LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Karvių pieno produkcijos tyrimai, taikant inovatyvias melžimo technologijas

Show simple item record

dc.contributor.author Vorobjovas, Genadijus
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:27:02Z
dc.date.available 2017-08-21T08:27:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70110
dc.description.abstract Darbo tikslas: Ištirti ir nustatyti inovatyvių melžimo technologijų įtaką karvių pieno kiekiui, sudėčiai, kokybei ir mikrofloros pokyčiams, pradėjus taikyti automatines melžimo sistemas (AMS), kitaip - melžimo robotus ir tešmens fizioterapiją lazerių šviesa. Nustatyti ir įvertinti: 1. pieno kiekio, pieno sudėties ir kokybės raidą pakeitus melžimo būdą nuo linijos į robotizuotą melžimą; 2. žalio pieno mikrofloros rūšinius pokyčius, pakeitus melžimo būdą; 3. melžimo sistemos rodiklių raidą (vakuumas, pulsacija, melžimo fazės), pakeitus melžimo būdą nuo linijos į robotizuotą; 4. fizioterapijos lazerio šviesos poveikį tešmeniui bei pieno kiekiui ir sudėčiai; 5. fizioterapijos lazerio šviesos poveikį tešmens sveikatingumui ir pieno mikroflorai. Nustatyta galimybė gerinti žalio pieno kokybę neintervenciniais metodais: robotizuojant melžimo sistemą ir atliekant tešmens fizioterapiją lazerio šviesa. Pirmą kartą nustatyta ir įvertinta inovatyvios melžimo technologijos įtaka Lietuvoje laikomų karvių pieno kiekiui ir sudėčiai, pieno kokybės rodiklių ir pieno mikrofloros pokyčiams, pradėjus taikyti automatizuotą melžimo (AMS) sistemą – melžimą robotu. Pirmą kartą Lietuvoje nustatyta ir įvertinta inovatyvios fizioterapijos lazerių šviesos įtaka karvių tešmens mikroflorai ir pieno sudėčiai. Praktinė darbo reikšmė - Nustatyta galimybė gerinti žalio pieno kokybę neintervenciniais inovatyviais metodais, – automatizuojant melžimo sistemą (AMS) ir atliekant tešmens fizioterapiją lazerio šviesa. Gautais rezultatais nustatyta taikomų technologijų įtaka pieno kiekiui, sudėčiai, kokybei, pieno mikroflorai ir tešmens sveikumo rodikliams. Išvados: 1. Robotizuoto melžimo sistemos įdegimas sąlygojo karvių pieno produkcijos didėjimą. Melžiant robotu, pieno primilžis iš karvės padidėjo 18,5 proc. (p<0,001), pieno baltymingumas – 0,08 proc. (p<0,01), pieno riebumas – 0,09 proc. (p<0,05), urėjos kiekis – 21,8 proc. (p<0,001). 2. Taikant robotizuotą karvių melžimą, A fazė buvo 40,5 proc. ilgesnė (p<0,001), o B fazė – 10,01 proc. trumpesnė (p<0,001), nei melžiant į liniją, todėl taikant automatizuotą melžimą, karvių išmelžimo trukmė buvo 8,6 proc. (p<0,001) trumpesnė. 3. Robotizuotas karvių melžimas sąlygojo somatinių ląstelių skaičiaus piene mažėjimą. Per septynis bandymo mėnesius jų skaičius sumažėjo 6 proc. (p<0,001). 4. Karvių tešmens fizioterapija lazerio šviesa sąlygojo bakterijų rūšių skaičiaus mažėjimą. Po gydymo lazerio spinduliais bakterijų rūšies Esherichija coli, KNS ir Streptococus agalactia sumažėjo 64,28 proc. (p<0,01). 5. Mikroorganizmų rūšių ir mielinių grybelių skaičiui piene įtakos turėjo laktacijos fazė. Mikroorganizmų rūšių ir grybų skaičius šviežiapienių karvių piene buvo mažesnis nei vėlesnės laktacijos mėnesiais. 6. Karvių tešmens gydymo lazerio spinduliais efektyvumas ryškėja palaipsniui. Palaipsniui mažėja ir SLS piene. Pilnas efektas pasiekiamas praėjus 21 parai nuo gydymo pradžios. Per tą laiką SLS piene sumažėja penktadaliu (p<0,001). Pasiūlymai: Siekiant pagerinti karvių pieno kokybę ir padidinti primilžį, modernizuojant pieno ūkius inovatyviomis technologijomis, rekomenduotina robotizuoti karvių melžimą ir taikyti karvių tešmens fizioterapiją lazerio šviesa.
