LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Cardiovascular magnetic resonance feature tracking for assessing myocardial mechanics: from experimental studies to clinical research

Show simple item record

dc.contributor.author Lapinskas, Tomas
dc.date.accessioned 2019-03-05T13:20:10Z
dc.date.available 2019-03-05T13:20:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60470
dc.description.abstract The aim and objectives of the study. The aim of the study. The aim of our study is to assess advantages and reproducibility of myocardial deformation parameters derived using cardiovascular magnetic resonance feature tracking technique in experimental animal (mouse) model and patients with acute and previous myocardial infarction. The objectives of the study. 1. To assess inter- and intra-observer agreement of CMR feature tracking derived strain measurements in mice and define sudy sample size necessary for future trials. 2. To assess changes in myocardial tissue after myocardial infarction using advanced CMR imaging (nDixon) and investigate changes in global and regional myocardial deformation in patients with old myocardial infarction and lipomatous metaplasia. 3. To evaluate left atrial performance during acute ischemia and mitral regurgitation. Also, to assess inter- and intra-observer variability of CMR feature tracking derived left atrial strain and strain rate measurements.
dc.description.abstract Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas. Įvertinti miokardo deformavimosi rodiklių, nustatytų atliekant miokardo kontūrų žymėjimą širdies magnetinio rezonanso tyrimo judesio vaizduose, privalumus bei patikimumą bandomajame smulkiųjų gyvūnų (pelių) tyrime ir pacientams, sergantiems ar persirgusiems miokardo infarktu. Darbo uždaviniai. 1. Įvertinti matavimų, gautų atliekant miokardo kontūrų žymėjimą pelių širdies magnetinio rezonanso tyrimo judesio vaizduose, patikimumą bei nustatyti imties dydį būsimiems bandomiesiems tyrimams. 2. Naudojant naująjį Diksono magnetinio rezonanso tyrimo režimą, nustatyti miokardo infarktu persirgusių pacientų miokardo struktūros pokyčius bei įvertinti riebalinio audinio infiltracijos įtaką segmentiniam miokardo deformavimuisi. 3. Įvertinti kairiojo prieširdžio funkciją ūminės miokardo išemijos ir mitralinės regurgitacijos metu pacientams, sergantiems ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu. Nustatyti kairiojo prieširdžio miokardo deformavimosi rodiklių, pvz., miokardo įtampa ir įtampos greitis, įvertintų miokardo kontūrų žymėjimo magnetinio rezonanso tyrimo judesio vaizduose metodu kintamumą tarp tyrėjų.
dc.language.iso eng
dc.subject Myocardium |diagnostic imaging
dc.subject Magnetic resonance imaging | methods
dc.subject Mice
dc.subject Disease models, animal
dc.subject Funkcijos stebėjimas
dc.subject Širdies magnetinis rezonansas
dc.subject Miokardo deformavimasis
dc.title Cardiovascular magnetic resonance feature tracking for assessing myocardial mechanics: from experimental studies to clinical research
dc.title.alternative Miokardo deformavimosi rodiklių įvertinimas širdies magnetinio rezonanso tyrimu bandomuosiuose ir klinikiniuose tyrimuose
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account