LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Atviros Lietuvos baltųjų kiaulių populiacijos gerinimo ypatumų tyrimai

Show simple item record

dc.contributor.author Rekštys, Vilius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:05Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:05Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70039
dc.description.abstract Šio darbo tikslas buvo ištirti pagrindinius atviros Lietuvos baltųjų kiaulių populiacijos selekcijos ypatumus ir kitimą, įvertint joje susiformavusių skirtingų genotipų penėjimosi, mėsines ir reprodukcines savybes. Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: 1. Tirti didžiųjų baltųjų, jorkšyrų, landrasų ir jų didėjančio įterpimo įtaką Lietuvos baltųjų kiaulių produktyvumui. 2. Tirti susiformavusių genotipų produktyvumą pagal įterpiamos veislės dalį ūkių ir stoties sąlygomis. 3. Analizuoti Lietuvos baltųjų kiaulių atviros populiacijos kitimą pagal metus. 4. Palyginti Lietuvos baltųjų atviros ir uždaros populiacijų kiaulių produktyvumą. 5. Nustatyti fenotipinės koreliacijos koeficientus tarp atskirų, skirtingo genotipo kiaulių, produktyvumo požymių.
dc.description.abstract Objective of the study: The objectives of this study were to analyze the main selection peculiarities and variations in the open population of Lithuanian White pigs, and evaluate the determined performance traits of different genotypes in the population. Set tasks: To investigate Large White, Yorkshire, Landrace pigs and the influence of their cumulative incorporation for pig efficiency; To investigate the efficiency of set genotypes according to the part of the incorporated breed under farms and station conditions; To analyze the changes in the open Lithuanian While population yearly; To compare efficiency of pigs in the open and closed populations of Lithuanian White pigs; To estimate coefficients of phenotypic correlation among separate efficiency traits of different genotypes of pigs. It was the first time when new set genotypes were singled out in the open population of Lithuanian White pigs under the influence of the other breeds (Large White, Yorkshire, Landrace), and their fattening and meatiness, and reproductive characters were analyzed. The influence of cumulative incorporating proportion of the breeds was estimated for the growth rate of pigs, fattening, meatiness and reproductive characters. It was the first time while estimating pigs by using BLUP method, the breeding values of boars bred in Sweden and imported to Lithuania were compared. The values were determined according to estimating systems used in Sweden and in Lithuania. While investigating the efficiency traits of Lithuanian White pigs it is very important to evaluate how different breeds used for improvement influence the economic and other useful features of the traits. The meatiness of sire as well as dam breeds make big influence on the quality of slaughtered pigs, therefore the improvement of meatiness for Lithuanian White pigs and the evaluation of separate newly set genotype traits in the open population is important.
dc.language.iso lit
dc.subject Kiaulės
dc.subject Atvira populiacija
dc.subject Lietuvos baltosios
dc.subject Gerinimas
dc.subject Swine
dc.subject Open population
dc.subject Lithuanian white
dc.subject Improvement
dc.title Atviros Lietuvos baltųjų kiaulių populiacijos gerinimo ypatumų tyrimai
dc.title.alternative Analysis of peculiarities of improvement of Lithuanian white pigs in open population
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account