LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Sąnario kremzlės regeneracijos tyrimai panaudojant alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantaciją eksperimentiniame modelyje

Show simple item record

dc.contributor.author Mickevičius, Tomas
dc.date.accessioned 2019-03-05T13:20:10Z
dc.date.available 2019-03-05T13:20:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60477
dc.description.abstract Darbo tikslas. Šio tyrimo tikslas yra nustatyti optimalias alogeninio kremzlės kaulo komplekso laikymo sąlygas, kurioms esant kremzlės kaulo komplekso electromechaninės ir histologinės savybės, chondrocitų gyvybingumas, proteoglikanų raiška ir apoptotinių ląstelių kiekis būtų artimos autologiniam KKK ir užtikrintų geriausius alogeninės transplantacijos rezultatus. Uždaviniai: 1. Išmatuoti ir palyginti kremzlės kaulo kompleksų eksplantų, laikytų skirtingomis sąlygomis (-70°C, 4°C ir 37°C), skirtingos sudėties maitinamosiose (DMEM ir DMEM su IGF-1) terpėse skirtingą laiką (14 ir 28 dienas), elektromechanines savybes; 2. Nustatyti gyvybingų chondrocitų kiekį, morfologinius pokyčius, chondrocitų apoptozę, proteoglikanų raišką kremzlės kaulo kompleksų eksplantuose, laikytuose skirtingų maitinamosiose (DMEM ir DMEM su IGF-1) terpėse, skirtingą laiką (14 ir 28 dienas) bei palyginti gautus rezultatus tarp grupių; 3. Įvertinti ir palyginti alogeninio ir autologinio kremzlės kaulo komplekso transplantacijos rezultatus (elektromechanines savybes, makroskopinius bei histologinius pokyčius, proteoglikanų raišką) po 3 ir 6 mėnesių, panaudojus gyvybiškiausią optimaliomis sąlygomis laikytą alogeninį kremzlės kaulo komplekso transplantatą, bei nustatyti koreliacijos tarp skirtingų KKK savybių vertinimo parametrų. 4. Išanalizuoti ir palyginti trombocitais praturtintos plazmos poveikį alogeninės ir autologinės KKK transplantacijos rezultatams.
dc.description.abstract The aim of the study. To investigate the most suitable osteochondral allograft preservation conditions which could ensure equal electromechanical and histological properties, chondrocyte viability, the expression of glycosaminoglycans and the number of apoptotic chondrocytes of the allograft compared to the autograft and the best outcomes after the allograft transplantation. Research objectives: 1. To measure and compare the electromechanical properties of the osteochondral grafts which were preserved in different storage medium (DMEM and DMEM with IGF-1), different temperature conditions (-70°C, 4°C and 37°C) and different time periods (14 and 28 days). 2. To determine the number of viable chondrocytes, the histological changes, the opoptosis of chondrocytes and the distribution of glycosaminoglycans in the osteochondral grafts which were kept in different medium (DMEM and DMEM with IGF-1), different temperature conditions (-70°C, 4°C and 37°C) and different time periods (14 and 28 days) and to compare the results between the groups. 3. To assess and compare the results of the allogeneic and autologous osteochondral transplantation (electromechanical, macroscopic and histological properties and the expression of glycosaminogglycans of the graft) after 3 and 6 months after the transplantation when the most viable osteochondral allograft was used, and to determine the correlations between the measured parameters. 4. To evaluate and compare the impact of the platelet rich plasma injections on outcome of allogeneic and autologous osteochondral transplantation.
dc.language.iso lit
dc.subject Sąnario kremzlės regeneracija
dc.subject Kaulo komplekso transplantacija
dc.subject Alogenino kremzlė
dc.subject Cartilage, articular |transplantation
dc.subject Transplantation, autologous
dc.subject Chondrocytes|physiology. Chondrocytes|transplantation
dc.subject Tissue preservation|methods
dc.subject Models, animal
dc.title Sąnario kremzlės regeneracijos tyrimai panaudojant alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantaciją eksperimentiniame modelyje
dc.title.alternative Regeneration of articular cartilage after alogenic osteochondral transplantation in experimental animal model
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account