rezidentūros studijų programų kokybė ir (3) ištirti rezidentūros studijų programų kokybės pokyčiai įdiegus EFFECT sistemą. Nustatytas reikšmingas praktinio mokymo kokybės pagerėjimas rezidentų vadovams, kurie dalyvavo visuose EFFECT sistemos etapuose, t.y., buvo įvertinti mažiausiai trijų rezidentų, gavo individualias grįžtamojo ryšio ataskaitas ir dalyvavo individualiuose grįžtamojo ryšio pokalbiuose su rezidentais. Tai pirmasis tyrimas ES-10 šalyse (naujosios valstybės ES narės nuo 2004 m.), vertinantis kompetencijomis grįstų rezidentūros studijų programų kokybę ir jos pokyčius, taikant validuotą ir įrodymais pagrįstą instrumentą.
dc.description.abstract Having implemented competency-based residency studies at the Lithuanian University of Health Sciences quality assurance of clinical practice became a priority issue. Therefore, in order to ensure high level medical studies we needed evidence based quality evaluation system. (1) We validated Lithuanian version of the EFFECT (evaluation and feedback for effective learning in a clinical framework) questionnaire created by researchers from the Netherlands. EFFECT questionnaire was implemented in compliance with the whole EFFECT system, which is not limited with the filling-in questionnaires and providing the results. The most significant component of this system is feedback session given by residents for their clinical supervisor in a quantitative and qualitative form. (2) We evaluated quality of residency studies and (3) changes of quality of the residency studies after implementation of the EFFECT system. Significant improvement of clinical teaching quality was found for those residents’ supervisors who participated in all stages of the EFFECT system, i.e. who were evaluated by at least three residents, gained individual feedback reports and took part in the individual feedback session with residents. This is the first research study in EU-10 (new members of EU since 2004) evaluating quality of competency-based residency programs and its change applying validated evidence-based instrument.
dc.language.iso lit
dc.subject Rezidentūros studijos
dc.subject Kokybė
dc.subject CBME
dc.subject Residency studies
dc.subject Quality
dc.subject CBME
dc.title Kompetencijomis grįstų rezidentūros studijų programų kokybė Lietuvoje
dc.title.alternative Quality of competency-based residency programs in Lithuania
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account