LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Enteropatogeninių Yersinia enterocolitica ir Yersinia pseudotuberculosis paplitimas kiaulių bandose Lietuvoje ir šių bakterijų charakterizavimas

Show simple item record

dc.contributor.author Novoslavskij, Aleksandr
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:08Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70149
dc.description.abstract Tyrimo tikslas: nustatyti Y. enterocolitica ir Y. pseudotuberculosis paplitimą kiaulių bandose ir įvertinti kiaulienos gamybos grandinę kaip galimą žmonių jersiniozės šaltinį Lietuvoje. Uždaviniai: 1. Nustatyti kiaulių bandų užkrėstumą Y. enterocolitica ir Y. pseudotuberculosis bakterijomis kiaulių auginimo ir skerdimo metu. 2. Ištirti veiksnius įtakojančius Y. enterocolitica ir Y. pseudotuberculosis paplitimą kiaulių ūkiuose. 3. Įvertinti sąsajas tarp jersinijų paplitimo kiaulienos gamybos grandinėje ir žmonių susirgimų jersinioze atsižvelgiant į sukėlėjų genetinę įvairovę. 4. Palyginti iš skirtingų šaltinių (kiaulių ir žmonių) išskirtų Y. enterocolitica padermių atsparumą antimikrobinėms medžiagoms bei gebėjimą sudaryti bioplėveles. Y. enterocolitica ir Y. pseudotuberculosis bakterijų paplitimas kiaulių bandose Lietuvoje iki šiol nebuvo tirtas. Šiame darbe pirmą kartą kiaulienos gamybos grandinė buvo įvertinta kaip galimas žmonių jersiniozės užsikrėtimo šaltinis Lietuvoje. Šį tyrimą paskatino atlikti ir faktas, kad mūsų šalyje jersiniozės sergamumo rodiklis yra didžiausias Europos Sąjungoje. Siekiant nustatyti ryšį tarp kiaulienos gamybos grandinės ir žmonių susirgimų jersinioze buvo įvertintas kiaulių bandų ir kiaulių skerdenų užkrėstumas Y. enterocolitica ir Y. pseudotuberculosis bakterijomis, bei atliktas jersinijų, išskirtų iš kiaulių ir žmonių, genetinis charakterizavimas taikant Pulsuojančio lauko gelio elektroforezės (PLGE) metodą. Šiame darbe taip pat įvertintas iš kiaulienos gamybos grandinės ir žmonių klinikinių išmatų mėginių išskirtų Y. enterocolitica padermių atsparumas antimikrobinėms medžiagoms bei gebėjimas sudaryti bioplėvelės. Iš skirtingų šaltinių išskirtų padermių genetinė ir fenotipinė analizė leido įvertinti kiaulieną, kaip galimą žmonių užsikrėtimo jersinijomis šaltinį Lietuvoje. Iki šiol yra mažai duomenų apie veiksnius įtakojančius patogeninių jersinijų paplitimą kiaulių ūkiuose. Todėl šiame darbe buvo surinkti atitinkami duomenys apie tirtus kiaulių ūkius ir atlikta veiksnių, įtakojančių Y. enterocolitica bei Y. pseudotuberculosis bakterijų paplitimą Lietuvos kiaulių ūkiuose, analizė. Šių veiksnių identifikavimas leis geriau suprasti bakterijų plitimą ūkiuose ir tokiu būdu sukurti efektyvias kontrolės priemones padėsiančias sumažint jersinijų paplitimą auginamų kiaulių tarpe, o tai taip pat leis sumažinti ir kiaulienos užkrėstumą šiomis bakterijomis.
dc.description.abstract The aim and objectives of the study: The aim of this study was to investigate the prevalence of enteropathogenic Yersinia spp. in pigs and to estimate the role of pig production chain as a possible source of human yersiniosis infection in Lithuania. To achieve this aim, the objectives were as follows: 1. To investigate contamination by Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis of pig production chain in Lithuania with focus on farm ant slaughterhouse levels. 2. To examine farm factors affecting prevalence of enteropathogenic Yersinia spp. on pig farms. 3. To investigate the linkage between pig production chain and human yersiniosis by genetic characterization of enteropathogenic Yersinia spp. isolates obtained from both sources. 4. To compare possible differences among Y. enterocolitica strains isolated from pigs and patients by detection of antimicrobial resistance and the ability to form biofilms. There is no previous data on prevalence of enteropathogenic Yersinia spp. in pigs and pork in Lithuania. Thus, in the present study, prevalence of Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis in pigs at slaughterhouse and farm levels representing approximately 25% of pig production in Lithuania was investigated. Obtained data on prevalence of enteropathogenic Yersinia spp. on pig carcasses together with the genetic characterization of bacteria strains isolated from pigs and human clinical stool specimens allowed us to evaluate the possible role of pigs as a primary source of human yersiniosis in Lithuania. Additionally, Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis isolates were typed to identify genetic diversity of these pathogens on farm and country levels. Characterization and comparison of Y. enterocolitica strains isolated from pigs and human allowed us to describe the linkage with human Y. enterocolitica infection and pork production system in Lithuania. This knowledge is of particular importance for better understanding of transmission of yersiniosis from pigs to humans in Lithuania which is described as a country with a highest incidence of yersiniosis noticed among EU member states during last several years. Previous studies indicate that certain farm factors may affect prevalence of enteropathogenic Yersinia spp. on farms. However, there is still lack of data about how these pathogens spread among farms. Moreover, each country may have some differences in pig management and practices. Thus, to detect possible farm factors affecting the bacteria prevalence on farms in Lithuania information on farm management and practises has been collected and tested during this study. Analysis of management data allowed us to identify the possible measures for reducing the prevalence of enteropathogenic Yersinia spp. at the start point of pork production chain – at the farm level.
dc.language.iso lit
dc.subject Yersinia enterocolitica 4/O:3
dc.subject Kiaulienos gamybos grandinė
dc.subject Genetinė įvairovė
dc.subject Yersinia enterocolitica 4/O:3
dc.subject Pig production chain
dc.subject Genetic characterization
dc.title Enteropatogeninių Yersinia enterocolitica ir Yersinia pseudotuberculosis paplitimas kiaulių bandose Lietuvoje ir šių bakterijų charakterizavimas
dc.title.alternative Prevalence of enteropathogenic Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis in pigs in Lithuania and characterization of isolated strains
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account