LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Biotechnological solutions for preparation of sustainable and safe plant proteins through the use of low-waste and/or non-waste technologies

Show simple item record

dc.contributor.author Šakienė, Vytautė
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:10:41Z
dc.date.available 2018-11-06T12:10:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60461
dc.description.abstract The combination of innovative and sustainable processing proposed in this disertation work will allow the researcher to select newly bred lupine varieties and microorganisms used to produce highly proteinaceous products 11 with improved properties, as well as potentially novel products with high bio-functionality.
dc.description.abstract Disertaciniame darbe pristatoma inovatyvių ir tvarių procesų taikymas bei naujai Lietuvoje išvestų lubinų sėklų ir mikrooganizmų atranka, kuris įgalins sukurti aukštos pridėtinės vertės novatoriškas baltymingas žaliavas/produktus, pasižyminčius dideliu biofunkcionalumu.
dc.language.iso eng
dc.subject Lupin
dc.subject Fermentation
dc.subject Protein isolates/concentrates
dc.subject Lubinai
dc.subject Fermentacija
dc.subject Baltymų izoliatai/koncentratai
dc.title Biotechnological solutions for preparation of sustainable and safe plant proteins through the use of low-waste and/or non-waste technologies
dc.title.alternative Biotechnologiniai sprendimai tvarių ir saugių augalinių baltymų išgavimui taikant beatliekines ir mažaatliekines gamybos technologijas
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account