LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Lėtinio odontogeninio rinosinusito diagnostikos ir chirurginio gydymo indikacijų optimizavimas

Show simple item record

dc.contributor.author Simuntis, Regimantas
dc.date.accessioned 2019-10-04T13:06:52Z
dc.date.available 2019-10-04T13:06:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60502
dc.description.abstract Lėtinis odontogeninis rinosinusitas – žandinių ančių gleivinės uždegimas, kurį sukelia viršutinių šoninių dantų viršūninis arba kraštinis periodontitas, po danties šalinimo susidariusi oroantralinė fistulė, įvairios jatrogeninės priežastys (odontologinio gydymo metu patekęs svetimkūnis, dantų implantacijos ir kaulo rekonstrukcijos metu patekusi infekcija), dantų ar žandikaulių traumos. Šios ligos klinikinė simptomatika labai panaši į lėtinio neodonto¬geninės kilmės rinosinusito, todėl ji dažnai yra supainiojama su pastaruoju bei gydoma neteisingai, dėl ko gali atsirasti įvarios pavojingos komplikacijos (akiduobės, smegenų abscesas). Darbo tikslas – nustatyti sergančiųjų lėtiniu odontogeniniu rinosinusitu tiksliausius radiologinės diagnostikos metodus, ištirti klinikinių simptomų bei gyvenimo kokybės reikšmę lėtinio odontogeninio rinosinusito diagnostikai, suformuoti indikacijas chirurginiam žandinių ančių gydymui. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti radiologinių tyrimų, naudojamų lėtinio odontogeninio rinosi-nusito diagnostikoje, klinikinį efektyvumą. 2. Išskirti būdingiausius lėtinio odontogeninio rinosinusito klinikinius simptomus lyginant su neodontogeninės kilmės rinosinusitu. 3. Ištirti pacientų, sergančiųjų lėtiniu odontogeniniu rinosinusitu, gyve-nimo kokybę bei palyginti su sergančiųjų neodontogeninės kilmės rinosinusitu. 4. Ištirti radiologines KT indikacijas chirurginiam žandinių ančių gy-dymui sergant lėtiniu odontogeniniu rinosinusitu. 5. Ištirti sergančiųjų lėtiniu odontogeniniu rinosinusitu klinikinių simp-tomų pokyčius po atlikto odontologinio gydymo bei nustatyti jų sąryšį su gydymo sėkmingumu. 6. Suformuoti konkrečias indikacijas chirurginiam žandinių ančių gydymui, sergant lėtiniu odontogeniniu rinosinusitu. Mokslinio darbo naujumas Sėkmingas lėtinio odontogeninio rinosinusito uždegimo gydymas neat-siejamas nuo teisingos diagnostikos, t. y. odontogeninės patologijos nustaty-mo. Pačių tam tikslui naudojamų radiologinių tyrimų savybės yra išnagrinė-tos ir aprašytos [19–21, 35]. Tačiau radiologinio tyrimo vertinime dalyvauja ne vienos srities specialistas ir ne mažiau svarbi yra tyrimą vertinančiojo gydytojo specializacija, patirtis bei kompetencija. Šiame tyrime yra pirmą kartą ištirta radiologinio tyrimo vertintojo
dc.description.abstract Chronic rhinosinusitis is the inflammation of the mucosal lining of the paranasal sinuses caused mostly by allergies or respiratory infections. The cause of this disease is mainly rhinogenic, but close proximity of the maxillary roots to the sinus floor makes also dental disease a probable cause of chronic rhinosinusitis. This infection may get through the apex of the root, deep periodontal pocket, oroantral fistula, during endodontic treatment or implant surgery. Clinical symptomatology of chronic odontogenic rhinosinusitis is similar to chronic non-odontogenic sinusitis, therefore it is often confused with the latter and treated improperly, what can cause serious complications. Aim of the study To establish most accurate diagnostical radiological method for patients with chronic odontogenic rhinosinusitis, to explore the impact of clinical symptomatology and life quality in chronic odontogenic rhinosinusitis diagnostics, to form clear indications for surgical sinus treatment. Study objectives 1. To explore the clinical efficacy of main radiological methods (CT, OPG, PR) for patients with chronic odontogenic rhinosinusitis. 2. To define the most common clinical symptoms of chronic odonto-genic rhinosinusitis in comparison with chronic non-odontogenic rhinosinusitis. 3. To explore health related life quality in patients with chronic chronic odontogenic rhinosinusitis and to compare it with chronic non-odontogenic rhinosinusitis. 4. To explore the radiological (CT) indications for maxillary sinus surgery in patients with chronic odontogenic rhinosinusitis 5. To explore the changes in clinical symptomatology in patients with chronic odontogenic rhinosinusitis after elimination of dental infection. 6. To form indications for surgical maxillary sinus treatment in patients with chronic odontogenic rhinosinusitis. Novelity of the study Correct identification of dental pathology in CORS is a crucial point in its successful treatment. The properties of main radiological methods that are used for this porpose are widely explored and described in literature [19–21, 35]. On the other hand, another important point is the evaluator of these radiological views, whose work speciality, experience and competence can differ and could have a high impact on the correct diagnosis. In this study, the impact of radiological evaluator for CORS diagnosis is explored for the first time. There is a duobtful difference in clinical symptomatology between CORS and CNRS [22, 25]. On the other hand, the is a lack of studies explor-ing the frequency, severity and impact on HRQL. In this
dc.language.iso lit
dc.subject Odontogeninis rinosinusitas
dc.subject Radiologinė diagnostika
dc.subject Chirurginis rinosinusito gydymas
dc.subject Chronic odontogenic rhinosinusitis
dc.subject Surgical rhinosinusitis treatment
dc.subject Radiological rhinosinusitis diagnostics
dc.title Lėtinio odontogeninio rinosinusito diagnostikos ir chirurginio gydymo indikacijų optimizavimas
dc.title.alternative Chronic odontogenic rhinosinusitis: optimization of diagnostics and sinus surgical treatment indications
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account