dc.description.abstract Objective of the research: To investigate and define the influence of innovative milking technologies on the quantity, composition, quality, and microfloral changes of cow milk using automatic milking systems (AMS), so called, robotic milkers, and udder treatment laser devices. To define and evaluate the following parameters: 1. Changes in quantity, composition, and quality of milk after changing milking method from linear to robotic milking. 2. Microfloral changes of raw milk after changing milking method. 3. The development of milking parameters (vacuum, pulsation, milking phases) after changing milking method from linear to robotic milking. 4. The influence of laser treatment on udder health and on the quantity and the quality of milk. 5. The influence of laser treatment on udder health and the microflora of milk. The research identified possibilities of improving the quality of raw milk with the help of non-interventional methods – robotic milking system and laser treatment of cow udders. The research, for the first time, defined and evaluated the influence of innovative milking technology on quantity and quality of milk produced by Lithuanian cows, and the development of milk quality parameters and milk microflora after the implementation of automatic milking systems (AMS), so called robotic milkers. The research, for the first time, defined and evaluated the influence of the innovative laser treatment technology on the microflora of cow udders and the composition of milk. Practical value of the research - The research defined the possibility of improving the quality of raw milk with the help of non-interventional methods – automatic milking system (AMS) and laser treatment of cow udders. The results obtained suggested that these technologies influence the quantity, composition, quality, and microflora of milk as well as the parameters of cow udder health. Therefore, we propose the use of robotic milking and laser treatment methods aiming to increase the quality and the quantity of milk as well as to update dairy farms with the most innovative technologies. Conclusions: 1. Robotic milking increases production of cow milk. Robotic milkers increased productivity of cows by 18.5 % (P<0.001) and facilitated a 0.08 % greater content of protein (P<0.01), 0.09 % greater content of fat (P<0.05), and a 21.8 % greater content of urea (P<0.001). 2. Robotic milking featured a 40.5 % longer Phase A (P<0.001) and a 10.01 % shorter Phase B (P<0.001) than linear milking, thus the duration of milking was 8.6 % (P<0.001) shorter. 3. Robotic milking facilitates the reduction of somatic cell content in milk. During seven months of testing, somatic cell count decreased by 6 % (P<0.001). 4. Laser physiotherapy of udders influenced the decrease in bacteria species. Such bacteria species as Escherichia coli, coagulase-negative staphylococcus, and Streptococcus agalactiae decreased by 64.28 % (P<0.01). 5. The variety of microorganism and fungi species also depended on the lactation phase. Milk of fresh cows involved less species of microorganisms and fungi than that of cows in later lactation phases. 6. The efficiency of laser therapy on udders became obvious gradually. Somatic cell count decreased step-by-step. The overall effect is reached after 21 days from the beginning of the treatment. During that time, somatic cell content in milk decreased by 20 % (P<0.001). Suggestions: Aiming to increase the productivity and quality of cow milk with the help of innovative technologies, we recommend robotic milking technologies and physiotherapeutic laser treatment of udders.
dc.language.iso lit
dc.subject Robotizuotas melžimas
dc.subject Pieno primilžis
dc.subject Somatinių ląstelių skaičius
dc.subject Terapija žemo intensyvumo lazeriu
dc.subject Robotic milking
dc.subject Milk yield
dc.subject Somatic cell count
dc.subject Low level laser therapy
dc.title Karvių pieno produkcijos tyrimai, taikant inovatyvias melžimo technologijas
dc.title.alternative Research of cow milk production by using innovative milking technologies
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account