LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Vietinių pašarų maistinės vertės analizė ir panaudojimo efektyvumas laktuojančių karvių mityboje

Show simple item record

dc.contributor.author Stankevičius, Rolandas
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:27:02Z
dc.date.available 2017-08-21T08:27:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70122
dc.description.abstract Darbo tikslas: 1. Ištirti Lietuvoje auginamų ir gaminamų pašarų cheminę sudėtį, nustatyti jų mitybinę ir energinę vertę. 2. Energinių ir didžiojo prieskrandžio procesus sinchronizuojančių priedų pagalba pagerinti laktuojančių karvių mitybos efektyvumą. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti vietinių pašarų maistinę ir energinę vertę (maisto medžiagų, struktūrinės ląstelienos, susidariusių fermentacijos dujų kiekį, pašaro organinių medžiagų virškinamumą) taikant in vitro Hohenheimo pašarų vertinimo metodą. 2. Išanalizuoti tirtų pašarų energinę vertę atsižvelgiant į neto energiją laktacijai. 3. Nustatyti apsaugotų riebalų produkto įtaką laktuojančių karvių didžiojo prieskrandžio fermentaciniam aktyvumui, in vitro žolinių pašarų organinės medžiagos virškinamumui, pieno kiekiui, sudėčiai ir kokybei. 4. Ištirti kompleksinių kalcio ir energijos metabolizmą aktyvinančių preparatų poveikį karvių sveikatai, produktyvumo ir produkcijos kokybės rodikliams. 5. Įvertinti sausų alaus mielių priedo įtaką laktuojančių karvių produktyvumui ir produkcijos kokybei. 6. Įvertinti melsvadumblio Spirulina platensis pašarų priedo įtaką laktuojančių karvių produktyvumui ir produkcijos kokybei. Lietuvoje vietinių žolinių ir iš jų pagamintų stambiųjų, sultingųjų pašarų bei javų cheminė sudėtis ir maistinė vertė pastaraisiais metais nėra pakankamai ištirta, ypač struktūrinės ląstelienos, virškinamumo bei produkcijos energijos požiūriu. Pirmą kartą Lietuvoje Hohenheimo pašarų vertinimo testu įvertinta vietinių pašarų cheminė sudėtis, pašarinė vertė ir organinių medžiagų virškinamumas. Siekiant pagerinti laktuojančių karvių mitybą, pirmą kartą šalyje kompleksiškai su vietiniais pašarais panaudoti įvairūs energiniai priedai: apsaugoti riebalai, kompleksiniai kalcio ir energijos metabolizmą aktyvinantys preparatai, sausos alaus mielės ir melsvadumbliai. Tyrimo metu įvertintus vietinių pašarų cheminės sudėties, pašarinės vertės ir organinių medžiagų virškinamumo duomenis tikslinga panaudoti sudarant naujas vietinių pašarų cheminės sudėties ir maistingumo lenteles. Gautus duomenis rekomenduojama taip pat naudoti didelio produktyvumo karvių racionų sudarymui ir jų balansavimui, taip pat kombinuotųjų pašarų gamyboje. Nustatyta, kad siekiant užtikrinti didelio produktyvumo karvių mitybos visavertiškumą, vien tik vietinių pašarų, kad ir kokios kokybės jie būtų, nepakanka. Tikslinga racionų subalansavimui naudoti ištirtų apsaugotų riebalų, kompleksinių kalcio ir energijos metabolizmą aktyvinančių preparatų, sausų alaus mielių bei melsvadumblių priedus.
dc.description.abstract The objectives of the research: 1. to investigate chemical composition of fodder grown and produced in Lithuania; to estimate its nutritive and energy value; 2. to improve efficacy of nutrition of dairy cows by means of additives used to enhance energy and synchronize processes in the rumen. The goals of the research: 1. to investigate nutritive and energy value of local fodder (its nutritive substances, the amount of structural plant tissue and cumulative gases, digestibility of its organic matter) by means of in vitro Hohenheim feed evaluation test; 2. to analyze energy value of fodder used in the research and its impact to net energy for lactation; 3. to estimate the effect of protected fat products on fermentation activity of the rumen of dairy cows, in vitro digestibility of organic matter in grass fodder, milk yield, milk composition and quality; 4. to examine the effect of complex preparations used to enhance calcium and energy metabolism on the health of dairy cows, as well as on the parameters of production quantity and quality; 5. to estimate the effect of dry brewer yeast additive on the productivity of dairy cows and on production quality; 6. to estimate the effect of blue-green algae Spirulina platensis fodder additive on the productivity of dairy cows and on production quality. Chemical composition and nutritive value of local Lithuanian grass fodder, as well as coarse forage and silages produced from it has not been sufficiently researched during recent years, especially in respect to such parameters as structural plant tissue, digestibility and energy production. This research was the first in Lithuania to use Hohenheim feed evaluation test to estimate chemical composition of local fodder, its nutritive value and digestibility of its organic matter. With a view to improve rations for dairy cows, it was the first time in this country when different energy enhancing additives, such as protected fat additives, complex preparations to enhance calcium and energy metabolism, dry brewer yeast and blue-green algae Spirulina platensis fodder additive had been systematically used with local fodder. It is recommended, that data received during this research trough chemical analysis of local fodder, evaluation of its nutritive value and digestibility of organic matter should be used to design new tables of chemical composition and nutritive value of local fodder. Furthermore, data of this research can be useful for designing and balancing rations for high productivity dairy cows, as well as in production of mixed feed. The research proved that it is impossible to assure well balanced rations of complete nutritive value for high productivity dairy cows only by means of local feed, irrespectively of its quality. Therefore rations should be balanced by means of protected fat, complex preparations enhancing calcium and energy metabolism, dry brewer yeast and blue-green algae Spirulina Platensis additives.
dc.language.iso lit
dc.subject Pašarai
dc.subject Pašarų priedai
dc.subject Virškinamumas
dc.subject Produktyvumas
dc.subject Feeds
dc.subject Feed additives
dc.subject Digestibility
dc.subject Productivity
dc.title Vietinių pašarų maistinės vertės analizė ir panaudojimo efektyvumas laktuojančių karvių mityboje
dc.title.alternative Nutritive value analysis of local fodder and efficacy of its application in nutrition of lactating dairy cows
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account