LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Survival and associated risk factors of patients on chronic haemodialysis in Lithuania

Show simple item record

dc.contributor.author Stankuvienė, Asta
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:22:54Z
dc.date.available 2017-08-21T08:22:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70097
dc.description.abstract End-stage renal disease is highly prevalent worldwide, with more than 1 million patients undergoing renal replacement therapies, which are a life-saving treatment for such patients. Haemodialysis remains the most common treatment modality in all regions of the world. Despite many technical advances in the medical care and in the delivery of dialysis over the past years, mortality and morbidity of dialysis patients remains persistently high and their quality of life is rather poor. Survival rates differ among countries and registries. International differences in the mortality of dialysis patients are probably related to differences in population demographics, renal disease, lifestyle and socioeconomic status. Therefore, it is extremely important to investigate survival of such patients in each country and to identify characteristic risk factors in order to improve outcomes. In most countries, renal registries are responsible for end-stage renal disease data collection, analysis and reporting. There is no renal registry in Lithuania and regular information about patients on dialysis in Lithuania is not available. The aim of our study was to estimate the survival of patients on chronic haemodialysis in Lithuania and to identify associated risk factors. All patients who started chronic haemodialysis in Lithuania between 1 January, 1998, and 31 December, 2005, were enrolled. For the first time in Lithuania, survival of patients on chronic haemodialysis and associated risk factors have been investigated. The study revealed that survival among patients on chronic haemodialysis was associated with age at the start of renal replacement therapy, underlying renal disease, anaemia, dialysis dose, referral pattern to a nephrologist, primary vascular access, malnutrition and chronic inflammation at the start of haemodialysis.
dc.description.abstract Visame pasaulyje daugėja pacientų, sergančių galutiniu inkstų nepakankamumu. Daugiau negu 1 mln. tokių pacientų yra taikoma pakaitinė inkstų terapija, kuri yra gyvybę gelbstintis gydymas. Gydymas hemodializėmis išlieka dažniausia pakaitinės inkstų terapijos rūšimi visuose pasaulio regionuose. Nežiūrint per paskutinius dešimtmečius įvykusios didelės medicinos pažangos ir pagerėjusios dializių techninės bazės, vis dar išlieka didelis hemodializėmis gydomų pacientų sergamumas bei mirtingumas ir gana prasta gyvenimo kokybė. Jų išgyvenimas nėra vienodas skirtingose šalyse, nes skiriasi valstybių geografiniai, socialiniai ir ekonominiai ypatumai bei sveikatos apsaugos politika. Todėl labai svarbu kiekvienoje valstybėje nagrinėti tokių pacientų išgyvenimą ir išskirti būtent tai šaliai būdingus išgyvenimą lemiančius veiksnius, kad iš esmės būtų galima pagerinti šios didėjančios pacientų populiacijos gyvenimo prognozę ir kokybę. Daugelyje pasaulio valstybių veikia inkstų ligų registrai, renkantys duomenis ir analizuojantys įvairių lėtinių inkstų ligų stadijų dažnį, gydymo būdus, pacientų mirtingumą bei jų išgyvenimą. Lietuvoje kol kas nėra oficialaus inkstų ligų registro, todėl ilgai buvo nežinomi net pagrindiniai demografiniai sergančiųjų galutiniu inkstų nepakankamumu rodikliai. Todėl mūsų tyrimo tikslas buvo nustatyti pacientų, sergančių galutiniu inkstų nepakankamumu ir gydomų hemodializėmis, išgyvenimą bei su juo susijusius veiksnius. Į tyrimą įtraukti visi Lietuvos pacientai, kurie nuo 1998.01.01 iki 2005.12.31 imtinai buvo pradėti gydyti hemodializėmis dėl įvairios etiologijos galutinio inkstų nepakankamumo. Šio mokslinio tyrimo metu pirmą kartą Lietuvoje buvo apskaičiuotas hemodializmis gydomų pacientų išgyvenimas ir nustatyti su juo susiję veiksniai: amžius gydymo hemodializėmis pradžioje, pagrindinė inkstų liga, pradinė kraujagyslinė jungtis, anemija, dializės dozė, ikidializinės nefrologo priežiūros savalaikiškumas, bloga mityba ir lėtinė uždegiminė organizmo būklė pradedant gydymą hemodializėmis.
dc.language.iso eng
dc.subject Chronic haemodialysis
dc.subject Survival
dc.subject ESRD
dc.subject Risk factors
dc.subject Galutinis inkstų nepakankamumas
dc.subject Hemodializė
dc.subject Išgyvenimas
dc.subject Rizikos veiksniai
dc.title Survival and associated risk factors of patients on chronic haemodialysis in Lithuania
dc.title.alternative Pacientų, sergančių galutiniu inkstų nepakankamumu bei gydomų hemodializėmis, išgyvenimas ir su juo susiję veiksniai
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account