LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Karvių hipokalcemijos ir hipofosfatemijos profilaktikos veiksmingumo, naudojant peroralinį preparatą kalcifostilį, tyrimai

Show simple item record

dc.contributor.author Starevičius, Danielius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:08Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70084
dc.description.abstract Per paskutiniuosius keturis dešimtmečius dėl kryptingos selekcijos primilžis iš karvės padidėjo dvigubai. Tai lėmė karvių amžiaus sutrumpėjimą, taip pat gerokai sumažėjo atsparumas medžiagų apykaitos ligoms. Daugelis medžiagų apykaitos susirgimų pasireiškia po apsiveršiavimo. Veršiuojantis keičiasi gyvulio hormoninė pusiausvyra, sulėtėja maisto medžiagų rezorbcija iš virškinamojo trakto, prasideda intensyvi krekenų sintezė. Šios priežastys lemia staigų kalcio ir fosforo kiekio sumažėjimą kraujyje, o karvių organizmas nespėja panaudoti endogeninių rezervų. Dėl kalcio ir fosforo trūkumo organizme pakinta ląstelių membraninis pralaidumas ir raumuo negali susitraukti. Besiveršiuojančių ir atsivedusių veršelius iki 10 proc. karvių suserga pareze. Klinikinė hipokalcemija dažnai sukelia fosforo kiekio sumažėjimą, todėl daugiau kaip 20 proc. pareze po veršelio atvedimo susirgusių karvių pasireiškia gulinčios karvės sindromas. Subklinikinė hipokalcemija yra sunkiai diagnozuojama, tačiau ji nustatoma pirmosiomis dienomis po veršelio atvedimo daugiau kaip 50 proc. vyresnių nei 5 metų karvių. Klinikine ir subklinikine hipokalcemija bei hipofosfatemija sirgusios karvės vėliau daug dažniau suserga mastitu, šliužo dislokacija ir ketoze. Darbo tikslas: Nustatyti kai kurių makroelementų, gliukozės ir parathormono kaitą veršingų karvių kraujyje. Paruošti peroralinį preparatą karvių mineralinių medžiagų apykaitos sutrikimų profilaktikai ir nustatyti jo veiksmingumą remiantis biocheminiais bei klinikiniais tyrimais. Uždaviniai: 1. Nustatyti kalcio, neorganinio fosforo, magnio, gliukozės ir parathormono kaitą karvių kraujyje veršingumo metu, veršiuojantis ir atsivedus veršelį. 2. Nustatyti makroelementų (Ca, Pn, Mg) kiekių kaitą karvių kraujo serume po Kalcifostilio sugirdymo 3. Ištirti Kalcifostilio terapinį ir profilaktinį efektyvumą, apsaugant karves nuo hipokalcemijos ir hipofosfatemijos. 4. Nustatyti Kalcifostilio profilaktinį efektyvumą dėl klinikinės hipokalcemijos ir hipofosfatemijos ankstesniais metais pareze po veršelio atvedimo sirgusioms karvėms. Lietuvos veterinarijos akademijos Eksperimentinės ir klinikinės farmakologijos laboratorijoje sukurtas peroralinis preparatas Kalcifostilis, skirtas karvių mineralinių medžiagų apykaitos sutrikimų profilaktikai. Ištyrėme kalcio, neorganinio fosforo, magnio, gliukozės ir parathormono kiekių kaitą karvių kraujo serume veršingumo metu, veršiuojantis ir apsiveršiavus. Nustatytas minėtų rodiklių kitimas kraujo serume po preparato sudedamųjų dalių rezorbcijos iš virškinamojo trakto. Vadovaujantis šiais duomenimis, nustatytas kritiškiausias susirgti klinikinėmis ir subklinikinėmis mineralinių medžiagų apykaitos ligomis laikotarpis, atsižvelgiant į veršelio atsivedimo laiką. Nustatytas optimaliausias Kalcifostilio sugirdymo laikas ir paruošta naudojimo schema. Kalcifostilis gaminamas UAB „Ruvera“ ir yra naudojamas praktikoje. Išvados: 1. Kalcio, neorganinio fosforo ir parathormono kitimo nustatymas karvių kraujyje veršingumo pabaigoje, veršiavimosi metu ir po veršelio atvedimo leidžia nustatyti hipokalcemiją ir hipofosfatemiją ankstyvoje stadijoje ir prognozuoti tinkamiausią Kalcifostilio sugirdymo laiką 2. Nustatyta makroelementų kaita veršingumo metu rodo, kad kritiškiausias momentas susirgti hipokalcemija ir hipofosfatemija yra pirma diena po veršelio atvedimo, kai kalcio ir neorganinio fosforo kiekis sumažėja (atitinkamai iki 1,2±0,6 mmol/l ir 0,76±0,43 mmol/l) žemiau fiziologinės normos. 3. Veršiavimosi dieną sumažėjus kalcio kiekiui karvių kraujyje tuo pačiu metu parathormono kiekio padidėjimas (nuo 1,15±0,35 iki 9,12±4,39 µmol/l) skatina minėto mineralo pasisavinimą iš kaulų. 4. Sugirdžius Kalcifostilio prieš pat veršelio atvedimą ir kartą arba du po jo, kalcio ir neorganinio fosforo kiekis karvių kraujyje, palyginti su preparato negavusių karvių, ženkliai padidėjo (p<0,05) ir jos nesusirgo pareze. 5. Daugkartinis Kalcifostilio sugirdymas iki veršelio atvedimo likus daugiau kai trims dienoms slopina endogeninio kalcio pasisavinimą ir neapsaugo nuo klinikinės bei subklinikinės hipokalcemijos ir hipofosfatemijos.
