LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Ūminio pilvo skausmo klinikinių charakteristikų ir veiksnių, lemiančių efektyvų skausmo malšinimą, tyrimas

Show simple item record

dc.contributor.author Stašaitis, Kęstutis
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:22:52Z
dc.date.available 2017-08-21T08:22:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70153
dc.description.abstract Skausmo malšinimas yra nenauja ir iki šiol aktuali problema visame pa¬saulyje, o oligoanalgezijos reiškinys, deja, yra taip pat dažnas. Mokslininkai atliko ne viena studiją ir pasiūlė būdus, kaip galima būtų išgyvendinti šį reiškinį, tačiau skausmo gydymo rekomendacijų diegimas neduoda reikiamo efekto. Tikėtina, kad nusi¬stovėjusios vietos tradicijos ar žmonių požiūris gali lemti, tai, kad įrodymais grįstos rekomendacijos yra nepilnai pritaikomos praktikoje. Todėl šiame tyrime ieškoma svarbių ūminio nediferencijuoto pilvo skausmo, klinikinių skausmo charakteristikų ir veiksnių, lemiančių ūminio pilvo skausmo efektyvų gydymą universitetinės ligo¬ninės skubios pagalbos skyriuje. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti pacientų, patiriančių ūminį nediferencijuotą pilvo skausmą, klinikines skausmo charakteristikas atvykstant ir išvykstant iš universitetinės ligoninės skubios pagalbos skyriaus. 2. Įvertinti ūminio pilvo skausmo malšinimo tendencijas universite¬tinės ligoninės skubios pagalbos skyriuje ir palyginti jas su šalyje galiojančiomis rekomendacijoms. 3. Nustatyti skirtumus tarp paciento subjektyvaus pilvo skausmo stip¬ru¬mo vertinimo ir slaugytojų bei gydytojų paciento patiriamo skaus¬mo stiprumo vertinimo. 4. Ištirti stipriųjų analgetikų (morfino) poveikį neaiškios kilmės ūminio pilvo skausmo malšinimui skubios pagalbos skyriuje ir paly¬ginti jo efektyvumą su nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (diklo¬fenako) ar placebo.
dc.description.abstract The problem of pain is not new, it remains an important global issue, and a phenomenon of oligoanalgesia, unfortunately, is also common. Different researchers conducted studies and suggested different ways to eradi¬cate this phenomenon. However, the question why patients with acute abdominal pain are treated inadequately, even with clear evidence that the treatment will not cause any adverse effects so far remains unanswered. Researchers of this study have hypothesis that the well-established local tradition or people's attitudes can lead to the fact that evidence-based guidelines are not fully applied in practice. This study investigates clinical characteristics of pain in patients with acute undifferentiated abdominal pain and to identify the factors influencing effective management of acute abdominal pain in the ED at university hospital. Objectives of the study 1. To investigate clinical characteristics of pain in patients with acute undifferentiated abdominal pain upon arrival and departure from the ED at university hospital. 2. To evaluate the trends of acute abdominal pain relief in the ED at university hospital and to compare them with current guidelines. 3. To identify differences in subjective pain intensity rating between patients with abdominal pain and assessment of nurses and doctors. 4. To investigate effect of strong analgesic drugs (morphine) for acute abdominal pain management in the ED and compare their efficacy versus NSAIDs (diclofenac) or placebo.
dc.language.iso lit
dc.subject Ūminis pilvo skausmas
dc.subject Oligoanalgezija
dc.subject Analgetikai
dc.subject Skausmo vertinimas.
dc.subject Acute abdominal pain
dc.subject Oligoanalgesia
dc.subject Analgetics
dc.subject Pain evaluation.
dc.title Ūminio pilvo skausmo klinikinių charakteristikų ir veiksnių, lemiančių efektyvų skausmo malšinimą, tyrimas
dc.title.alternative Study on clinical characteristics of acute abdominal pain and factors influencing effective pain management
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account