LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Interaktyvių reabilitacijos priemonių poveikis asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, pažinimo funkcijoms ir savarankiškumui ankstyvuoju reabilitacijos etapu

Show simple item record

dc.contributor.author Baltaduonienė, Daiva
dc.date.accessioned 2019-10-04T13:07:27Z
dc.date.available 2019-10-04T13:07:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60491
dc.description.abstract Darbo tikslas: Įvertinti interaktyvių reabilitacijos priemonių poveikį asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, pažinimo funkcijoms ir savarankiškumui ankstyvuoju reabilitacijos etapu. Uždaviniai: 1. Įvertinti ir palyginti asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, pažinimo funkcijų kaitą taikant skirtingus poveikio meto-dus ergoterapijos užsiėmimų metu ankstyvuoju reabilitacijos etapu. 2. Įvertinti ir palyginti skirtingų poveikio metodų įtaką asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, savarankiškumo kaitai ergoterapijos užsiėmimų metu ankstyvuoju reabilitacijos etapu. 3. Išanalizuoti asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, savarankiškumo ir pažinimo funkcijų tarpusavio sąsajas. 4. Įvertinti asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, pažini-mo funkcijų atgavimą, taikant skirtingus poveikio metodus atsi-žvelgiant į veiksnius. Darbo mokslinis naujumas ir praktinė vertė Lietuvoje neradome atliktų įrodymais grįstų mokslinių tyrimų, kurių metu būtų ištirtas ir palygintas skirtingų naujų metodų – KPLP ir VR reabilitacijos sistemų – poveikis pažinimo funkcijoms ir savarankiškumui taikant jas asmenims, patyrusiems išeminį
dc.description.abstract Aim and objectives. The aim: To assess the impact of interactive rehabilitation devices on the cognitive functions and independence of patients after ischemic stroke in the early phase of rehabilitation. The objectives: 1. To evaluate and compare the changes of cognitive functions of patients after ischemic stroke while applying different impact methods during occupational therapy sessions in the early phase of rehabilitation. 2. To evaluate and compare the changes of independence of patients after ischemic stroke while applying different impact methods during occupational therapy sessions in the early phase of rehabilit-ation. 3. To analyze the connections between independence and cognitive functions in patients after ischemic stroke. 4. To assess the recovery of cognitive functions in patients after ischemic stroke when applying various intervention methods, with respect to factors. Organization and sample size of research Kaunas Regional Biomedical Research Ethics Committee’s permission No. BE-2-33 (appendix 1) and the State Data Protection Inspectorate’s permission No. 2R-1293 (appendix 2) were obtained. Research was carried out between December 2015 and May 2018 at the 2nd Department of Phy-sical Medicine and Rehabilitation of Kaunas Clinical Hospital where 2nd level in-patient rehabilitation
dc.language.iso lit
dc.subject Insultas
dc.subject Kompiuterinė programa
dc.subject Virtuali realybė
dc.subject Pažinimo funkcijos
dc.subject Savarankiškumas
dc.subject Stroke rehabilitation
dc.subject Occupational therapy| methods
dc.subject Independent living| education
dc.subject Cognition
dc.title Interaktyvių reabilitacijos priemonių poveikis asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, pažinimo funkcijoms ir savarankiškumui ankstyvuoju reabilitacijos etapu
dc.title.alternative The Impact of interactive rehabilitation devices on the cognitive functions and independence of patients after ischemic stroke in the early phase of their rehabilitation
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account