LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Veiksniai, sąlygojantys vaistų nuo tuberkuliozės sukeliamą kepenų pažeidimą, gydant živ infekuotus ir neinfekuotus aktyvia tuberkulioze sergančius pacientus

Show simple item record

dc.contributor.author Pukenytė, Evelina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:22:55Z
dc.date.available 2017-08-21T08:22:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70028
dc.description.abstract Bendros nuomonės vertinant rizikos veiksnius, sąlygojančius kepenų pažeidimą gydant vaistais nuo tuberkuliozės ŽIV infekuotus ir neinfekuotus pacientus, sergančius tuberkulioze, nėra. ŽIV infekcijos įtaka šiam pažeidimui atsirastinėra išaiškinta. Daugelis darbų atlikta su nedideliu ŽIV infekuotų pacientų skaičiumi ir gauti rezultatai yra skirtingi. Darbo tikslas Nustatyti rizikos veiksnius, sąlygojančius sunkaus kepenų pažeidimo atsiradimą gydant vaistais nuo tuberkuliozės pirmus du tuberkuliozės gydymo mėnesius ŽIV infekuotus ir neinfekuotus ligonius, sergančius aktyvia tuberkulioze, taip pat nustatyti šio pažeidimo pasireiškimo dažnį bei pažeidimo atsiradimo laiką. Darbo uždaviniai 1. Išnagrinėti tuberkulioze sergančių bei gydomų nuo tuberkuliozės ligonių demografines, klinikines ypatybes bei kai kurių laboratorinių tyrimų duomenis tuberkuliozės gydymo pradžioje. 2. Nustatyti bei palyginti kepenų pažeidimo pasireiškimo dažnį bei atsiradimo laiką gydant vaistais nuo tuberkuliozės ŽIV infekuotus ir neinfekuotus pacientus. 3. Nustatyti ir palyginti demografinius, laboratorinius ir klinikinius rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos sunkiam kepenų pažeidimui atsirasti gydant vaistais nuo tuberkuliozės pirmus du tuberkuliozės gydymo mėnesius ŽIV infekuotus ir neinfekuotus ligonius. 4. Nustatyti vaistų, kurie pradėti vartoti kartu su per pirmą savaitę paskirtais vaistais nuo tuberkuliozės, įtaką kepenų pažeidimui atsirasti.
dc.description.abstract Although there are many hepatotoxicity risk factors describe for patients on antituberculosis therapy. However, the risk factors for liver injury and its occurence during this antituberculosis therapy have been assessed in HIV non-infected patients, they have rarely been assessed in HIV-infected patients, especially those treated for active tuberculosis. Most studies with HIV-infected patients on antituberculosis therapy have been carried out with a small amount of HIV-infected patients and results received are different. Aims and objectives The aim of this study is therefore to evaluate the incidence of severe liver injury in HIV-infected and non-infected patients on antituberculosis therapy, the time to its occurrence, and the clinical, biological and therapeutic risk factors for this injury. The objectives were as follows: 1. To investigate into demographic, clinical particularities and laboratory data of patients on antituberculosis treatment. 2. To define and compare the incidence of severe liver injury as well as the time of these occurrence in HIV-infected and non-infected patients on antituberculosis treatment. 3. To define and compare demographic, biological and clinical risk factors for severe liver injury in HIV-infected and non-infected patients on antituberculosis treatment within the first two month of this therapy. 4. To define the impact on liver injury occurrence of medications used in the first week of the tuberculosis treatment.
dc.language.iso lit
dc.subject Tuberkuliozė
dc.subject ŽIV
dc.subject Kepenų pažeidimas
dc.subject Tuberculosis
dc.subject HIV
dc.subject Liver injury
dc.title Veiksniai, sąlygojantys vaistų nuo tuberkuliozės sukeliamą kepenų pažeidimą, gydant živ infekuotus ir neinfekuotus aktyvia tuberkulioze sergančius pacientus
dc.title.alternative Risk factors for liver injury during antituberculosis therapy in hiv-infected and non-infected patients with active tuberculosis
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account