LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Lesalų su padidintu žirnių kiekiu įtaka viščiukų broilerių ir dėsliųjų vištų produktyvumui bei virškinimo procesams

Show simple item record

dc.contributor.author Racevičiūtė Stupelienė, Asta
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:27:03Z
dc.date.available 2017-08-21T08:27:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70094
dc.description.abstract Darbo tikslas: Ištirti skirtingų veislių žirnių cheminę sudėtį bei lesalų su padidintu žirnių kiekiu, žirnius termiškai apdorojant arba papildant lesalus fermentinių preparatų priedais, panaudojimą viščiukų broilerių ir dėsliųjų vištų lesinime. Darbo uždaviniai: 1. Atlikti skirtingų veislių žirnių išplėstinę cheminės sudėties analizę. 2. Nustatyti fermentinių preparatų priedų bei terminio apdorojimo įtaką viščiukų broilerių skirtingų veislių žirnių maisto medžiagų virškinamumui. 3. Nustatyti fermentinio preparato priedo įtaką vištų dedeklių skirtingų veislių žirnių maisto medžiagų virškinamumui. 4. Ištirti termiškai apdorotų žirnių įtaką viščiukų broilerių produktyvumui bei lesalo maisto medžiagų virškinamumui. 5. Ištirti skirtingos sudėties fermentinių preparatų įtaką viščiukų broilerių produktyvumui, lesalo maisto medžiagų virškinamumui, naudojant didesnį žirnių kiekį lesaluose. 6. Ištirti fermentinių preparatų įtaką vištų dedeklių produktyvumui, kiaušinių kokybei bei lesalo maisto medžiagų virškinamumui, naudojant didesnį žirnių kiekį lesaluose. Pirmą kartą išsamiai išanalizuota Lietuvoje rajonuotų skirtingų veislių žirnių cheminė sudėtis bei antimitybiniai veiksniai, tokie kaip ląstelienos sudedamosios dalys (NDF, ADF, ADL, hemiceliuliozė, celiuliozė), bendri oligosacharidai bei rafinozė. Ištirta įvairių fermentų, pasižyminčių ksilanaziniu, β-gliukanaziniu, pektinaziniu, proteaziniu, celiulaziniu, amilaziniu ir kt. aktyvumais, bei terminio apdorojimo įtaka skirtingų veislių žirnių maistinių medžiagų virškinamumui viščiukų broilerių ir dėsliųjų vištų organizme, priklausomai nuo antimitybinių faktorių koncentracijos. Ištirtas įvairių fermentų, pasižyminčių ksilanaziniu, β-gliukanaziniu, pektinaziniu, proteaziniu, celiulaziniu, amilaziniu ir kt. aktyvumais, veikimo mechanizmas viščiukų broilerių ir dėsliųjų vištų organizme, naudojant jų lesaluose padidintą žirnių kiekį.
dc.description.abstract The aim of present study: To determine the chemical composition of different varieties of peas and to evaluate the use of feed with higher amount of peas, feed with thermally treated peas or feed supplemented with enzyme preparations in the feeding of broiler chickens and laying hens. Goals of the present study: 1. To perform out the full-scale chemical analyze of different varieties of peas. 2. To evaluate the effect of enzyme preparations and thermal treatment on the nutrients digestibility of different varieties of peas by broiler chickens. 3. To evaluate the effect of enzyme preparation on the nutrients digestibility of different varieties of peas by laying hens. 4. To determine the effect of thermally treated peas on the performance and nutrients digestibility by broilers. 5. To determine the influence of different composition of enzyme preparations in the feed with higher amount of peas for the productivity and nutrients digestibility by broiler chickens. 6. To determine the effect of enzyme preparations for the productivity, nutrients digestibility and eggs quality of laying hens used the feed with higher amount of peas. In this study the chemical composition of different varieties of peas which are grown in Lithuania and its anti-nutritional factors such as constituents of fiber (NDF, ADF, ADL, hemicellulose, cellulose), total oligosaccharides and raffinose were analysed for the first time. In this study the influence of various enzymes which contains xylanase, β-glucanase, pectinase, protease, cellulase, amilase and etc. activities and thermal treatment on the nutrients digestibility of different varieties of peas by broiler chickens and laying hens in dependent from concentration of the anti-nutritional factors were determined. The action mechanism of various enzymes which contains xylanase, β-glucanase, pectinase, protease, cellulase, amilase and etc. activities in the broiler chickens and laying hens organisms by using in the feed higher amount of peas were determined.
dc.language.iso lit
dc.subject Broileriai
dc.subject Vištos
dc.subject Žirniai
dc.subject Fermentai
dc.subject Chicken broilers
dc.subject Hens
dc.subject Peas
dc.subject Enzymes
dc.title Lesalų su padidintu žirnių kiekiu įtaka viščiukų broilerių ir dėsliųjų vištų produktyvumui bei virškinimo procesams
dc.title.alternative The influence of feed with higher amount of peas on the productivity and digestive processes of broiler chickens and laying hens
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account