LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Campylobacter jejuni paplitimas, genetinė įvairovė bei išgyvenimo ypatumai broilerių mėsos gamybos grandinėje Lietuvoje

Show simple item record

dc.contributor.author Kudirkienė, Eglė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:13Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70105
dc.description.abstract Tyrimo tikslas: Nustatyti Campylobacter spp. paplitimą ir C. jejuni genetinę įvairovę broilerių pulkuose bei įvertinti veiksnius, susijusius su C. jejuni plitimu bei išgyvenimu broilerių mėsos gamybos grandinėje Lietuvoje. Uždaviniai: 1. Nustatyti Campylobacter spp. paplitimą broilerių pulkuose. 2. Ištirti C. jejuni genetinę įvairovę broileriuose ir nustatyti galimai išliekančias C. jejuni padermes. 3. Ištirti C. jejuni genotipų pokyčius broilerių mėsos gamybos grandinėje ir nustatyti galimus broilerių mėsos užsikrėtimo šaltinius skerdykloje. 4. Įvertinti skirtingų C. jejuni padermių prisitaikymą prie stresinių veiksnių, jas veikiančių broilerių mėsos gamybos grandinėje. 5. Įvertinti C. jejuni padermių, išskirtų tam tikruose broilerių mėsos gamybos taškuose, fenotipinių ir genotipinių savybių tarpusavio ryšį. Lietuvoje iki šiol buvo labai mažai duomenų apie kampilobakterijų paplitimą broileriuose ir C. jejuni populiacijos ypatumus šalies lygiu. Atliktų tyrimų metu buvo įvertinti broileriai, kaip žmonių kampilobakteriozės užsikrėtimo šaltinis Lietuvoje, ir nustatyti veiksniai, turintys Campylobacter spp. plitimui broilerių mėsos gamybos grandinės pradiniame etape. C. jejuni genetinės įvairovės tyrimui pirmą kartą buvo pritaikyti nauji fermentai, BglII ir BspDI, genotipuojant Amplifikuotų fragmentų ilgio polimorfizmo metodu (AFIP). Daugelio ankstesnių tyrimų metu, kuomet buvo siekiama nustatyti kampilobakterijų plitimo kelius skerdykloje, nebuvo imami mėginiai iš skerdyklos aplinkos po dezinfekcijos, todėl šiame etape esančių C. jejuni bakterijų reikšmė broilerių mėsos užsikrėtimui nebuvo pakankamai įvertinta. Siekiant įvertinti šio ir kitų šaltinių reikšmę kampilobakterijų plitimui buvo tiriamas broilerių pulkas nuo jo auginimo pradžios iki galutinio produkto skerdykloje. Taip pat šiame darbe, mūsų žiniomis, pirmą kartą buvo atlikta išsami, iš skirtingų taškų broilerių mėsos gamybos metu išskirtų C. jejuni padermių genetinių ir fenotipinių savybių analizė bei jų tarpusavio ryšio tyrimas. Šio tyrimo metu įgyta daugiau žinių apie C. jejuni išgyvenimo mechanizmą aplinkoje bei nustatyti genai, galintys turėti įtakos C. jejuni išgyvenimui tam tikrose sąlygose veikiančiose broilerių mėsos gamybos proceso metu.
dc.description.abstract The aim and objectives of the study: The aim of this study was to investigate Campylobacter spp. prevalence in broiler flocks in Lithuania and to determine aspects related to C. jejuni transmission and survival in broiler meat production chain in Lithuania. To achieve this aim, the objectives were as follows: 1. To investigate the flock prevalence of Campylobacter spp. in broiler flocks in Lithuania. 2. To investigate genetic diversity of C. jejuni in broiler farms in Lithuania and to identify possible persistent strains of C. jejuni. 3. To examine the changes in appearance of C. jejuni genotypes along the broiler meat production chain and to identify potential sources of broiler meat contamination in slaughterhouse. 4. To investigate differences among C. jejuni strain in stress adaptation and the ability to form biofilm and survive at different temperatures relevant to the poultry meat production chain. 5. To investigate relationship between phenotypic and genetic properties of C. jejuni strains isolated at particular point of broiler meat production chain. There is a lack of data on true Campylobacter spp. prevalence in broiler flocks in Lithuania. Thus, in the present study the prevalence of Campylobacter spp. in broiler flocks from different broiler farms representing about 70% of broiler production was investigated. Such knowledge allowed determining the role of broiler meat as a source for human campylobacteriosis in Lithuania. During this study information on farm management and hygiene procedures has been collected. Also C. jejuni isolates obtained at this study were analyzed genetically to identify variation of this bacterium species at the flock, farm and country levels. Analysis of C. jejuni flock prevalence and genotyping data in combination with farm management data allowed identifying possible interventions reducing the spread of this bacterium from broilers to people at the beginning of broiler meat processing chain, in Lithuania. Although cross-contamination is considered as the main route of broiler carcass contamination at slaughterhouse with C. jejuni, alternative sources of C. jejuni may have been overlooked. Only limited number of studies focus on sampling of broiler flocks along the entire food chain and not many include the slaughterhouse environment. Therefore, in the present study we have traced the changes of C. jejuni genotypes within one broiler flock from the beginning of rearing to the final product at the slaughterhouse with the aim to evaluate the dynamics and possible sources of carcass contamination with C. jejuni. Previous studies indicate that not all genotypes of C. jejuni entering the slaughterhouse survive the slaughter processes, as only a few genotypes were found on the meat [20, 28, 35], resulting in the hypothesis that surviving strains may implement a more efficient stress adaptation. Enhanced survival or adaptation properties may cause such C. jejuni isolates to contaminate broiler meat or to survive in the environment. Consequently, to test this hypothesis we compared genotypic and phenotypic properties of different C. jejuni strains collected along the broiler meat chain (broiler cloacae, slaughter house environment, broiler fillets) using a chicken meat juice food model (Birk et al., 2004) as an environment most similar to that C. jejuni experience on broiler meat.
dc.language.iso lit
dc.subject Campylobacter jejuni
dc.subject Broilerių mėsa
dc.subject Genotipai
dc.subject Paplitimas
dc.subject Campylobacter jejuni
dc.subject Broiler meat
dc.subject Genotypes
dc.subject Prevalence
dc.title Campylobacter jejuni paplitimas, genetinė įvairovė bei išgyvenimo ypatumai broilerių mėsos gamybos grandinėje Lietuvoje
dc.title.alternative Prevalence, genetic diversity and survival properties of Campylobacter jejuni in the broiler meat production chain in Lithuania
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account