LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pagyvenusių pacientų pažintinių ir fizinių funkcijų sąsajos su slaugos poreikiais

Show simple item record

dc.contributor.author Jakavonytė Akstinienė, Agnė
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:08:16Z
dc.date.available 2018-11-06T12:08:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60432
dc.description.abstract Vyresnio amžiaus pacientams, turintiems pažintinių ir fizinių funkcijų sutrikimų, reikalinga ilgalaikė priežiūra, kurią Lietuvoje teikia sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų institucijos. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse teikiamos paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis, turintiems ribotas apsitarnavimo galimybes, ne ilgiau kaip 120 dienų per metus. Pacientai turi gauti kokybiškas, jų poreikius atitinkančias paslaugas, kurios neatsiejamai susiję su pacientų pažintinių ir fizinių funkcijų vertinimu. Nepakanka tyrimų, kurie vertinimo instrumentai tinkamiausi naudoti slaugos skyriuose gydomų pacientų pažintinių ir fizinių funkcijų įvertinimui, siekiant užtikrinti tinkamą, kokybišką, poreikius atitinkančią slaugą. Tačiau, išanalizavus mokslinę literatūrą Lietuvoje, galima teigti, kad pažintinių ir fizinių būklių vertinimui skirtų instrumentų naudojimas palikta konkrečios gydymo įstaigos atsakomybei. Tad šiuo darbu buvo siekiama: 1. Įvertinti palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje gydomų vyresnio amžiaus pacientų pažintinių ir fizinių funkcijų sutrikimų dažnį. 2. Nustatyti naudotų skalių prognozinę vertę pagyvenusių pacientų gydymo išeičių prognozavimui. 3. Nustatyti pagyvenusių pacientų pažintinių ir fizinių funkcijų sutrikimų sąsajas su slaugos poreikiais. 4. Įvertinti polifarmaciją palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ir jos sąsajas su gydymo išeitimis, pažintinių ir fizinių funkcijų sutrikimais
dc.description.abstract Older patients with cognitive and physical impairment often require long-term care. In Lithuania long term care is ensured by social and health care institutions. Supportive treatment and nursing hospitals provide care for patients up to 120 days per year. It is very important that patients receive high quality care, that meets their individual needs and which are based on patient’s cognitive and physical functions evaluation. There is a lack of evidence based data on which instruments would be best to evaluate these functions in patients being treated at the supportive treatment and nursing hospital, in order to ensure an appropriate and high quality care that meets the patients’ needs. However, having analyzed Lithuanian scientific literature, one can assume that the adaptation of the use of instruments to assess cognitive and physical conditions is insufficient, and that is left to be the responsibility of a specific healthcare insti¬tution. Thus, the aims were: 1. To assess the rate of impairment of cognitive and physical functions amongst elderly patients who are being care for at supportive treatment and nursing hospital. 2. To establish the predictive value of used scales to predict patient care out¬comes. 3. To identify the relationship of nursing needs with cognitive and physical functions of elderly patients. 4. To establish polypharmacy and its links with care outcomes, impairment of cog¬nitive and physical functions at supportive treatment and nursing hospital.
dc.language.iso lit
dc.subject Ligoninė
dc.subject Pacientai
dc.subject Slaugos poreikiai
dc.subject Pažintinės ir fizinės funkcijos
dc.subject Hospital
dc.subject Patients
dc.subject Nursing needs
dc.subject Cognitive and physical functions
dc.title Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pagyvenusių pacientų pažintinių ir fizinių funkcijų sąsajos su slaugos poreikiais
dc.title.alternative The relationship of cognitive and physical functions of elderly patients with nursing needs in supportive treatment and nursing hospital
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account