LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos reikšmė pacientų, patyrusių sunkią galvos smegenų traumą, baigtims

Show simple item record

dc.contributor.author Preikšaitis, Aidanas
dc.date.accessioned 2019-10-04T13:06:17Z
dc.date.available 2019-10-04T13:06:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60504
dc.description.abstract Sunki galvos smegenų trauma (GST) dažnai yra lydima sutrikusios galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos (SKAR). Pagrindinis sunkios GST gydymo tikslas yra atstatyti pažeistą SKAR išvengiant antrinio galvos smegenų pakenkimo, todėl svarbu įvertinti SKAR būklę realiu laiku. Šio mokslinio tyrimo tikslas nustatyti SKAR reikšmę pacientų patyrusių sunkią galvos smegenų traumą baigtims. Tyrime nustatyta slėgio reaktyvumo indekso (SRi), kaip pagrindinio SKAR įverčio reikšmė sunkios GST baigčiai. Pirmą kartą įvertinti ne tik vidurkiniai SKAR dydžiai, bet ir pastarųjų dinamika, kuri buvo svarbiausias sunkios GST prognozinis veiksnys. Intrakranijinio spaudimo lėtų bangų amplitudė taip pat leidžia prognozuoti traumos baigtį. Sutrikimo laikas labiausiai įtakoja sunkios GST baigtis. Sutrikusi SKAR stabilizuojama palaikant optimalų smegenų perfuzinį spaudimą (SPS). Tyrime pagrįstos naujos optimalaus SPS palaikymo ribos siekiant geriausios sunkios GST baigties. Tyrime taip pat nagrinėta amžiaus, Glasgow komų skalės įverčio atvykus, gliukozės koncentracijos kraujo serume, traumos sunkumo reikšmė SKAR ir sunkios GST baigčiai. Sukurtas sunkios GST prognozavimo modelis (logistinė regresija) paremtas pirmos paros po traumos klinikiniais, laboratoriniais ir SKAR stebėjimo rodikliais. Darbo tikslas Nustatyti galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos reikšmę pacientų patyrusių sunkią galvos smegenų traumą baigtims. Tyrimo uždaviniai 1. Nustatyti intrakranijinio spaudimo vidurkio ir lėtų bangų amplitudės reikšmę sunkios galvos smegenų traumos baigtims. 2. Nustatyti slėgio reaktyvumo indekso, kaip pagrindinio galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos rodiklio, vidutinės vertės reikšmę blogai sunkios galvos smegenų traumos baigčiai. 3. Nustatyti sutrikusios galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos epizodo trukmės reikšmę galvos smegenų traumą patyrusių pacientų baigtims. 4. Nustatyti smegenų perfuzinio spaudimo reikšmę sunkios galvos smegenų traumos baigtims. 5. Įvertinti amžiaus, sąmonės būklės atvykus, neuroradiologinių požymių, gliukozės koncentracijos kraujo serume įtaką galvos smegenų krau-jotakos autoreguliacijai ir galvos smegenų traumą patyrusių pacientų baigtims.
dc.description.abstract Severe traumatic brain injury (TBI) is often accompanied by impaired cerebrovascular autoregulation (CVA). The main goal of a severe TBI management is to restore the damaged CVA, avoiding secondary damage to the brain, therefore it is important to evaluate the CVA status in real time. The aim of this research is to determine the significance of the CVA to the patient outcome of severe TBI. The study identified the pressure reactivity index (PRx) as a major CVA estimate for the outcome of severe TBI. For the first time, not only the average CVA values were evaluated, but also the dynamics of the latter, which was the most important predictor of severe TBI. The slow wave amplitude of intracranial pressure also allows predicting the outcome of trauma. The time of the disruption is most important factor of severe TBI prediction. Impaired CVA is stabilized by maintaining optimal cerebral perfusion pressure (CPP). The study provided bases for new limits for maintaining optimal CPP to achieve a favorable outcome of severe TBI. The impact of age, Glasgow coma scale on arrival, glucose concentration in blood serum, severity of the trauma at CVA was also analyzed. The developed TBI prediction model (logistic regression) is based on the first day post traumatic clinical, laboratory and CVA monitoring data. The aim of the study is to evaluate the impact of cerebrovascular auto-regulation on severe traumatic brain injury patients’ outcomes. The objectives of the study: 1. Determine the influence of intracranial pressure and slow wave ampli-tude on outcomes of severe traumatic brain injury patients. 2. Determine the influence of the pressure reactivity index as the baseline cerebrovascular autoregulation indicator on the unfavourable outcomes of traumatic brain injury patients. 3. Determine the impact of the duration of the single longest cerebro-vascular autoregulation episode on the outcomes of severe traumatic brain injury patients. 4. Determine the impact of cerebral perfusion pressure fluctuations in rela-tion to optimal cerebral perfusion pressure value on the outcomes of severe traumatic brain injury patients. 5. Evaluate the influence of patients’ age, state of consciousness on pa-tient’s admission, neuroradiological signs, blood glucose levels on cerebrovascular autoregulation status and outcomes of severe traumatic brain injury patients
dc.language.iso lit
dc.subject Galvos smegenų trauma
dc.subject Galvos smegenų kraujotakos autoreguliacija
dc.subject Intrakranijinis spaudimas
dc.subject Optimalus smegenų perfuzinis spaudimas
dc.subject Galvos smegenų traumos baigtis
dc.subject Brain injuries, traumatic| physiopathology
dc.subject Cerebrovascular circulation| physiology
dc.subject Intracranial pressure| physiology
dc.subject Treatment outcome
dc.title Galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos reikšmė pacientų, patyrusių sunkią galvos smegenų traumą, baigtims
dc.title.alternative The impact of cerebrovascular autoregulation for severe traumatic brain injury patients outcome
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account