LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

LAZERINĖS DOPLEROGRAFIJOS REIKŠMĖ OBJEKTYVIZUOJANT NUDEGIMO GYLĮ IR NUDEGUSIŲ ŽAIZDŲ SAVAIMINĖS EPITELIZACIJOS TIKIMYBĘ

Show simple item record

dc.contributor.author Venclauskienė, Algirda
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:22:55Z
dc.date.available 2017-08-21T08:22:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70143
dc.description.abstract Tyrimo tikslas yra įvertinti lazerinės doplerografijos reikšmę nudegimo gylio diagnostikai ir įtaką gydymo metodo pasirinkimui. Darbo uždaviniai: 1. Lazerinės doplerografijos metu ištirti skirtingo laipsnio nudegusių audinių perfuzijos greitį bei spalvinę išraišką. 2. Ištirti lazerinės doplerografijos reikšmę nustatant 2A ir 2B laipsnio nudegimų žaizdų savaiminio sugijimo galimybes. 3. Nustatyti ir palyginti nudegimų gylio klinikinio vertinimo ir lazerinės doplerografijos tyrimo tikslumą, jautrumą ir specifiškumą. 4. Nustatyti ir palyginti nudegimų klinikinio vertinimo ir lazerinės doplerografijos tyrimo įtaką nudegusių pacientų stacionarizavimo trukmei bei gydymo išlaidoms. Darbo metodika: Perspektyvinis atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas. Vertinta savaiminė nudegusių audinių epitelizacija ir operacinio gydymo poreikis. Prieš atsitiktinę atranką į grupes į klinikinį tyrimą įtrauktiems ligoniams buvo paimta biopsija iš nudegiminės žaizdos, siekiant nustatyti nudegimo gylį ir palyginti su klinikinio nudegimo vertinimu (KNV) bei lazerinės doplerografijos (LDG) tyrimu. Buvo vertintas KNV ir LDG tyrimų tikslumas, jautrumas ir specifiškumas. Po to ligoniai atsitiktinės atrankos būdu buvo suskirstyti į grupes pagal skirtingus nudegimo vertinimo metodus: KNV ir LDG. Suskirstymas į grupes buvo atliktas siekiant palyginti dviejų skirtingų nudegimo vertinimo metodų įtaką ligonių stacionarizavimo trukmei ir nudegimų gydymo kainai. Išvados: 1. LDG tyrimas gali tiksliai ir objektyviai nustatyti gilių nudegimų perfuzijos greitį ir atspindėti spalvinę išraišką. 2. LDG tyrimo dėka galima prognozuoti nudegusių audinių savaiminės epitelizacijos tikimybę bei laiku pasirinkti gilių nudegimų chirurginį gydymą. 3. LDG tyrimas nudegimų vertinime yra tikslesnis nei KNV. 4. LDG tyrimo dėka nudegusiems ligoniams tiksliau ir anksčiau buvo nustatomi gilūs nudegimai, ko pasekoje jie greičiau buvo operuojami. Tai leido sutrumpinti ligonių gydymo trukmę ir sumažinti gydymo išlaidas.
dc.description.abstract The aim of study was to evaluate the importance of laser doppler imaging of burn depth examination and selection of method of treatment. Objectives of the study: 1. To explore the perfusion velocity and color view of different de¬gree of burned wound during laser doppler imaging examination. 2. To explore the importance of laser doppler imaging to determine the sponteneous epithelization of 2A and 2B degree of burn wound. 3. To evaluate and compare the accuracy, sensitivity and specificity of clinical burn depth examination and laser doppler imaging. 4. To evaluate and compare the influence of clinical burn depth examination and laser doppler imaging to length of inpatient stay and the cost of treatment. Materials and Methods: Prospective randomized study. The spontaneous burn wound epithelization and requirement to surgery was estimate. The burn tissue biopsy was made for burned patients before their randomization into groups. The aim of biopsy was to deter¬mine the depth of burn and to define the correlation with clinical burn depth examination (CBDE) and laser doppler imaging (LDI). The accu¬racy, sensitivity and specificity was determined between different examination methods. After this the burned patients were randomized into two groups: CBDE and LDI. The aim of randomization was to compare the length of inpatient stay and cost of treatment of two different burn depth examination methods. Conclusions: 1. LDI scan allows to determine the perfusion velocity and color view of deep burns accurately and objectively. 2. LDI scan allows to prognosticate the spontaneous epithelization of deep burns and can influence surgical treatment of burns. 3. The accuracy of LDI was higher compared to CBDE. 4. LDI scan allowed to decrease the length of inpatient stay and the cost of treatment.
dc.language.iso lit
dc.subject Klinikinis nudegimo vertinimas
dc.subject Lazerinė doplerografija
dc.subject Perfuzijos greitis
dc.subject Clinical burn depth examination
dc.subject Laser doppler imaging
dc.subject Perfusion velocity
dc.title LAZERINĖS DOPLEROGRAFIJOS REIKŠMĖ OBJEKTYVIZUOJANT NUDEGIMO GYLĮ IR NUDEGUSIŲ ŽAIZDŲ SAVAIMINĖS EPITELIZACIJOS TIKIMYBĘ
dc.title.alternative THE IMPORTANCE OF LASER DOPPLER IMAGING FOR OBJECTIVIZATION OF BURN DEPTH AND SPONTANEOUS EPITHELIZATION OF BURNED WOUND
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account