LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Asmenų, patyrusių galvos smegenų traumą, hipofizės endokrininės funkcijos, kūno sandaros, psichologinės būklės ir gyvenimo kokybės sąsajos

Show simple item record

dc.contributor.author Vasylienė, Giedrė
dc.date.accessioned 2019-03-05T13:20:10Z
dc.date.available 2019-03-05T13:20:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60463
dc.description.abstract Trauminis smegenų pažeidimas yra labai svarbi sveikatos ir socioekonominė problema visame pasaulyje, taip pat tai viena iš pagrindinių invalidumo ir mirtingumo priežasčių jaunų suaugusių žmonių tarpe. Išgyvenusieji dažnai susiduria net su keletu komplikacijų, kurios gali įtakoti tolimesnį sveikimą. Mažiau žinoma ir dažniausiai nediagnozuojama komplikacija yra potrauminis hipopituitarizmas. Dažniausiai pacientai tiriami po vidutinės ir sunkios galvos smegenų traumos, ir tik nedaugelis tyrėjų įtraukė asmenis po lengvos galvos smegenų traumos. Pastaraisiais dešimtmečiais daugėja mokslinių tyrimų, įvertinančių pacientų, patyrusių galvos smegenų traumą, endokrininę funkciją, ieškoma naujų ir tikslesnių diagnostikos priemonių, tačiau iki šiol dar lieka daug diskusinių klausimų apie šių asmenų tyrimo ir gydymo taktiką, tolimesnį stebėjimą. Mūsų tyrimo metu stebėti lengvą galvos smegenų traumą patyrę asmenys ir lyginti su kontroline (sveikų asmenų) grupe. Jie tirti kompleksiškai: vertinami hipofizės hormonų, metabolinių rodiklių, kūno sandaros ir psichologinės būklės duomenys. Tyrimas yra perspektyvusis, todėl galima įvertinti dinaminius pokyčius. Vertinome tikėtinai galimus potrauminio hipopituitarizmo rizikos veiksnius ir optimalaus pacientų tyrimo laiko tikimybę. Manome, kad gauti rezultatai bus naudingi ne tik endokrinologams, bet ir kitų sričių gydytojams, o laiku nustatytas ir tinkamai gydomas potrauminis hipopituitarizmas pagerins pacientų gyvenimo kokybę.
dc.description.abstract Traumatic brain injury (TBI) is very important medical and social-economic problem throughout the world; also it is one of the main causes of disability and mortality in young people. Commonly, survivors sustain several complications that could influence further recovery. A less known and commonly undiagnosed complication is post-traumatic hypopituitarism. Most studies included patients after moderate and severe TBI and only several studies - subjects after mild TBI. Consequently, since the numbers of the studies that examine endocrine function in patients with TBI increase, new and more precise diagnostic measures are sought, but still much discussions and unsolved questions remain about strategy on examination, therapy and follow-up of these patients. Patients with mild traumatic brain injury were observed in our study. Subjects were examined in complex manner - pituitary hormones, metabolic parameters, body composition parameters, and parameters of psychological condition were evaluated. Prospective research was performed to evaluate dynamic changes. Our search goal was possible risk factors determination for post-traumatic hypopituitarism and optimal time for examination detection. We expect that results we obtained will be useful not only for endocrinologists, but also for other physicians. Moreover, early diagnosed and appropriated treaded posttraumatic hypopituitarism can improve quality of life in patients.
dc.language.iso lit
dc.subject Galvos smegenų trauma
dc.subject Potrauminis hipopituitarizmas
dc.subject Augimo hormono deficitas
dc.subject Traumatic brain injury
dc.subject Hypopituitarism
dc.subject Growth hormone deficiency
dc.title Asmenų, patyrusių galvos smegenų traumą, hipofizės endokrininės funkcijos, kūno sandaros, psichologinės būklės ir gyvenimo kokybės sąsajos
dc.title.alternative Associations between pituitary endocrine function, body composition, psychological state and life quality after traumatic brain injury
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account