LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Thrombosis associated biomarkers in morbid obesity and bariatric surgery

Show simple item record

dc.contributor.author Kupčinskienė, Kristina
dc.date.accessioned 2019-03-05T13:20:11Z
dc.date.available 2019-03-05T13:20:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60474
dc.description.abstract [...]. The aim of the study To investigate the association of thrombosis related genetic variations with morbid obesity and assess coagulation, inflammatory and lipid biomarkers in patients undergoing bariatric surgery. The objectives of the study. 1. To determine the potential association of thrombosis related ABO, F5, MTHFR, and FGG gene single nucleotide polymorphisms and morbid obesity. 2. To determine preoperative values of clot firmness (maximum amplitude and clot strength) and to assess dynamics of coagulation parameters using thromboelastography in the perioperative setting and long term follow up after bariatric surgery. 3. To determine initial values and dynamics of the following biomarkers in the long term follow up after bariatric surgery: - coagulation biomarkers (protein C, protein S, coagulation factor VII and antithrombin III); inflammatory biomarkers (C-reactive protein, high sensitivity C-rective protein); - lipid biomarkers (cholesterol, low-density lipoproteins, high-density lipoproteins, triglycerides). [...].
dc.description.abstract [...]. Darbo tikslas Įvertinti su trombozių rizika siejamų genetinių veiksnių ryšį su didelio laipsnio nutukimu bei ištirti krešėjimo, uždegimo ir lipidų apykaitos biožymenų pokyčius pacientams, kuriems atliekamos svorio mažinimo operacijos. Uždaviniai. 1. Įvertinti galimą ryšį tarp su tromboze siejamų ABO, F5, MTHFR ir FGG genų vieno nukleotido polimorfizmų ir didelio laipsnio nutukimo. 2. Nustatyti priešoperacines krešulio tvirtumą atspindinčias vertes (maksimalią amplitudę ir krešulio stiprumą) ir įvertinti koaguliacijos parametrų dinamiką naudojant tromboelastografijos metodą perioperaciniu ir atokiuoju pooperaciniu laikotarpiu didelio laipsnio nutukimu sergantiems ligoniams, kuriems atliekamos svorio mažinimo operacijos. 3. Įvertinti priešoperacines kraujo krešėjimo, uždegimo ir lipidų apykaitos biožymenų vertes bei jų dinamiką atokiuoju pooperaciniu laikotarpiu po svorio mažinimo operacijų: - krešėjimo biožymenų (baltymo C, baltymo C, VII krešėjimo faktoriaus ir antitrombino III); - uždegimo biožymenų (C-reaktyvinio baltymo ir didelio jautrumo C-reaktyvinio baltymo); - lipidų apykaitos biožymenų (cholesterolio, mažo tankio lipoproteinų, didelio tankio lipoproteinų, trigliceridų). [...].
dc.language.iso eng
dc.subject Obesity, morbid, bariatric surgery
dc.subject Postoperative period. Blood coagulation| physiology
dc.subject Biomarkers| blood. Fibrinogen| metabolism
dc.subject Venous thrombosis, Thrombophilia diagnosis
dc.subject Thrombelastography| methods
dc.subject Nutukimas
dc.subject Svorio mažinimo operacija
dc.subject Tromboelastografija
dc.subject Trombozė
dc.subject Genetika.
dc.title Thrombosis associated biomarkers in morbid obesity and bariatric surgery
dc.title.alternative Polinkio trombozei biologiniai žymenys sergant didelio laipsnio nutukimu ir po svorio mažinimo operacijų
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account