LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Skirtingų miglinių šeimos javų rūšių ir veislių grūdų maistinės vertės analizė ir nekrakmolo polisacharidus skaidančių fermentų bei mananooligosacharidų panaudojimo tyrimai vištų dedeklių ir viščiukų broilerių lesaluose

Show simple item record

dc.contributor.author Alijošius, Saulius
dc.date.accessioned 2018-05-24T13:02:15Z
dc.date.available 2018-05-24T13:02:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60422
dc.description.abstract Darbo tikslas: Atlikti skirtingų miglinių javų rūšių ir veislių grūdų maistinės vertės analizę ir ištirti ksilanazių, beta gliukanazių, celiulazių bei mananooligosacharidų įtaką vištų dedeklių ir viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams, kiaušinių bei mėsos kokybei. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti skirtingų miglinių javų rūšių ir veislių grūdų maistinę vertę žinant jų auginimo sąlygas. 2. Nustatyti ksilanazių, beta gliukanazių, celiulazių ir mananooligosacharidų įtaką viščiukų broilerių vidaus organų išsivystymui, virškinimo kanalo chimuso klampumui. 3. Nustatyti ksilanazių, beta gliukanazių, celiulazių ir mananooligosacharidų įtaką vištų dedeklių produktyvumui, fiziologiniams procesams ir kiaušinių kokybei. 4. Nustatyti ksilanazių, beta gliukanazių, celiulazių ir mananooligosacharidų įtaką viščiukų broilerių produktyvumui, fiziologiniams procesams ir mėsos kokybei. Darbo naujumas ir praktinė reikšmė: Šios disertacijos naujumas yra tas, kad nustatyta pagrindinių Lietuvoje registruotų ir auginamų javų veislių grūdų maistinė vertė, nustatant juose tirpiųjų ir netirpiųjų arabinoksilanų kiekius, išanalizuota ksilanazių, beta gliukanazių, celiulazių ir mananooligosacharidų įtaka TGRR koncentracijai aklosiose žarnose, žarnų histomorfometriniams rodikliams, kiaušinių omega 3 ir omega 6 riebalų rūgščių koncentracijai ir jų santykiui, aterogeniškumo ir trombogeniškumo indeksams, MDA kitimui bei kiaušinių ir paukštienos juslinėms ir tekstūrinėms savybėms. Disertacinio darbo praktinė reikšmė vertinga tuo, kad atlikta Lietuvoje auginamų javų grūdų veislių išplėstinė maistinės vertės analizė, nustatyti beta gliukanų ir arabinoksilanų kiekiai, žarnų chimuso klampumas, kurių pagrindu bus galima optimaliai sudaryti kombinuotųjų lesalų receptūras vištoms dedeklėms ir viščiukams broileriams. Išanalizuotas NKP skaidančių fermentų ir mananooligosacharidų poveikis vištų dedeklių ir viščiukų broilerių produktyvumui, lesalų konversijai, kiaušinių ir paukštienos kokybei bei nustatytos minėtųjų priedų įterpimo normos.
dc.description.abstract The aim of the study: To conduct the analysis for nutritive value of Poaceae family cereal grain varieties and to investigate impact of xylanases, beta-glucanases, cellulases and mananooligosaccharides on productivity, digestive processes, eggs and meat quality of laying hens and broiler chickens. Objectives of the study: 1. To investigate nutritive value of Poaceae family cereal grains varieties being aware of their growing conditions. 2. To determine impact of xylanases, beta-glucanases, cellulases and mananooligosaccharides on development of internal organs in broiler chickens and on chymus viscosity in their digestive tract. 3. To determine impact of xylanases, beta-glucanases, cellulases and mananooligosaccharides on productivity, physiological processes and eggs quality of laying hens. 4. To determine impact of xylanases, beta-glucanases, cellulases and mananooligosaccharides on productivity, physiological processes and meat quality of broiler chickens. Novelty and practical significance of the study: Novelty of the doctoral thesis is the determination of nutritious value for main cereal grain varieties registered and cultivated in Lithuania, determining concentrations of soluble and insoluble arabinoxylans in them; the effects of xylanases, beta-glucanases, cellulases and mananooligosaccharides on SCFA concentration in caecum, on hystomorphometric intestinal indices, on concentration of fat acids omega 3 and omega 6 and their ratio indices of atherogenity and trombogenity, MDA variation, sensory and textural characteristics of eggs and poultry meat were analysed. Practical significance of the doctoral thesis is valuable for comprehensive analysis of nutrients’ assessment in cereal grains varieties cultivated in Lithuania; concentrations of beta-glucans and arabinoxylases, intestinal chymus viscosity were determined which provides a basis to optimise making formulations of compound feeds for laying hens and broilers. Impact of NSP degrading enzymes and mananooligosaccharides on productivity, feed conversion, eggs and meat quality of layer hens and broiler chickens was analysed, and standards for the mentioned additives were defined.
dc.language.iso lit
dc.subject Javai
dc.subject Fermentai
dc.subject Mananooligosacharidai
dc.subject Vištos dedeklės
dc.subject Viščiukai broileriai
dc.subject Cereal grain
dc.subject Enzymes
dc.subject Mananooligosaccharides
dc.subject Laying hens
dc.subject Broiler chickens
dc.title Skirtingų miglinių šeimos javų rūšių ir veislių grūdų maistinės vertės analizė ir nekrakmolo polisacharidus skaidančių fermentų bei mananooligosacharidų panaudojimo tyrimai vištų dedeklių ir viščiukų broilerių lesaluose
dc.title.alternative Nutritive value analysis of cereal grain (family Poaceae) species and varieties, usage investigation of non starch polysaccharides degrading enzymes, mananooligosaccharides in laying hens and broiler chickens feeds
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account