LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

The role of microRNA molecules in colorectal cancer

Show simple item record

dc.contributor.author Juzėnas, Simonas
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:06:24Z
dc.date.available 2018-11-06T12:06:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60434
dc.description.abstract This study aimed to investigate miRNA genetic variation and/or expression profiles in blood of healthy individuals and in premalignant/malignant tissues and plasma of colorectal cancer (CRC) patients, and to assess the relevance of these biomarkers for non-invasive diagnosis of the colorectal disease. The study provides novel insights into the impact of genetic variation in miRNA genes including pre- or mature miRNA sequences and their association with CRC. This work reports the most comprehensive cell type specific miRNA catalogue of human peripheral blood, which, in addition to blood cell-specific miRNA patterns, reveals lineage-specific distributions of 3’ isomiRs. This is the first large scale study to date to describe miRNA/isomiR expression patterns in tubular and/or tubulovillous polyp-to-cancer sequence. Additionally, using a narrowing-down approach from tissue to plasma, the study reports altered circulating miRNA levels in CRC patients, which were evaluated for non-invasive diagnostic suitability. Taken together, these results provide an additional understanding of miRNA contribution in CRC and insert a missing miRNA piece into the polyp-to-cancer sequence puzzle. The data can serve as a reference for future studies in biomarker research, or even as a source for the development of targeted therapeutics.
dc.description.abstract Šiame darbe siekta ištirti miRNR genetines variacijas ir/ar raiškos profilius sveiko žmogaus kraujyje, prieš-vėžiniuose ir vėžiniuose storosios žarnos audiniuose bei plazmoje ir įvertinti šių biožymenų tinkamumą ankstyvai vėžio diagnostikai. Darbe pateiktos naujos įžvalgos apie miRNR genų vieno nukleotido polimorfizmų galimą įtaką šių molekulių biogenezei ir jų sąsają su storosios žarnos vėžiu (SŽV). Darbe pirmą kartą nustatyta sveiko žmogaus kraujo ląstelėms (NK ląstelėms, B limfocitams, TC limfocitams, TH limfocitams, monocitams, neutrofilams ir eritrocitams) specifinės miRNR ir izo-miRNR, bei atskleista, kad 3’ galo izo-miRNR modifikacijų pasiskirstymas priklauso nuo ląstelių kilmės, t.y. kuo ląstelių tipas hemopoezės raidoje yra arčiau vienas kito, tuo panašesnis yra jų 3’ galo sekų pasiskirstymas. Pirmą kartą vienos studijos metu nustatyti storosios žarnos iki-vežinių ir vėžinių audinių pakitusios raiškos miRNR profiliai bei įvardintos su storosios žarnos vėžėjimo seka (sveikas audinys – adenoma – karcinoma) susijusios miRNR. Taip pat rastos SŽV audiniui specifinės ir plazmoje dereguliuotos miRNR, bei įvertintas jų pritaikomumas neinvazinei SŽV diagnostikai. Apibendrinant, gauti rezultatai suteikia papildomų žinių apie miRNR rolę SŽV patogenezėje ir pateikia trūkstamą miRNR dalį adenoma-karcinoma sekos dėlionėje. Šie rezultatai ir duomenys gali būti panaudojami ateities biožymenų studijose, naujų tyrimų hipotezių formulavimui ar net tikslinių terapinių priemonių kūrimui.
dc.language.iso eng
dc.subject MiRNA
dc.subject CRC
dc.subject IsomiR
dc.subject Biomarkers
dc.subject Blood cell types
dc.subject MiRNR
dc.subject SŽV
dc.subject Izo-miRNR
dc.subject Biožymenys
dc.subject Kraujo ląstelės
dc.title The role of microRNA molecules in colorectal cancer
dc.title.alternative Mikro-RNR vaidmuo storosios žarnos vėžio patogenezėje
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account