LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Genominis galvijų pieninių ir sveikatingumo savybių gerinimas

Show simple item record

dc.contributor.author Morkūnienė, Kristina
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:11:12Z
dc.date.available 2018-11-06T12:11:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60458
dc.description.abstract Mokslinio darbo tikslas buvo ištirti genominės selekcijos poveikį galvijų pieninėms ir sveikatingumo savybėms. Nustatytas Lietuvos pieninių galvijų genominis profilis ir įvertintas genominis potencialas pieningumo, baltymingumo, baltymų kiekio, riebumo, riebalų kiekio, produktyvaus amžiaus, somatinių ląstelių skaičiaus ir pieninės formos ūkiniams požymiams papildo pasaulinės pieninių galvijų populiacijos genominės įvairovės duomenis. Genominės selekcijos metodas leidžia įvertinti pieninių galvijų genetinį potencialą, didina selekcijos tikslumą ir intensyvumą. Nustačius kiekvienam galvijui genominį profilį, reitingavus galvijus bandose pagal genominio profilio rezultatus atskiriems požymiams bei įvairioms požymių kombinacijoms, atrinkus aukščiausios genominės vertės galvijus ir numačius pagal gautus rezultatus atskiros bandos ar veislės gerinimo kryptis, galima prognozuoti genetinės pažangos, taikant genominę selekciją, ekonominį efektą. Nustatytos sąsajos tarp pieno baltymų genų polimorfizmų ir ūkinių savybių genominių verčių, sudaro prielaidas, vykdant genominę selekciją pieno baltymingumo didinimo kryptimi, kartu padidinti kapa kazeino, beta kazeino ir beta laktoglobulino B alelio dažnį ir BB genotipo karvių skaičių populiacijoje. Galimybė atlikti genomo tyrimą pieniniams galvijams ankstyvajame amžiuje suteikia genetinę duomenų bazę daugeliui veisimo, selekcijos ir rinkodaros sprendimų priimti.
dc.description.abstract Aim of the resarch was to investigate influence of genomic selection to cattle dairy and health traits. Determined Lithuanian dairy cattle genomic profile and evaluated genomic potencial for milk yield, protein content, protein%, fat content, fat %, somatic cell count, dairy form and productive life traits refilles data of world dairy cattle population genomic diversity. Genomic selection method gives possibility to evaluate dairy cattle genomic potencial, increases selection accuracy and intensity. While determining dairy cattle genomic profile for each animal, rating animals in herds according to genomic profile results for separate traits and different traits combinations, selecting animals with the highest genomic scores and predicting, according to the results, separate breed or population, genetic improvement trends, it is possible to prognose economic effect of genetic progress with application of genomic selection process. Determined associations between milk protein polymorphisms and genomic values of productive traits, while carrying out genomic selection towards increasing milk protein content, increases number of cattle with kappa casein, beta casein and beta lactoglobulin B allele and BB genotype in population. Possibility to perform genomic test early in animal life gives perfect genetic database for implemenation of many breeding, selection and management solutions.
dc.language.iso lit
dc.subject Genominė selekcija
dc.subject Pieniniai galvijai
dc.subject Sveikatingumas
dc.subject Genomic selection
dc.subject Dairy cattle
dc.subject Health traits
dc.title Genominis galvijų pieninių ir sveikatingumo savybių gerinimas
dc.title.alternative Genomic improvement of cattle dairy and health traits
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account