LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Vidutinio ir pagyvenusio amžiaus gyventojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prognozavimas

Show simple item record

dc.contributor.author Grabauskytė, Ingrida
dc.date.accessioned 2019-10-04T13:18:14Z
dc.date.available 2019-10-04T13:18:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60513
dc.description.abstract Širdies ir kraujagyslių sistema yra viena iš gyvybiškai svarbiausių žmogaus organų sistemų. Sutrikus jos organų veiklai, žmogų dažnai ištinka miokardo infarktas ar galvos smegenų insultas, o šių ligų nereta komplikacija – galima mirtis. Šio disertacinio darbo esmė buvo nustatyti pagrindinius rizikos veiksnius mirti ar sirgti ŠKL vyrams ir moterims analizuojant Rytų Europos gyventojų sveikatos, alkoholio vartojimo ir psichosocialinių veiksnių tyrimo (angl. Health Alcohol and Psychosocial Factors In Eastern Europe; HAPIEE) ir Daugiafaktorinės išeminės širdies ligos profilaktikos tyrimo (angl. Multifactorial Ischemic Heart Disease Prevention Study; MIHDPT) duomenų bazes taikant skirtingus statistinės analizės prognozavimo metodus bei parengti internetinę skaičiuoklę, kurios pagalba galima suskaičiuoti individualią tikimybę mirti nuo ŠKL. Buvo taikyta logistinė regresija stebint pacientus ilgesnį laikotarpį, kai buvo analizuojami mirties atvejai per kiekvienus nuo stebėjimo pradžios praėjusius metus (duomenys analizuojami taikant logistinę regresiją kiekvieniems stebėjimo metams atskirai); Kokso regresija ir Kaplano-Mejerio išgyvenamumo kreivės. Buvo taikyti ir kiti, retai medicininių duomenų analizėje taikomi, metodai – Aleno adityvinė regresija, pagrindinių komponenčių analizė, sprendimų medžiai. Sukurta individuali rizikos vertinimo mirti nuo ŠKL internetinė skaičiuoklė pagrįsta sprendimų medžio principu (http://www.skl-tikimybe.lt/). Darbo tikslas – įvertinti vidutinio ir pagyvenusio amžiaus gyventojų sirgimo bei mirties nuo ŠKL riziką bei ją sąlygojančius veiksnius. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti ŠKL ir jų rizikos veiksnių tendencijas tarp vidutinio ir pagyvenusio amžiaus miesto gyventojų. 2. Nustatyti tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis vidutinio ir pagyvenusio amžiaus miesto gyventojų populiacijoje taikant įvairius prognozavimo modelius. 3. Apskaičiuoti vyrams ir moterims mirties nuo ŠKL riziką vidutinio ir pagyvenusio amžiaus miesto gyventojų grupėse taikant įvairius matematinio prognozavimo modelius. 4. Sukurti metodiką individualios rizikos mirti nuo ŠKL įvertinimui vidutinio ir pagyvenusio amžiaus asmenims. Darbo mokslinis naujumas. Analizuojant Rytų Europos gyventojų sveikatos, alkoholio vartojimo ir psichosocialinių veiksnių tyrimo (HAPIEE) ir Daugiafaktorinės išeminės širdies ligos profilaktikos (MIHDPT) tyrimo duomenis pasirinkta taikyti įvairius statistinės analizės metodus prognozuojant susirgimo ir mirties nuo ŠKL tikimybes. Keliant įvairias hipotezes apie ŠKL sirgimo ir mirties riziką lemiančius veiksnius, jų sprendimui dažniausiai pasirenkami populiariausi statistinės analizės metodai (pvz., logistinė, Kokso regresijos), tačiau yra daugelis kitų metodų, kurie yra vizualiai suprantamesni vartotojui, ar patobulinti „senieji“ metodai. Buvo taikyta logistinė regresija stebint.
dc.description.abstract The cardiovascular system is one of the most important systems of human organs. Malfunction of its organs can cause a myocardial infarction or stroke – complications which mostly lead to human death. The key point of this work is to identify the main risk factors for cardiovascular disease or to die from cardiovascular disease for males and females by analyzing data from HAPIEE (Health Alcohol and Psychosocial Factors In Eastern Europe) and Multifactorial Ischemic Heart Disease Prevention Study (MIHDPS) databases and using different methods for predictive statistical analysis and to create an online calculator that can be used to calculate individual probability of death from cardiovascular disease. Logistic regression has been used to monitor patients for a longer period of time when deaths were analyzed each year since the start of the observation (logistical regression would be used to monitor patients for a long period of time, when each year would be analyzed separately after each observation period); Cox regression and Kaplan-Meier survival curves. An online calculator based on the decision tree principle (http://www.skl-tikimybe.lt/) was developed as for individual risk assessment to die from a cardiovascular disease. The aim of the study is to evaluate the risk of middle and elderly population morbidity and mortality from CVD and the factors influencing it. The objectives of the study: 1.To evaluate the epidemiological situation of CVD and their riskfactors in the middle-aged and elderly population. 2.To determine the probability to get ill from CVD in different age andsex groups, using different prediction models in the urban popu-lation. 3.To calculate the risk of death from CVD in different age and sexgroups, using various mathematical prediction models. 4.To develop a method for the assessment of the individual risk ofdeath from CVD in the middle and older age groups. The originality of the study Various methods of statistical analysis were used to predict the probability of morbidity and death from CHD by analyzing the data of HAPIEE and Multifactorial Ischemic Heart Disease Prevention Study. The most common methods of statistical analysis (e. g. logistic regression) are most often used to solve the various hypotheses about the risk factors for CVD morbidity and mortality, but there are many other methods that are more comprehensible to the consumer or improved as traditional methods.
dc.language.iso lit
dc.subject ŠKL
dc.subject Prognozavimas
dc.subject Internetinė skaičiuoklė
dc.subject Cardiovascular diseases
dc.subject Risk factors
dc.subject Middle aged
dc.subject Aged
dc.subject Prognosis
dc.title Vidutinio ir pagyvenusio amžiaus gyventojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prognozavimas
dc.title.alternative Prediction of the risk of cardiovascular diseases in middle aged and elderly population
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account