LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

A comparative analysis of mandibular and calcaneal bone mineral density in post–menopausal women

Show simple item record

dc.contributor.author Jagelavičienė, Eglė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:23:33Z
dc.date.available 2017-08-21T08:23:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70098
dc.description.abstract Aim of the study is to examine mandibular bone mineral density using panoramic radiography, to evaluate its effect on the number of remaining teeth and the mandibular body height, and to determine the relationship of the panoramic radiomorphometric indices of the mandible with calcaneal bone mineral density in post–menopausal women. Objectives of the study: 1.To analyze the relationship between the panoramic radiomorphometric indices of the mandible indicating mandibular bone mineral density, the optical density of the mandibular bone in panoramic radiography images, and bone mineral density of the calcaneus. 2.To use panoramic radiomorphometric indices of the mandible and densitometry examination to calculate mandibular bone mineral density, to determine its relationship with the number of remaining teeth and the mandibular body height, and to evaluate diagnostic effectiveness of panoramic radiomorphometric indices. 3.To evaluate the effect of changes in mandibular bone mineral density on periodontal tissues. 4.To determine the effect of calcaneal (the general skeletal) bone mineral density on the number of remaining teeth and mandibular body height. 5.To evaluate the relationship of age and the post–menopausal period with bone mineral density in the calcaneus and the mandible, mandibular body height, and the number of remaining teeth. 6.To perform in vitro morphometric analysis of the mandibular cortical bone, and to evaluate the reliability of panoramic radiography in the examination of cortical bone in the mandibular base. Conclusions: 1.In the group of post–menopausal women, mandibular bone mineral density calculated using the mental index (MI), panoramic mandibular index (PMI), and mandibular cortical index (MCI) was statistically significantly related to calcaneal bone mineral density (BMD) (p<0.001). No statistically significant association was found between calcaneal BMD and optical density of the mandible determined on panoramic radiography images. 2.The number of remaining teeth depended on mandibular bone mineral density calculated using MI, PMI (p<0.001), and MCI (p<0.05). Densitometry of the mandible showed a tendency of the number of remaining teeth to be statistically dependent on the optical density of the mandible. 3.Mandibular body height (MRI) was not dependent on mandibular BMD. 4.Panoramic radiomorphometric indices can be used for the evaluation of changes in mandibular bone mineral density. Cortical width in the mandibular base at the mental foramen below 3.14 mm (area – 0.671, sensitivity – 73.5%, specificity – 72.6%) and panoramic mandibular index approaching 0.24 (area – 0.701, sensitivity – 73.0%, specificity – 53.7%) are prognostic indicators of calcaneal BMD reduction. 5.The condition of periodontal tissues was not dependent on mandibular BMD, but due to the inflammatory destruction of periodontal tissues, it was statistically significantly related to the mandibular body height (MRI) (p<0.05). 6.Calcaneal bone mineral density had no effect on the mandibular body height (MRI) or the number of remaining teeth. 7.The subjects’ age and the duration of the post–menopausal period affected the radiomorphometric indices of the mandible (p<0.001), the number of remaining teeth (p<0.01), and calcaneal BMD (p<0.001), but had no influence on the mandibular body height (MRI). 8.In vitro examination confirmed the interrelationship between different morphometric examination techniques of the mandible and helped to evaluate the accuracy of these techniques in evaluating mandibular cortical bone. Due to its advantages, panoramic radiography is suitable and can be used in panoramic radiomorphometric studies of the cortical bone in the mandibular base.
