LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Šlaunikaulio kaklo lūžių gydymo rezultatus įtakojantys veiksniai

Show simple item record

dc.contributor.author Vertelis, Arūnas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:22:51Z
dc.date.available 2017-08-21T08:22:51Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70080
dc.description.abstract Pacientų, patyrusių šlaunikaulio kaklo lūžius, gydymas – aktuali senstančios visuomenės problema, todėl literatūroje gausu publikacijų, analizuojančių įvairius šios patologijos gydymo aspektus. Analizuojant literatūros duomenis pastebima, kad nėra išskiriamas laikas nuo traumos iki patekimo į ligoninę, o laikas pradedamas skaičiuoti tik nuo tada, kada pacientas jau paguldytas į ligoninę. Šis veiksnys gali turėti reikšmingos įtakos galutiniams gydymo rezultatams, nes laikotarpio nuo traumos iki patekimo į ligoninę trukmė gali labai svyruoti tarp įvairių pacientų grupių. Todėl buvo tikslinga atlikti tyrimą, kuriame būtų įvertintas būtent šis laikotarpis ir nustatyta jo reikšmė pacientų mirštamumui ir funkciniams gydymo rezultatams. Savo darbe tyrėme veiksnius, įtakojančius šlaunikaulio kaklo lūžius patyrusių pacientų mirštamumą ir funkcinius gydymo rezultatus.
dc.description.abstract Treatment of patients with femoral neck fractures is an important issue in an ageing population; therefore, in the scientific literature, there are a lot of publications analysing various aspects of management of this pathology. However, while analysing the literature data, it was noted that the time from trauma to hospital admission is not taken into account, and the time is being counted just from that moment, when a patient is already hospitalised. This factor may have a great influence on treatment outcome because the time from trauma to hospital admission can vary significantly among different patient’s groups. Therefore, it was purposeful to carry out a study where exactly this period would be evaluated and its influence on patients’ mortality and functional outcome would be determined.
dc.language.iso lit
dc.subject Šlaunikaulio kaklas
dc.subject Šlaunikaulio galva
dc.subject Endoprotezavimas
dc.subject Femoral neck
dc.subject Femoral head
dc.subject Endoprosthesis
dc.title Šlaunikaulio kaklo lūžių gydymo rezultatus įtakojantys veiksniai
dc.title.alternative Factors influencing treatment results of femoral neck fractures
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account