LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Termografijos taikymas gyvūnų ligų ankstyvajai diagnostikai ir prevencijai

Show simple item record

dc.contributor.author Pamparienė, Ina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:09Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70135
dc.description.abstract Darbo tikslas – vertinti termografijos metodo tinkamumą gyvūnų ligų ankstyvajai diagnostikai ir prevencijai. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti termovizijos metodo tinkamumą diagnozuojant pado odos pažeidimus ir slaptuosius jūrų kiaulyčių pododermatitus, nustatyti kontrolinės grupės jūrų kiaulyčių paviršinę pado odos temperatūrą pasirinktuose matavimo taškuose. 2. Nustatyti sveikų, kontrolinės grupės melžiamų karvių, laikomų palaiduoju būdu, priekinių ir užpakalinių galūnių paviršinės odos temperatūros rodiklius matavimo vietose esant teigiamai +18 °C ir neigiamai –1°C aplinkos temperatūrai. 3. Įvertinti šlubuojančių melžiamų karvių temperatūros skirtumus ir patologinius atvejus. 4. Ortopediškai ištirti ir įvertinti melžiamų karvių su padidėjusia galūnių temperatūra klinikinę būklę; įvertinti koreliaciją tarp nustatytų patologinių pakitimų ir temperatūros rodiklių; 5. Įvertinti metodo tinkamumą atliekant sveikų ir slaptuoju mastitu sergančių karvių termogramas. Aprašomas metodas, naudojant sistemas „FLIR E50“ ir „Therma CAM P640“, nei Lietuvos, nei užsienio šalių mokslininkų nebuvo taikytas sveikų jūrų kiaulyčių paviršinei pado odos temperatūrai nustatyti, odos pažeidimams, slaptiesiems pododermatitams tirti ar melžiamų karvių galūnių sveikatos ir tešmens būklei nustatyti bei vertinti. Pirmą kartą termografiniai galūnių tyrimai atlikti, kai karvės buvo laikytos laikomos besaičio laikymo karvidėse, sekliuose boksuose, šaltame tvarte, be pakratų, palaidos, o guoliavietės išklotos guminiais kilimėliais, esant teigiamai +18 °C ir neigiamai –1 °C aplinkos temperatūrai. Nustatyti sveikų, kontrolinės grupės melžiamų karvių priekinių ir užpakalinių galūnių paviršinės odos temperatūros rodikliai matavimo vietose, įvertinta šlubuojančių melžiamų karvių su pakilusia galūnių temperatūra klinikinė būklė ir patologija, įvertinta koreliacija tarp nustatytų patologinių pokyčių ir temperatūros rodiklių. Metodo tinkamumas vertintas ankstyvojo mastito diagnostikoje esant teigiamai ir neigiamai aplinkos temperatūrai. Tyrimo metu gautų termogramų analize paremtais duomenimis aprašyta patologijų ankstyvosios detekcijos metodika. Šio mokslinio darbo reikšmė ta, kad, taikant infraraudonųjų spindulių skenavimo metodiką nuo kūno paviršiaus, galima nustatyti ankstyvuosius temperatūros, vietinius patologinius pokyčius, susijusius su uždegimo vystymusi bei kraujotakos sutrikimu. Taikant termovizinių sistemų tyrimo metodiką (dorsaliniams, ventraliniams, lateraliniams bei medialiniams paviršiams), gyvūnams nesukeliamas stresas, nes jie nefiksuojami, o tyrimas yra efektyvus, didelio diagnostinio jautrumo, gali būti kartojamas keletą kartų, atliekamas nuotoliniu būdu, nesukeliant skausmo ir užtikrinant gyvūnų gerovę. Mūsų tyrimas taip pat truko tiek, kiek pats melžimo procesas. Gyvūnai nepatyrė streso, nes galūnes ir tešmens vietas skenavome 2–3 m atstumu be kontakto, be fiksavimo. Mūsų tyrimai, taikant „FLIR E50“ sistemą jūrų kiaulyčių pododermatito požymiams nustatyti, atlikti pirmą kartą veterinarijoje. Mokslinėje literatūroje analogiškų studijų nėra. Įrodėme, kad metodas yra veiksminga prevencinė priemonė šios rūšies gyvūnų galūnių sveikatos būklei vertinti. Studijos, kai infraraudonųjų spindulių skenavimo metodika taikoma su „Therma CAM P640 sistema ankstyvosioms pieninių karvių galūnių patologijoms aptikti bei tešmens spenių fiziologinei būklei vertinti, įrodė aukštą metodo specifinį jautrumą šiluminiams pokyčiams audiniuose analizuoti.
dc.description.abstract The aim of the present study – To evaluate the applicability of the thermography method in early diagnosis and prevention of animal diseases. Goals of the study: 1. To assess the applicability of the method of thermal imaging in the diagnosis of skin lesions and subclinical pododermatitis in guinea pigs by determining the surface temperature of the sole skin in the selected points in guinea pigs of the control group. 2. To determine the temperature indicators of the surface skin of front and hind limbs in healthy dairy cows of the control group housed in free stalls in the measuring points at the positive +18 °C and negative –1 °C ambient temperature. 3. To evaluate the temperature difference and the pathological cases in lame dairy cows. 4. To orthopedically examine and assess the clinical condition of dairy cows with the increased temperature in limbs; to assess the correlation between the pathological changes and temperature indicators. 5. To evaluate the applicability of the method in making thermal images of healthy cows and cows with subclinical mastitis. Neither Lithuanian, nor foreign scientists have ever applied the descriptive method in combination with the latest high sensitivity mobile thermal imaging systems “FLIR E50” and “Therma CAM P640” to determine the surface temperature of the sole skin in healthy guinea pigs, to examine sole lesions, subclinical pododermatitis in guinea pigs and to determine and evaluate the health of dairy cows and the condition of their udders. For the first time the thermographic examination of limbs, when cows were housed in free stalls, in shallow pits, in cold barn, without bedding, being loose, with rubber mats for lying, was carried out at the positive +18 °C and negative –1 °C ambient temperature. The temperature indicators of the surface skin of front and hind limbs in healthy dairy cows were determined in the measuring points, the clinical condition and pathology of lame dairy cows with the increased temperature in limbs were assessed, the correlation between the pathological changes and temperature indicators were evaluated. The applicability of the method was evaluated in the diagnosis of early mastitis at a positive and negative ambient temperature. The method of early detection of pathologies was described on the basis of thermal images received during the study.
dc.language.iso lit
dc.subject Gyvūnas
dc.subject Termografija
dc.subject Prevencija
dc.subject Animal
dc.subject Thermography
dc.subject Prevention
dc.title Termografijos taikymas gyvūnų ligų ankstyvajai diagnostikai ir prevencijai
dc.title.alternative Applying of the thermography for the early diagnostic and prevention of animals' diseases
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account