dc.description.abstract Darbo tikslas yra panoraminės radiografijos metodu ištirti apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankį, jo įtaką išlikusių dantų skaičiui, bendram apatinio žandikaulio kūno aukščiui ir nustatyti ryšį tarp apatinio žandikaulio panoraminių radiomorfometrinių indeksų ir kulnakaulio kaulų mineralų tankio pomenopauzinio amžiaus moterims. Uždaviniai: 1) ištirti ryšį tarp apatinio žandikaulio panoraminių radiomorfometrinių indeksų, rodančių apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankį, apatinio žandikaulio panoraminėse radiogramose išmatuoto optinio tankio ir kulnakaulio kaulų mineralų tankio; 2) pagal apatinio žandikaulio panoraminius radiomorfometrinius indeksus ir densitometrinį tyrimą apskaičiuoti apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankį, nustatyti jo ryšį su išlikusių dantų skaičiumi, bendru apatinio žandikaulio kūno aukščiu, įvertinti radiomorfometrinių indeksų diagnostinį efektyvumą; 3) išanalizuoti apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankio pokyčių įtaką priedančio audiniams; 4) įvertinti kulnakaulio kaulų mineralų tankio (bendro skeleto) sąsajas su išlikusių dantų skaičiumi ir bendru apatinio žandikaulio kūno aukščiu; 5) nustatyti amžiaus ir pomenopauzinio periodo sąsają tarp kulnakaulio ir apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankio, bendro apatinio žandikaulio kūno aukščio, išlikusių dantų skaičiaus; 6) atlikti apatinių žandikaulių tankiosios kaulinės medžiagos morfometrinę analizę in vitro ir įvertinti panoraminio radiografinio tyrimo patikimumą tiriant pamato tankiąją kaulinę medžiagą. Remiantis tyrimų duomenimis, padarytos išvados: 1) pomenopauzinio amžiaus moterų apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankis, nustatytas pagal smakro angos (MI), panoraminį (PMI) ir apatinio žandikaulio pamato tankiosios kaulinės medžiagos indeksus (MCI), statistiškai reikšmingai susijęs su kulnakaulio kaulų mineralų tankiu (p<0,001). Statistiškai reikšminga priklausomybė tarp kulnakaulio kaulų mineralų tankio ir apatinio žandikaulio optinio tankio panoraminėse radiogramose nenustatyta; 2) dantų skaičius priklauso nuo apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankio, apskaičiuoto pagal smakro angos, panoraminį (p<0,001) ir apatinio žandikaulio pamato tankiosios kaulinės medžiagos (p<0,05) indeksus. Apatinio žandikaulio densitometrinė analizė rodo tendenciją į dantų skaičiaus statistinę priklausomybę nuo apatinio žandikaulio optinio tankio; 3) bendras apatinio žandikaulio kūno aukštis nepriklauso nuo apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankio; 4) panoraminiai radiomorfometriniai indeksai tinka kaulų mineralų tankio pokyčiams įvertinti. Išmatuotas mažesnis negu 3,14 mm apatinio žandikaulio pamato tankiosios kaulinės medžiagos storis ties smakro anga (plotas – 0,671, jautrumas – 73,5%, specifiškumas – 72,6%) bei apskaičiuota panoraminio indekso reikšmė, artima 0,24 (plotas –0,701, jautrumas – 73,0%, specifiškumas – 53,7%), yra prognostiniai kulnakaulio kaulų mineralų tankio sumažėjimo rodikliai; 5) apatinio žandikaulio kaulų mineralų tankis nesusijęs su priedančio audinių būkle, bet nuo jos priklauso bendro apatinio žandikaulio kūno aukštis (p<0,05); 6) kulnakaulio kaulų mineralų tankis nelemia bendro apatinio žandikaulio kūno aukščio pokyčio ir burnoje išlikusio dantų skaičiaus; 7) tiriamųjų amžius ir pomenopauzinio periodo trukmė turi įtakos apatinio žandikaulio radiomorfometriniams indeksams (p<0,001), išlikusių dantų skaičiui (p<0,01) ir kulnakaulio kaulų mineralų tankiui (p<0,001), bet neturi įtakos bendram apatinio žandikaulio kūno aukščiui; 8) tyrimas in vitro patvirtino skirtingų apatinio žandikaulio morfometrinių tyrimo metodų tarpusavio priklausomybę, padėjo įvertinti jų tikslumą analizuojant apatinio žandikaulio tankiąją kaulinę medžiagą. Panoraminė radiografija yra tinkama naudoti panoraminiams radiomorfometriniams apatinio žandikaulio pamato tankiosios kaulinės medžiagos tyrimams.
dc.language.iso eng
dc.subject Calcaneus
dc.subject Bone mineral density
dc.subject Mandible
dc.subject Panoramic radiomorphometric indices
dc.subject DXL
dc.subject Kulnakaulis
dc.subject Kaulų mineralų tankis
dc.subject Apatinis žandikaulis
dc.subject Panoraminiai radiomorfometriniai indeksai
dc.subject DXL
dc.title A comparative analysis of mandibular and calcaneal bone mineral density in post–menopausal women
dc.title.alternative Pomenopauzinio amžiaus moterų apatinio žandikaulio ir kulnakaulio kaulų mineralų tankių palyginamoji analizė
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account