LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Poskerdiminio tikrinimo metu randamų kiaulių pneumonijų įtaka mėsos kokybei

Show simple item record

dc.contributor.author Dailidavičienė, Jurgita
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:11Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70073
dc.description.abstract Pirmą kartą Lietuvoje atlikta retrospektyvi kiaulių susirgimų, registruotų VMVT ataskaitose, analizė, palyginant su galvijų registruojamais susirgimais. Betarpiškai maisto įmonėse atliktas skerdžiamų kiaulių priešskerdiminis ir poskerdiminis tikrinimas, įvertinta neužkrečiamųjų ligų situacija, skerdenų ir vidaus organų brokavimo priežastys. Pirmą kartą Lietuvoje tirta kiaulių plaučių pažeidimo laipsnio įtaka kiaulių skerdenų technologinei ir sanitarinei kokybei bei produkcijos saugumui įvertinant juslinius, fizikinius cheminius ir mikrobiologinius parametrus. Taip pat paskerstų kiaulių mėsoje nustatytas biogeninių aminų kiekis, kas susirgimų atveju iki šiol nebuvo tyrinėta. Imunofermentinės analizės metodu mėsos sultyse nustačius specifinius salmonelių antikūnus ir uždegiminio baltymo haptoglobino kiekį, įvertinta skerdžiamų kiaulių sveikatos būklė. Darbo tikslas: Nustatyti skerdžiamų kiaulių pneumonijų dažnumą ir jų įtaką mėsos kokybiniams bei sanitariniams rodikliams. Darbo uždaviniai: 1. Atlikti 1999–2008 m. VMVT registruotų kiaulių ir galvijų susirgimų analizę. 2. Nustatyti skerdžiamų kiaulių pneumonijų dažnumą poskerdiminio tikrinimo metu. 3. Nustatyti kiaulių pneumonijų įtaką mėsos (skerdenos) kokybiniams rodikliams. 4. Nustatyti kiaulių pneumonijų įtaką mėsos (skerdenos) sanitariniams rodikliams. 5. Įvertinti kiaulių pneumonijų įtaką produkcijos kokybei ir saugumui.
dc.description.abstract For the first time in Lithuania, made analysis of retrospective swine diseases, registered in SFVS reports in comparison with recorded bovine diseases. Immediate in food companies was made pre-slaughter and post-mortem inspection of slaughter pigs, the situation of non-infectious disease assessed, also evaluated the reasons of the carcass and internal organs condemnation. For the first time in Lithuania, studied the degree of pig lung injury influence on pig carcasses technological and sanitary quality and production safety, evaluating sensory, physical-chemical and microbiological parameters of meat. As well biogenic amine content in the meat of slaughtered pigs was evaluated that in disease case has not yet been studied. Using ELISA method, the imposition of specific Salmonella spp. antibodies and inflammatory protein haptoglobin amount in meat juice determined and assessed the health status of slaughter pigs. The aim of the present study: To estimate the incidence of pneumonia in slaughtered pigs and evaluate their influence on meat quality and microbiological parameters. The goals of the present study: 1. To perform the analysis of diseases of pigs and cattle registered in State Food and Veterinary Service reports during the period starting at 1999 until 2008. 2. To determine the incidence of pneumonia in pigs during postmortem examination. 3. To establish the influence of pneumonia in pig registered at postmortem examination on meat quality parameters. 4. To establish the influence of pneumonia in pig registered at postmortem examination on meat microbiology parameters. 5. To assess the influence of pneumonia in pig on production quality and safety.
dc.language.iso lit
dc.subject Kiaulės
dc.subject Poskerdiminis tikrinimas
dc.subject Pneumonija
dc.subject Mėsos kokybė
dc.subject Swine
dc.subject Post-mortem examination
dc.subject Pneumonia
dc.subject Meat quality
dc.title Poskerdiminio tikrinimo metu randamų kiaulių pneumonijų įtaka mėsos kokybei
dc.title.alternative Influence of swine pneumonia registered during post-mortem examination on meat quality
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account