LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

The impact of physical load on left ventricular morphometric parameters and function of the cardiovascular system in children and adolescents athletes

Show simple item record

dc.contributor.author Bartkevičienė, Aldona
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:27:38Z
dc.date.available 2017-08-21T08:27:38Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70085
dc.description.abstract Functional capacity of the cardiovascular system not only determines adaptation of the organism to long-term physical load, but often becomes a factor limiting adaptive processes. Therefore, it is of crucial importance to evaluate precisely adaptive changes of the cardiovascular system and differentiate them from pathological conditions in child and adolescent athletes. The first comprehensive data on distinctive features of echocardiographic parameters and functional indices of the cardiovascular system in the population of 12–17-year-old athletes have been gathered in Lithuania. The aim of the study - to evaluate the impact of physical load on changes in left ventricular morphometric and cardiovascular functional parameters, to analyze their relationship and to identify the factors influencing left ventricular morphometric parameters in child and adolescent athletes. The objectives of the study 1. To compare left ventricular echocardiographic parameters between child and adolescent athletes and non-athletes; 2. To identify the factors influencing left ventricular echocardiographic parameters; 3. To evaluate left ventricular geometry and to determine the factors influencing LV geometry in child and adolescent athletes; 4. To evaluate the possibility of predicting cutoff values for interventricular septal thickness and left ventricular internal diameter at end diastole in athletic children and adolescents; 5. To assess cardiovascular functional parameters and speed of their changes in child and adolescent athletes; 6. To identify the relationship between cardiovascular functional and echocardiographic parameters in child and adolescent athletes.
dc.description.abstract Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinis pajėgumas ne tik lemia organizmo adaptaciją prie ilgalaikio fizinio krūvio, bet dažnai tampa veiksniu, ribojančiu organizmo adaptacinius procesus. Todėl svarbu įvertinti širdies ir kraujagyslių sistemos adaptacinius pokyčius, atskirti juos nuo patologinių būklių, laiku nustatyti ikiklinikinius deadaptacijos reiškinius bei juos koreguoti, individualizuojant ir optimizuojant fizinį krūvį. Gauti pirmieji Lietuvoje išsamūs duomenys apie sportuojančių 12 –17 metų vaikų kairiojo skilvelio echokardiografinių bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių savitumus, jų tarpusavio ryšį bei nustatyti veiksniai, turintys įtakos kairiojo skilvelio echokardiografiniams rodikliams. Darbo tikslas- įvertinti fizinio krūvio poveikį sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio morfometriniams bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkciniams rodikliams, išanalizuoti jų tarpusavio ryšį bei nustatyti veiksnius, turinčius įtaką sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio morfometriniams rodikliams. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio echokardiografinius rodiklius ir palyginti su kontrolinės grupės tiriamųjų atitinkamais rodikliais. 2. Nustatyti veiksnius, turinčius įtaką sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio echokardiografiniams rodikliams. 3. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio geometriją ir nustatyti veiksnius, turinčius įtaką KS geometrijai. 4. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių tarpskilvelinės pertvaros storio ir kairiojo skilvelio galinio diastolinio dydžio ribinių reikšmių prognozavimo galimybę. 5. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinius rodiklius bei jų kitimo greitį ir palyginti su kontrolinės grupės tiriamųjų atitinkamais rodikliais. 6. Nustatyti sąsajas tarp sportuojančių vaikų ir paauglių širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių ir kairiojo skilvelio echokardiografinių rodiklių.
dc.language.iso eng
dc.subject Sports
dc.subject Echocardiography
dc.subject Children
dc.subject Cycle ergometer
dc.subject Sportas
dc.subject Echokardiografija
dc.subject Vaikai
dc.subject Veloergometrija
dc.title The impact of physical load on left ventricular morphometric parameters and function of the cardiovascular system in children and adolescents athletes
dc.title.alternative Fizinio krūvio poveikis sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio morfometriniams rodikliams bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijai
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account