dc.description.abstract Establishing the change dynamics of certain macroelements, glucose and parathormone in the blood of a pregnant cow. Developing a preparation to be used as a preventive measure for metabolic disorders in cows, and establishing its effectiveness based on the results of a biochemical and clinical study. Goals: 1. Establishing the change dynamics of calcium, inorganic phosphorus, magnesium, glucose and parathormone in the blood of a cow during pregnancy, during calving and postpartum. 2. Establishing the change in the amounts of macroelements (Ca, Pn, Mg) in the blood serum of a cow after oral administration of Kalcifostilis. 3. Examining therapeutic and prophylactic effectiveness of Kalcifostilis to prevent hypocalcaemia and hypophosphatemia in cows. 4. Establishing prophylactic effectiveness of Kalcifostilis in cows that previously suffered from parturition paresis, brought on by clinical hypocalcaemia and hypophosphatemia. Kalcifostilis, an orally administered preparation for the prevention of mineral metabolism disorders in cows, was developed by the Experimental and Clinical Pharmacology Laboratory of the Lithuanian Veterinary Academy. We researched the change in the amounts of calcium, inorganic phosphorus, magnesium, glucose and parathormone in the blood serum of a cow during pregnancy, during calving and postpartum. We also established those change parameters in the blood serum of a cow after the insorption of the component parts of the preparation. The obtained data allowed us to pinpoint the most critical period of time for developing clinical and subclinical mineral metabolism diseases, with relation to calving time. We established the optimum time to administer Kalcifostilis and developed its usage pattern. Kalcifostilis is manufactured by UAB Ruvera and used in practice. Conclusion: 1. Establishing the change in the amount of calcium, inorganic phosphorus and parathormone in the blood of a cow at the end of the pregnancy, during calving and after calving, allows to diagnose hypocalcaemia and hypophosphatemia at an early stage, as well as choose the most optimal time for administering Kalcifostilis. 2. The macroelements’ change during pregnancy shows that the most critical time for developing hypocalcaemia and hypophosphatemia is the first day after calving, when the amount of calcium and inorganic phosphorus falls (up to 1.2±0.6 mmol/l and 0.76±0.43 mmol/l respectively) below the physiological standard. 3. There is a decrease in the amount of calcium in the blood of a cow on the day of calving, at the same time there is an increase in the amount of parathormone (from 1.15±0.35 to 9.12±4.39 µmol/l), which encourages the absorption of the aforementioned mineral from the bone. 4. After administering Kalcifostilis right before calving, as well as once or twice after, the amount of calcium and inorganic phosphorus in cows’ blood, compared to that of the cows which weren’t given the preparation, significantly increased (p<0.05); as a result, those cows didn’t develop paresis. 5. Multiple administering of Kalcifostilis earlier than three days before calving suppresses the absorption of endogenous calcium and does not prevent clinical and subclinical hypocalcaemia and hypophosphatemia.
dc.language.iso lit
dc.subject Kalcifostilis
dc.subject Karvės
dc.subject Hipokalcemija
dc.subject Hipofosfatemija
dc.subject Kalcifostilis
dc.subject Cows
dc.subject Hypocalcemia
dc.subject Hypophosphatemia
dc.title Karvių hipokalcemijos ir hipofosfatemijos profilaktikos veiksmingumo, naudojant peroralinį preparatą kalcifostilį, tyrimai
dc.title.alternative The study of the prophylactic effectiveness of “kalcifostilis”, an orally administrated preparation in preventing hypocalcemia and hypophosphatemia in dairy cow
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account