LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Associations of psychological and biological factors with obstructive sleep apnea in coronary artery disease patients

Show simple item record

dc.contributor.author Juškienė, Alicja
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:10:18Z
dc.date.available 2018-11-06T12:10:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60443
dc.description.abstract This dissertation thesis aimed to examine associations of psychological and biological factors with obstructive sleep apnea (OSA) in coronary artery disease patients undergoing cardiac rehabilitation after acute coronary syndromes (ACS). Objectives of the study were: 1) to assess symptoms of anxiety and depression symptoms in patients with and without OSA; 2) to examine the relationship between Type D personality and subjective sleep quality in patients with and without OSA; 3) to assess thyroid hormones and inflammatory biomarkers concentrations in patients with and without OSA, 4) to examine the association of symptoms of anxiety and depression with thyroid hormones and inflammatory markers in patients with and without OSA; 5) to examine the association of Type D personality with thyroid hormones and inflammatory markers in patients with and without OSA. The main findings of this research thesis conclude that OSA is highly prevalent and associated with greater cognitive depression symptoms in CAD males but not females. Type D personality and Negative Affectivity trait are associated with worse subjective sleep quality irrespectively of OSA presence in both genders. OSA severity is associated with thyroid hormones in males and with elevated high sensitivity C-reactive protein concentration in females. Association between Type D personality traits, thyroid hormones and inflammatory markers was not observed in patients with OSA.
dc.description.abstract Disertacijos tikslas – įvertinti psichologinių ir biologinių veiksnių sąsajas su miego apnėja (OMA) sergantiesiems išemine širdies liga (IŠL) ir dalyvaujantiems kardiologinėje reabilitacijoje po ūmių išeminių įvykių. Uždaviniai: 1) įvertinti nerimo ir depresijos simptomus pacientams su (be) OMA, 2) ištirti ryšį tarp D tipo asmenybės ir subjektyvios miego kokybės pacientams su(be) OMA; 3) vertinti skydliaukės hormonus ir uždegiminių žymenis pacientams su(be) OMA, 4) įvertinti ryšį tarp nerimo bei depresijos simptomų ir skydliaukės hormonų bei uždegiminių žymenų pacientams su(be) OMA; 5) įvertinti ryšį tarp D tipo asmenybės ir skydliaukės hormonų bei uždegiminių žymenų pacientams su(be) OMA. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, galima teigti, kad OMA yra labai paplitusi tarp IŠL sergančių pacientų ir jos sunkumas susijęs su labiau išreikštais kognityviniais depresijos simptomais vyrams, bet ne moterims. D tipo asmenybė ir neigiamo afekto bruožas susiję su blogesniu subjektyvios miego kokybės vertinimu nepriklausomai nuo OMA tiek vyrams, tiek moterims. OMA stiprumas yra susijęs su skydliaukės hormonų koncentracija vyrams ir su didelio jautrumo C- reaktyviojo baltymo koncentracija moterims. D tipo asmenybės bruožai nėra susiję su skydliaukės hormonų ir uždegiminių žymenų koncentracija kraujyje pacientams su OMA.
dc.language.iso eng
dc.subject Type D personality
dc.subject Anxiety and depression symptoms
dc.subject Obstructive sleep apnea
dc.subject Coronary artery disease
dc.subject Thyroid hormones
dc.subject D tipo asmenybė
dc.subject Nerimo ir depresijos simptomai
dc.subject Obstrukcinė miego apnėja
dc.subject Išeminė širdies liga
dc.subject Skydliaukės hormonai
dc.title Associations of psychological and biological factors with obstructive sleep apnea in coronary artery disease patients
dc.title.alternative Psichologinių ir biologinių veiksnių sąsajos su obstrukcine miego apnėja sergantiesiems išemine širdies liga
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account