LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Skubios medicinos pagalbos tarnybų galymybių įvertinimas teikti pagalbą kai yra stuburo sužalojimai

Show simple item record

dc.contributor.author Marozas, Raimondas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:22:52Z
dc.date.available 2017-08-21T08:22:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70035
dc.description.abstract Lyginant su kitomis užsienio šalimis, Lietuvoje stuburo sužalojimai patiriami dažniau. Dažnai stuburo sužalojimą patyręs asmuo lieka neįgalus visą likusį gyvenimą. Valstybė ir artimieji patiria didelius nuostolius dėl prarastų pajamų, išlaidų gydymui ir išlaikymui. Paciento patyrusio stuburo sužalojimą tolimesnė gydymo ir sveikatos grąžinimo perspektyvos labai priklauso ir nuo pirmosios pagalbos teikimo ikistacionariniame etape. Tyrimo tikslas – įvertinti greitosios medicinos pagalbos tarnybų galimybes teikti pagalbą, kai yra stuburo sužalojimai. Tyrimą sudarė trys etapai. Tirta greitosios medicinos pagalbos tarnybų medikų teorinis ir praktinis pasiruošimas, materialinė techninė bazė ir procedūros taikomos pacientams patyrusiems didelės kinetinės energijos traumas. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų teorinį ir praktinį pasirengimą teikti pagalbą pacientams, kuriems įtariamas stuburo sužalojimas po patirtos didelės kinetinės energijos traumos. 2. Įvertinti greitosios medicinos pagalbos materialinę ir techninę bazę, reikalingą teikiant pagalbą stuburo sužalojimų atvejais. 3. Nustatyti klinikinių procedūrų, atliekamų asmenims, patyrusiems stuburo sužalojimus, rūšį ir dažnį. 4. Nustatyti teikiamos pagalbos, asmenims su įtariamu stuburo sužalojimu, atitikimą pasaulio sveikatos organizacijų rekomendacijoms.
dc.description.abstract Spinal cord injuries incidence is higher in Lithuania than in other countries. Patient after experienced spinal cord injury often remains disabled for the rest of its life. Community and relatives have to suffer big losses for the lost incomes and expenses related to treatment and maintenance. Patient treatment and heath retain prognosis strongly depends on firs medical aid supplied at prehospital level. The aim of study – evaluate emergency medicine services abilities to provide first medical aid in cases of spinal injuries. The study consisted of three stages. We investigated the theoretical and skill readiness of emergency medicine services personnel, physical resources provision and procedures applied to the patients which have undergone high energy traumas. The objectives of the study: 1. To evaluate the theoretical knowledge level and skills required to provide first medical aid for patients which undergone high energy trauma and are suspected for spinal injury. 2. To evaluate physical resources of the emergency medicine institutions which are used for the first medical aid supplied to the patients with spinal injury. 3. To determine the availability of emergency medicine services and the kind and extent of clinical procedures applied to patients with spinal injury suspected. 4. To evaluate the conformance of the clinical procedures applied to patients with spinal injury to the recommendations of the world health institutions.
dc.language.iso lit
dc.subject Greitoji medicinos pagalba
dc.subject Skubi pagalba
dc.subject Pirmoji pagalba
dc.subject Stuburo sužalojimai
dc.subject Stuburo traumos
dc.subject Ambulance service
dc.subject Emergency medicine
dc.subject First medical aid
dc.subject Spinal injuries
dc.subject Spinal trauma
dc.title Skubios medicinos pagalbos tarnybų galymybių įvertinimas teikti pagalbą kai yra stuburo sužalojimai
dc.title.alternative Evaluation of emergency medicine services abilities to provide first medical aid in case of spinal injuries
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account