LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Sunkaus ūminio inkstų pažeidimo priežastys ir išeitis lemiantys veiksniai

Show simple item record

dc.contributor.author Balčiuvienė, Vilma
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:06:24Z
dc.date.available 2018-11-06T12:06:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60427
dc.description.abstract Ūminis inkstų pažeidimas yra dažnas visame pasaulyje ir susijęs su dideliu sergamumu, mirštamumu, ilgesne stacionarizavimo trukme bei ilgalaikėmis nepalankiomis išeitimis. Esant ūminiam inkstų pažeidimui, kiekvienais metais apie 2 mln. žmonių visame pasaulyje miršta. Toks didelis mirštamumas išlieka jau keletą dešimtmečių ir skatina ieškoti priemonių jam sumažinti. Mūsų darbo tikslas buvo įvertinti sunkaus ūminio inkstų pažeidimo dažnį, priežastis, išeitis ir nustatyti prognostinius pacientų mirštamumo veiksnius. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti sunkaus ūminio inkstų pažeidimo dažnį bei juo sirgusių pacientų demografinius ir klinikinius duomenis bei jų kitimą per 5 metų laikotarpį. 2. Išanalizuoti sunkaus ūminio inkstų pažeidimo priežastis bei jų kitimą per 5 metų laikotarpį. 3. Įvertinti sunkaus ūminio inkstų pažeidimo gydymui taikytų pakaitinės inkstų terapijos metodų dažnį bei jo kitimą per 5 metų laikotarpį ir nustatyti gydymo pakaitine inkstų terapija išlaidas. 4. Išanalizuoti tiriamosios grupės pacientų išeitis bei jų kitimą per 5 metų laikotarpį. 5. Nustatyti reikšmingus prognostinius veiksnius, susijusius su didesne pacientų mirštamumo rizika. 6. Įvertinti pacientų, gydytų intensyvios terapijos skyriuje dėl sunkaus ūminio inkstų pažeidimo, volemiją pagal centrinį veninį spaudimą bei hidratacijos būklę bioimpedanso metodu, bei nustatyti hipervolemijos ir hiperhidratacijos dažnį bei ryšį su sunkaus ūminio inkstų pažeidimo išeitimis.
dc.description.abstract Acute kidney injury is frequent in the whole world and is related with high morbidity, mortality, longer duration of hospitalization and worse long-term outcomes. High mortality due to acute kidney injury persists for already several decades and stimulates to search for the measures to reduce it. The aim of the study was to evaluate the frequency, causes and outcomes of severe acute kidney injury and to establish the predictive factors of the mortality of the patients. The objectives of the study: 1. To analyse the frequency of severe acute kidney injury requiring renal replacement therapy and the demographic and clinical data of the examined patients and their change during the period of 5 years. 2. To analyse the causes of severe acute kidney injury and their change during the period of 5 years. 3. To evaluate the frequency of the methods of renal replacement therapy applied for the treatment of severe acute kidney injury and its change during the period of 5 years and to establish the treatment of renal replacement therapy expenses. 4. To analyse the outcomes of the patients of the investigated group and their change during the period of 5 years. 5. To establish the significant predictive factors related with higher risk of mortality of the patients. 6. To evaluate the volemia of the patients treated in intensive care unit due to severe acute kidney injury according to the central venous pressure and the state of hydration by the method of bioimpedance and to establish the frequency of hypervolemia and hyperhydration and their connection with the outcomes of severe acute kidney injury.
dc.language.iso lit
dc.subject Ūminis inkstų pažeidimas
dc.subject Pakaitinė inkstų terapija
dc.subject Išeitys
dc.subject Acute kidney injury
dc.subject Renal replacement therapy
dc.subject Outcomes.
dc.title Sunkaus ūminio inkstų pažeidimo priežastys ir išeitis lemiantys veiksniai
dc.title.alternative Causes of severe acute kidney injury and the factors influencing outcomes
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account