LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Probiotikų, prebiotikų ir fermentų įtaka žiurkių ir viščiukų broilerių virškinimo procesams bei viščiukų broilerių produktyvumui

Show simple item record

dc.contributor.author Daukšienė, Agila
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:12Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70054
dc.description.abstract Darbo tikslas - nustatyti probiotikų, gautų iš pieno rūgšties bakterijų kamieno Pediococcus acidilactici MA 18 5 M, prebiotikų fruktooligosacharidų ir nekrakmolinius polisacharidus skaldančių fermentų įtaką žiurkių ir viščiukų broilerių virškinimo procesams, viščiukų broilerių produktyvumui ir mėsos juslinėms savybėms. Darbo metu atlikti moksliniai eksperimentai siekiant palyginti skirtingų vienkamerinių gyvūnų – žiurkių ir viščiukų broilerių virškinimo procesų kitimą šeriant ir lesinant juos probiotikų, prebiotikų, NKP skaldančių fermentų ir jų kombinacijų priedais. Šiame darbe atlikti išsamūs moksliniai tyrimai, kurių metu pagal vienodas bandymų schemas vykdyti eksperimentai su laboratoriniais gyvūnais (žiurkėmis) ir viščiukais broileriais. Vykdyti palyginamieji tyrimai, kurie gali būti naudojami kaip modelis tiriant naujus pašarų priedus. Pirmą kartą ištirta probiotikų, prebiotikų ir NKP skaldančių fermentų įtaka žiurkių ir viščiukų broilerių aklosios žarnos chimuso bakterinių fermentų, apsprendžiančių kancerogeninių metabolitų susidarymą, aktyvumams ir viščiukų broilerių mėsos juslinėms savybėms. Be to, nustatyta šių zootechninių pašarų priedų įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir jų fiziologinei būklei.
dc.description.abstract The aim of the present study is to determine the effect of probiotics lactic acid bacteria, produced from strain Pediococcus acidilactici MA 18 5 M, prebiotics fructooligosaccharides and non-starch polysaccharides (NSP) hydrolyzing enzymes on digestive processes of rats and broiler chickens, productivity and sensory attributes of the meat of broiler chickens. Three studies to determine the digestive processes of two different species of monogastric animals such as rats and broiler chickens fed diets supplemented with probiotics, prebiotics and non-starch polysaccharides (NSP) hydrolyzing enzymes were performed. The studies with laboratory animals (rats) and broiler chickens were performed according to the same experimental scheme. The comparable studies, which can be used as model for analysis of new zootechnical feed additives, were performed for the first time. The effect of probiotics, prebiotics and NSP hydrolyzing enzymes on activity of caecal chymus bacterial enzymes, which might play a role in activation of procarcinogens in large intestine of rats and broiler chickens were determined for the first time. Due to production of health, safe and high quality poultry products, the effects of these zootechnical feed additives on sensory attributes of the meat of broiler chickens were determined for the first time.
dc.language.iso lit
dc.subject Probiotikai
dc.subject Prebiotikai
dc.subject Fermentai
dc.subject Viščiukai broileriai
dc.subject Probiotics
dc.subject Prebiotics
dc.subject Enzymes
dc.subject Broiler chickens
dc.title Probiotikų, prebiotikų ir fermentų įtaka žiurkių ir viščiukų broilerių virškinimo procesams bei viščiukų broilerių produktyvumui
dc.title.alternative Effects of probiotics, prebiotics and enzymes on digestive processes of rats and broiler chickens and productivity of broiler chickens
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account