LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Liposominių nano–nešiklių su dihidrokvercetinu modeliavimas, charakterizavimas ir galimybių pritaikyti apsaugai nuo UV spinduliuotės poveikio tyrimas

Show simple item record

dc.contributor.author Čižinauskas, Vytis
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:05:09Z
dc.date.available 2018-11-06T12:05:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60459
dc.description.abstract Odos vėžys, fotosenėjimas ir fotoimunosupresija yra tiesiogiai siejami su UV spinduliuotės poveikiu žmogaus odai. UV spinduliuotė sukelia specifines DNR pažaidas, dėl kurių odoje vyksta fotosenėjimo ir karcinogenezės procesai. Ribotas rinkoje esančių apsauginių produktų efektyvumas ir saugumas skatina ieškoti naujų veikliųjų medžiagų, kurios apsaugotų nuo UV spinduliuotės ją sugerdamos ar atspindėdamos, būtų draugiškos aplinkai ir kartu galėtų saugiai slopinti UV spinduliuotės sukeliamus patogenezės procesus. Augalinės kilmės medžiagos gali pasižymėti antioksidacinėmis savybėmis ir slopinti karcinogenezės mechanizmus, taip pat jos yra saugios aplinkai ir retai sukelia šalutines reakcijas. Flavanonas dihidrokvercetinas pasižymi UV spinduliuotės sugertimi UVA, UVB ir UVC spektruose bei priešuždegiminėmis, apsaugančiomis nuo oksidacinio pobūdžio DNR pažaidų ir UV spinduliuotės indukuotos odos karcinogenezės savybėmis. Dihidrokvercetino apsauginės savybės veikiant į UV spinduliuotės sukeliamus patogenezės procesus gali būti pritaikomos tik užtikrinus jo skvarbą į odos epidermio ir dermos sluoksnius. Tyrimo tikslas yra sumodeliuoti liposomines nano–struktūrines sistemas, skirtas dihidrokvercetino pernašai į odą ir biologiniais tyrimais įvertinti jų efektyvumą, apsaugant nuo UV spinduliuotės poveikio. Tyrimo metu gauti duomenys leidžia prognozuoti paga¬mintų liposominių dihidrokvercetino sistemų efektyvumą, vartojant ant odos ir apsaugant nuo UV spinduliuotės sukeliamo poveikio.
dc.description.abstract Skin cancer, photoaging and photo-immunosuppression are directly related to the effects of UV radiation on human skin. UV radiation causes specific DNA lesions formation which are responsible for photoaging and carcinogenesis in the skin. Limited effectiveness and safety of photoprotective agents on the market, promotes the search for new active substances which could protect against UV radiation by absorbing or reflecting it, would be environmentally friendly and at the same time could safely suppress the UV induced pathogenesis. Plant based active ingredients can have antioxidant properties and suppress carcinogenesis mechanisms also they are environmentally friendly and rarely cause adverse reactions. Flavanone dihydroquercetin absorbs UV radiation in UVA, UVB and UVC spectra, has anti-inflammatory and protective properties against oxidative DNA damage and UV-induced carcinogenesis in the skin. The protective properties of dihydroquercetin against UV-induced pathogenesis can only be utilised if dihydroquercetin would penetrate into epidermis and dermis layers of the skin. The aim of the study is to design nano-structured liposomal systems for dihydroquercetin delivery into the skin and evaluate their protective effects from UV rays damage using biological methods. The data obtained during the study allows to predict the effectiveness of obtained liposomal dihydroquercetin systems for protection of the skin against UV radiation exposure.
dc.language.iso lit
dc.subject UV spinduliuotė
dc.subject Dihidrokvercetinas
dc.subject Liposominiai nešikliai
dc.subject Nano-nešikliai
dc.subject Skvarba į odą
dc.subject UV protection
dc.subject Dihydroquercetin
dc.subject Skin penetration
dc.subject Liposomal carriers
dc.subject Nano-carriers
dc.title Liposominių nano–nešiklių su dihidrokvercetinu modeliavimas, charakterizavimas ir galimybių pritaikyti apsaugai nuo UV spinduliuotės poveikio tyrimas
dc.title.alternative Modeling of liposomal nano-carriers with dihydroquercetin, their characterisation and photoprotective properties evaluation
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account