LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Investigation and improvement of peri-implantitis clinical characteristics, diagnostics and treatment

Show simple item record

dc.contributor.author Ramanauskaitė, Aušra
dc.date.accessioned 2019-10-04T13:06:53Z
dc.date.available 2019-10-04T13:06:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60482
dc.description.abstract [...]. The aim of this study. The aim of the present study is to investigate and update clinical and diagnostic parameters associated with peri-implant tissue pathology and to evaluate the effectiveness of different peri-implantitis treatment modalities and determine the impact of initial bone grafting procedures for the surgical treatment outcomes. Objectives: 1. To review and summarize the currently suggested peri-implantitis diagnostics parameters and based on the available evidence propose guidelines for peri-implantitis diagnosis and prognosis. 2. To evaluate the effectiveness of different treatment approaches for the clinical and radiographic symptoms of peri-implantitis by conducting meta-analysis and suggest a novel peri-implantitis treatment protocol. 3. Clinically evaluate parameters associated with peri-implant tissue health and disease by using our developed diagnostic guide. 4. Clinically investigate the impact of previous bone augmentation procedures on the clinical outcome of surgical combined therapy of periimplantitis. [...].
dc.description.abstract [...]. Darbo tikslas. įvertinti ir ištirti klinikinius bei diagnostikos parametrus, susijusius su sveikais periimplanto audiniais bei periimplanto audinių patologija, ištirti įvairių periimplantito gydymo metodų veiksmingumą ir kartu įvertinti kaulo regeneracijos procedūrų įtaką gydymo rezultatams. Uždaviniai: 1. Apžvelgti ir apibendrinti šiuo metu rekomenduojamus periimplantito diagnostikos parametrus ir, remiantis turimais duomenimis, pasiūlyti schemą periimplantito diagnozei bei prognozei. 2. Atliekant metaanalizę įvertinti skirtingų periimplantito gydymo metodų veiksmingumą ir pasiūlyti periimplantito gydymo protokolą. 3. Taikant pasiūlytą diagnostikos schemą ištirti klinikinių požymių parametrus, susijusius su sveikais bei uždegimo pažeistais periimplanto audiniais. 4. Kliniškai įvertinti kaulo regeneracijos procedūrų įtaką chirurginio periimplantito gydymo rezultatams. [...].
dc.language.iso eng
dc.subject Dental implants | adverse effects
dc.subject Peri-implantitis | diagnosis
dc.subject Peri-implantitis | therapy
dc.subject Periimplantitas
dc.subject Gydymas
dc.subject Diagnostika
dc.subject Terimas
dc.subject Tobulinimas
dc.title Investigation and improvement of peri-implantitis clinical characteristics, diagnostics and treatment
dc.title.alternative Periimplantito klinikinių požymių, diagnostikos ir gydymo protokolų tyrimas ir tobulinimas
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account