LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Veiksnių įtaka kuilių spermos kokybei ir apvaisinamajai galiai

Show simple item record

dc.contributor.author Sutkevičienė, Neringa
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:10Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70053
dc.description.abstract Darbo tikslas – įvertinti veiksnius, turinčius įtakos kuilių spermos kokybei ir apvaisinamajai galiai. Uždaviniai: 1. Palyginti Danijos landrasų ir diurokų veislių kuilių spermos kokybę ir paršavedžių apvaisinimo rodiklius; 2. Ištirti kuilio amžiaus ir metų laiko įtakas Danijos landrasų ir diurokų veislių kuilių spermos kokybei ir paršavedžių apvaisinimo rodikliams; 3. Palyginti spermatozoidų gyvybingumo rezultatus gautus tiriant trimis skirtingomis metodikomis; 4. Įvertinti skiediklio įtaką Suomijos landrasų veislės kuilių spermatozoidų gyvybingumui, judrumui ir paršavedžių apvaisinimo rodikliams; 5. Ištirti mikotoksinu zearalenonu užteršto pašaro poveikį kuilių spermos kokybei, fermentų aspartato aminotransferaz��s (AST) ir alanino aminotransferazės (ALT) kitimui bei sėklidžių audiniams. Įvertintos skirtingos spermatozoidų gyvybingumo tyrimo metodikos. Nustatytas skiediklių X-CELL ir MR-A poveikis kuilių spermatozoidų gyvybingumui ir jų judrumui. Įvertintas mikotoksinais užteršto pašaro poveikis kuilių sėklidžių audiniams ir fermentų ALT ir AST kiekio kitimui kraujo serume.
dc.description.abstract Aim of the research – to assess the factors that influence boar sperm quality and their fertility results. Objectives: 1. To compare the Danish Landrace and Duroc boar sperm quality and sow fertility results; 2. To analyse the influence that boar age and season has on the Danish Landrace and Duroc boar sperm quality, and sow fertility results; 3. To compare spermatozoa viability results assessed with three different techniques; 4. To estimate the impact of semen diluent to Finnish Landrace boar spermatozoa viability, motility and sow fertility results; 5. To establish the impact that the feedstuff contaminated with mycotoxin zearalenone has on boar sperm quality, testicle tissues and the amounts change of enzymes alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). Three different techniques for the evaluation of boar spermatozoa viability were estimated. The effect of diluents X-CELL and MR-A to boar spermatozoa viability and motility was determined. The impact of feedstuff contaminated with mycotoxins on boar testicle tissues and the amounts change of enzyme ALT and AST in blood serum was estimated.
dc.language.iso lit
dc.subject Spermos kokybė
dc.subject Apvaisinamoji galia
dc.subject Paršavedės
dc.subject Sperm quality
dc.subject Sow fertility results
dc.subject Sows
dc.title Veiksnių įtaka kuilių spermos kokybei ir apvaisinamajai galiai
dc.title.alternative Factors affecting boar semen quality and fertility
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account